Бойко Марія Іванівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Бойко Марія Іванівна


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бойко Марія Іванівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

035 Філологія: українська мова

Тема наукового дослідження

Функціонування української мови в освітньому просторі Донеччини на початку ХХІ століття

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вінтонів Михайло Олексійович доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Ковбасенко Ю.І., Фещенко М. І. Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу. П'яті Волошинські читання “Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи” : Тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції (22–25 червня 2017 року, Миколаїв). URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19860/
 2. Фещенко М. І. Соціальні мережі як платформа висвітлення соціальних і культурних явищ учнями. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи» (30-31 травня 2017 року, Київ). URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/fmoknus/paper/viewFile/232/225
 3. Фещенко М. І. Реалізація авторської методики навчання української мови у підручнику для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Караман С.О., Горошкіна О. М., Караман О.В.). Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи»(29-30 травня 2018 року, Київ). URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/fmoid/paper/viewFile/177/172
 4. Бойко М. І. Проблема білінгвізму у вищих навчальних закладах центральної та східної України. Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Кривий Ріг, 9 лист. 2018 р. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. С. 123-126

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Бойко М. І., Вінтонів М. О. Проблема білінгвізму у вищих навчальних закладах Центральної та Східної України. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69). С. 1-10

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

2017 р.

 • III Міжнародна наукова конференція «Літературний процес. Трансгресії революцій» (2017 рік)
 • Круглий стіл «Мовна особистість майбутнього вчителя-словесника в контексті неперервної педагогічної освіти» (2017 рік)
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» (2017 рік)
 • участь ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови і літератури (2017 рік)
 • Всеукраїнська науково-практично конференція «П’яті Волошинські читання «Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи» (22-25 червня 2017 рік)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії» (27–28 жовтня 2017 рік, Одеса)
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Сучасна гуманітаристика» (13 жовтня 2017 рік, Переяслав-Хмельницький)
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (14 грудня 2017 рік, Київ)
 • У межах ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» конкурс «Мій філологічний стартап» (14 грудня 2017 рік, Київ)

2018 р.

 • Посіла ІІ місце у конкурсі наукових стартапів у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (16 березня 2018 рік, Київ)
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи» (29 травня 2018 рік, Київ)
 • Розробила і провела майстер-класи з новітніх методик навчання української мови «Академія ігрових технологій» (27 жовтня 2018 рік, Київ)
 • Всеукраїнська наукова конференція «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття» (9 листопада 2018 рік, Кривий Ріг)
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (13 грудня 2018 рік, Київ)

2019 р.

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і права» (21 лютого 2019 рік, Київ)
 • Всеукраїнська науково-практична конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (22 березня 2019 рік, Київ)
 • Диплом ІІІ ступеня ІІ туру (заключного) Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики
 • Всеукраїнська наукова конференція (ХІІ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко: людина на тлі епохи» (5 грудня 2019 рік, Київ)
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (11 грудня 2019 рік, Київ)

Участь у державних науково-дослідних проектах

 • Соціальний проект «З Києвом і для Києва» (2015/2016 навчальний рік)
 • Другий благодійний студентський бал (2017 рік)
 • Куратор філологічного гуртка «Мельпомена» (2016/2017 навчальний рік)
 • Взяла активну участь у підготовці заходу у рамках фестивалю «Київська поетична весна», який відбувався 18. 05. 2017 року. У рамках фестивалю кафедра світової літератури організувала зустріч з українськими і болгарськими поетами і презентацію двомовної українсько-болгарської антології європейського верлібру "Вільний вітер".
 • Участь у дискусії «Залишатися чи емігрувати: Тичина versus Маланюк» у Музеї-квартирі Павла Тичини (2017 рік)
 • Участь у вшануванні пам'яті героїв Битви на річці Трубежі 4-5 лютого 1919 року (т. зв. «Крути-2»), козаків Вороньківської, Бориспільської й Баришівської сотень Армії УНР під проводом Івана ЧЕРПАКА.
 • Проводила екскурсії для першокурсників у музеї Бориса Дмитровича Грінченка (вересень-жовтень, 2017 року)
 • Стала слухачем Всеукраїнського лекційного курсу для вчителів «Осмислені та переосмислені: Історія рецепції ключових постатей української літератури» (20 академічних годин) підготовленого Літературною лабораторією та відділом освітніх програм Мистецького арсеналу. ( листопад, 2017 року)
 • заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (2017/2018 навчальний рік)
 • Отримала подяку за успішну підготовку учнів до конкурсу літературної творчості «Березневі містерії» (24 березня 2018 рік, Київ)
 • Долучилася до організації 26-го «Пробігу під каштанами» (3 червня 2018 рік, Київ)
 • Долучилася до поїздки у м. Березань для відзначення 175- річчя написання вірша Т. Г. Шевченка «Розрита могила» (09 жовтня, 2018 рік, Березань)
 • Пройшла тренінг навчання вчителів м. Києва «Креативний клас — креативне місто» в межах реалізації проекту Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (27-29 вересня 2018 рік, Київ)

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність