Блозва Олександра Гаррієвна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Блозви Олександри Гаррієвни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи).

База проходження практики

Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський державний технологічний університет

Завдання 1

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Нами було проаналізовано ІТ-інфраструктуру факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету. Апаратне забезпечення ми відобразили у таблиці 1.

Технічне обладнання (апаратне забезпечення) приміщень будівлі

макс

макс

Програмне забезпечення у таблиці 2.

макс

Інформаційне забезпечення факультету представлено у вигляді окремої інтернет-сторінки (можна ознайомитися за посиланням) на офіційному сайті університету. На сторінці відображено найбільш важливу інформацію щодо діяльності факультету, а саме:

- Адміністрації та її контактів;

- Кафедр та їх співробітників;

- Графіку навчального процесу;

- Розкладу занять;

- Навчального рейтингу студентів;

- Інформація щодо діяльності освітньо-тренувального центру;

- Найбільш актуальних новин;

- Історії створення факультету тощо.


Навчально-наукове забезпечення здійснюється за допомогою бібліотеки університету та Електронно-бібліотечної системи університету, яка містить електронні повнотекстові документи – автореферати, монографії, дисертації, наукові статті тощо.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.


Для визначення рівня ІК-компетентності та ІК-активності нами було проведено анкетування серед викладачів факультету гуманітарних технологій та факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету нами було проведено анкетування. З анкетою, яку ми використали під час дослідження, можна ознайомитися https://goo.gl/forms/cB3sWjYgtEAjfjoW2. В дослідженні прийняли участь 20 осіб (11 викладачів факультету інформаційних технологій і систем та 9 викладачів факультету гуманітарних технологій). Результати виявилися наступними :

Критерій Факультет гуманітарних технологій Факультет інформаційних технологій і систем
Рівень володіння ІК-компетентністю (самооцінка за 10-бальною шкалою) 5,6 9,1
Обладнання, яке найчастіше використовується викладачами для підготовки та проведення занять Ноутбук, принтер, сканер, проектор ПК/ноутбук, мобільні гаджети (власний+студентів, інтерактивна дошка)
Як часто використовуються ІКТ у педагогічній діяльності Епізодично Постійно
Контент, який розробляється викладачами дистанційні курси, комп'ютерні тести, електронні посібники дистанційні курси, електронні посібники, тести, онлайн-матеріали з використанням хмарних сервісів, електронні робочі зошити тощо
Наявність власної сторінки в Інтернет-ресурсах як допоміжного освітнього засобу (у %) 4,3 7,6
Можливості, які найчастіше використовуються для підвищення ІК-компетентності професійні спільноти в соціальних мережах, форуми, підручники і посібники для самонавчання,тренінги професійні спільноти в соціальних мережах, форуми, електронні ресурси, дистанційні курси

Завдання 2

Гугл-календар для співробітників, керівників

макс

макс

Завдання 3

Тренінг для викладачів "ІКТ в професійній діяльності педагога"

№ з/п Назва вправи Тривалість (хв) Посилання на ресурс (за наявності)
1 Привітання учасників групи 5 -
2 Огляд схеми "Можливості освітніх ІКТ-технологій", її обговорення 10 https://drive.google.com/file/d/1So8KciVTPrCNr7Vy4iIpgnsg6UVy_JS_/view
3 Перегляд та обговорення презентації "Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами ІКТ. Принципи активності та інтерактивності" 15 https://drive.google.com/file/d/1mXqH37a08-exf-AkuW1ZhNO8yL4JPMTV/view
4 Вправа "Класифікація засобів ІКТ" 10 https://learningapps.org/watch?v=pi5c5qi8318
5 Вправа "ІКТ-засоби, що стануть в нагоді педагогу" 15 https://drive.google.com/file/d/1LElj27gn8rad7j-Spw61_VEnK-N7qU2_/view
6 Вправа "Створення ВЕБ-квесту" 25 https://drive.google.com/file/d/1bftQzDCDHuG44dISP0W3E9vBkL1CGo2Y/view
7 Рефлексія. Анкета "Діагностика рівня сформованості соціально-особистісної компетентності" 15 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejfpoBRAV9m_Ys21dQMyeU33k9jAaKyusXjSuGm3eOaAoadw/viewform


Завдання 4

Методичні рекомендації щодо формування ІКТ-компетентності педагогів

1) Проведення тестувань з визначення вихідного рівня сформованості ІКТ-компетентності;

2) Створення та підтримка постійно діючої системи підвищення рівня ІКТ-компетентності (семінарів, тренінгів, майстер класів, курсів тощо);

3) Запровадження онлайн-допомоги компетентного помічника для надання змістовних консультацій з питань використання ІКТ-технологій та ресурсів в освітньому процесі;

4) Підтримка самоосвіти з питання використання та впровадження освітніх ІКТ в навчально-виховний процес;

5) Моніторинг та оновлення апаратно-технічної бази освітнього закладу відповідно до сучасних вимог та потреб тощо.


Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи: 1) Чітка структурованість середовища за обраними критеріями та поетапність у його створенні 2) Наявність усіх необхідних компонентів та їх змістова відповідність (наприклад, адміністративний компонент має містити інформацію щодо адміністративного/керівного складу освітнього закладу, їх контактів тощо; навчальна – розклад занять, графік атестації; журнал оцінок тощо); 3) Простота та лаконічність, відсутність хаотичності та «наляпистості» інтерфейсу (використання не більше 2-х,3-х кольорів для оформленні дизайну середовища та їх психологічна приємлимість для користувача, відсутність складних ефектів тощо); 4) Лише актуальна інформація (постійне оновлення портфоліо викладачів, висвітлення останніх подій та новин, завчасне ознйомлення користувачів з важливою та корисною інформацією тощо).Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури
Нами було запропоноване рішення щодо вдосконалення IT-інфраструктури одного з навчальних корпусів НУБіП України, з яким можна ознайомитися нижче.

макс
макс