Білик Катерина Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Білик Катерина Миколаївна

Рік вступу

На аспірантуру - 2019

Спеціальність

035 Філологія: загальне мовознавство

Тема наукового дослідження

Жанр “надзвичайні новини” у сучасному європейському медіа дискурсі

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1.«Функціональна та структурно-семантична специфіка заголовків «Надзвичайних подій» у французькому медіадискурсі».

2.«Структурно-семантичні особливості текстів жанру «надзвичайні події» у французькому медіадискурсі».

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Відсутні

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Фестиваль освітнього лідерства "Clever", м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка

2.Педагогіча підготовка у Літньому університеті в Чернівцях, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

3.Всеукраїнська науково-педагогічна конференція "Український філологічний дискурс очима молодих науковців", м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

4.Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл "Світовий і український літературний процес у 3-D форматі: материк-діаспора, ретро- та проспекція, син- та діахронія".

5.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства"

6.Освітній форум "Академія ігрових технологій: навчання літератури", м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка

7.State-international-public: European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM), м. Київ. Київський університет імені Бориса Грінченка

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Горизонт 2020. Європейська лексикографічна структура ELEXIS Координатор проекту: Інститут Йозефа Стефана (Словенія) Сайт проекту: https://elex.is/">https://elex.is/ Сторінка Асоціойваних установ проекту: https://elex.is/observers/">https://elex.is/observers/ http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/intern_research_projects/116/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20848.pdf

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Відсутня