Бурда Юлія Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

ЗВІТ З ПРАКТИКИ

Burda.jpeg
Інформація про студентку
  • Курс: VI.
  • Група ПВШм-1-20-1.4д
  • Освітньо-професійна програма: Педагогіка вищої школи
  • Рівень: другий (магістерський)
  • ПІП: Бурда Юлія Сергіївна

БАЗА ПРАКТИКИ

Herb.jpeg
Кафедра теорії та історії педагогіки

Завдання 1

Pedagog.jpeg
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі
  • Аналіз освітньої політики з питань впровадження ЦТ. Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.
Посилання на питання інтерв'ю Google Form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHazEl9CW7ZBB8eiOxaO2al2wleACvFF84-5HgcNjW7rfD1w/viewform?usp=sf_link
Посилання на відповіді Хоружі Людмили Леонідівни :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J6VFJNju2kvsZe5Ef1UKdKAJ-fz9yNPF5MyK2LLiboQ/edit?usp=sharing

Оцініть важливість використання ІКТ для сучасного навчання, на Вашу думку:

 "4\5"

Чи проводили Ви анкетування працівників кафедри для визначення рівня володіння ними ІКТ?:

"Так"

Оцініть рівень володіння ІКТ працівників кафедри:

"4\5"

Чи є використання ІКТ у педагогічній практиці ваших працівників обов’язковим?:

"Так"

Які саме ІКТ використовуються Вами й Вашими працівниками в педагогічній діяльності?:

"різні"

Які заходи, спрямовані на розвиток ІКТ компетентності Ваших працівників, були проведені за останні рік?:

"підвищення кваліфікації за ІКТ модулем"

Який ресурс Ви б хотіли мати для покращення роботи кафедри?:

"Сайт кафедри, на якому можна реалізувати вищеперераховані варіанти"

Як організовується управління діяльності працівників в ІКТ?:

"це є невід"ємною складовою діяльності кожного викладача"

Хто контролює та регулює роботу ІКТ в навчальному процесі?:

"заступник директора з ІКТ"

Які основні вимоги до ресурсів ІКТ?:

"відкритість, доступність"

Чи змінилось Ваше ставлення до використання ІКТ після пандемії та запровадження дистанційного навчання? Яким чином?:

"Абсолютизація ІКТ у навчанні - це його крах!!!Має бути баланс між очною і дистанційною формами"

Чи змінилось позиціювання кафедри щодо використання ІКТ після пандемії та запровадження дистанційного навчання? Яким чином?:

"розширилась ресурсна база"