Артеменко Катерина Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 17:41, 22 листопада 2018; Kvartemenko.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Артеменко Катерини Вікторівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

База для проведення практики:

ЗДО № 581 (Оболонський район) "Ромашка"

Загальні відомості про ЗДО

Заклад дошкільної освіти №581 "Ромашка"

Kollag d581 075 126.jpg

Адреса: м. Київ, Оболонський р-н, вул. Мате Залки, буд. 5-б

Час роботи: пн-пт 8:00-18:00

Телефонний код, Оболонський район: 044

Контактні телефони: (044) 4182817

Адмін. центр: Київ

Телефон відділу освіти, Київ: (044) 4186331

Завідуюча(ий): Ступіха Світлана Геннадіївна

Img022.jpg

На базі закладу, за бажанням батьків, діти мають можливість додатково, понад державну базову програму, займатися англійською мовою, математикою з елементами логіки, грамотою, хореографією. Групи формуються на підставі заяв від батьків. Мета роботи - зміцнення фізичного, психологічного та духовного здоров'я дітей. Створення умов для всебічного та гармонійного розвитку особистості. Напрямок роботи - фізкультурно - оздоровчий.

Заклад дошкільної освіти №581 знаходиться в комунальній власності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. Заклад дошкільної освіти працює з 1976 року, розрахований на 12 груп, 220 місць для дітей від 1 до 6 (7) років. Функціонує 11 групових приміщень, 237 дітей. Усі приміщення відповідають всім нормам світлового та теплового режиму, техніці безпеки. Групи укомплектовані згідно з віку дітей. ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та керується в своїй роботі Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», нормативно-правовими документами. Освітньо - виховний процес проводиться за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Режим роботи груп та навчальне навантаження визначаються Статутом ЗДО та не перевищують норми допустимих навантажень, що визначені на основі рекомендації органів охорони здоров’я та відповідними вимогами державного освітнього стандарту. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється через електрону реєстрацію дитини. Адміністрація ЗДО весь 2017 - 2018 н.р. плідно працювала з системою електронної реєстрації дітей до ЗДО. Створена електронна база даних дітей, які плануються до вступу в заклад. Батькам надсилались електронні листи-запрошення з переліком необхідних документів для зарахування дитини до ЗДО. Діловодство та освітньо - виховний процес здійснюється державною мовою.

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. В дошкільному закладі мають бути створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Згідно Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів . Завдання адміністрації : надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності та розвитку педагогічної творчості підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців . А також створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них; забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок.

Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. А також організації педагогічних хвилинок із звітами вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.

Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб освітньо - виховного процесу .

У закладі функціонують музична та фізкультурна зали, психологічний кабінет. На базі ЗДО працює логопедичний пункт. Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення відповідає сучасним вимогам. Розвивальне середовище закладу спрямоване на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти через втілення принципу особистісно-орієнтованого підходу. Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо - виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо - виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання. Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер. На сьогодні в дошкільному закладі є ще багато невирішених проблем, це такі як: оновлення розвивального предметного середовища в групах, ремонт огорожі. Тіньові навіси відсутні, на ігрових майданчиках не достатньо обладнання та малих форм для проведення роботи з дітьми, спортивний майданчик потребує необхідного обладнання. Але колектив дошкільного навчального закладу налаштований на працю в режимі розвитку та відновлення, впровадження різних інновацій.

https://goo.gl/maps/zTX5sJmwPYq

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником закладу дошкільної освіти.

Колектив ЗДО «Ромашка» йде в нолгу з часом та використовує інформаційно-комп’ютерні технології для покращення роботи у таких основних напрямках діяльності закладу:

Управлінської

 • Робота в освітній мережі;
 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки);
 • Створення портфоліо педагогічних працівників;
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо);
 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;
 • Веб-портал електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва.

Методичної:

 • Оформлення ділової документації;
 • Проведення контрольно - аналітичної діяльності;
 • Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
 • Оформлення атестаційних матеріалів;
 • Для самоосвіти вихователів,накопичення корисних мателіалів з мережі Інтернет;
 • Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.
 • Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Навчально-виховної:

 • Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків;
 • Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів;
 • Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;
 • У роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);
 • Розробка презентацій для виступу на семінарах, конференціях, батьківських зборах;
 • Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

Ітрев`ю з завідуючою Ступіхю Світланою Геннадіївною

- На вашу думку, ваш заклад достатньо розвиний з інформаційно комунікаційних технологій?

- Так, але багато педагогів потребують навчання з цього питання.

- Щоб Ви хотіли змінити чи створити в ЗДО з ІКТ?

- Закупити більше технічних засобі в ЗДО, а також забезпечити навчання педагогів з цього питання?

- На вашу думку ІКТ полегшує роботу закладу?

- Звичайно, це конкретна економія часу, тимпаче за допомогою ІКТ дітям краще сприймати інформацію.

- Дуже вам дякуємо, що приділили нам час та відповіли на питання!

Для визначення рівня ІКТ працівників ЗДО, була створена анкета.

Результати якої показали, що більшість вихователів мають постійний доступ до інтернет мережі та використовують ІКТ на своїх заняттях, проте чимало педагогів потребують допомоги в цьому питанні.

Апаратне забезпечення:

 1. принтер 2 шт;
 2. сканери 2 шт;
 3. смарт дошка 1 шт;
 4. проектор 1 шт;
 5. компютер 3 шт;
 6. ноутбук 1 шт;
 7. акустична система 1 шт

Програмне забезпечення:

 1. операційна система Windows 10;
 2. антивірусна програма;
 3. робота з документами в "Microsoft"

Завдання 2

Гугл-календар працівників ЗДО

Для полегшення роботи закладу був створений Гугл-календар "Справи ЗДО "Ромашка"", до якого було надано доступ всім працівникам.

Блог для вихователів ЗДО

Також було створено блог "Вихователям про ІКТ" з метою збагачення знань педагогів про ІКТ.

Завдання 3

Проведення семінару

На семінар було запрошено педагогів ЗДО, які проявили бажання оновити та підвищити рівень знань про використання ІКТ у навчанні. Нами було запропоновано нові моделі використання ІКТ ресурсів в повсякденній роботі вихователя, а саме таких як: ThingLink, Prometheus (онлайн-курси), Padlet, Хмаринка слів, StoryJumper, LearningApps.org, Оurboox. На протягом всього семінару обговорювали плюси і мінуси використання цих ресурсів в виховній роботі. Як результат обговорення, прийшли до висновку, що впровадження ІКТ в роботу педагога - справа цікава і зовсім не складна, як раніше здавалось. Також педагоги проявили бажання отримати готові матеріали для того щоб використовувати їх в повсякденній роботі з дітьми. Всі учасники семінару, одноголосно висловили бажання й готовність до подальшого розвитку, щодо використання мультимедійних технологій в роботі з вихованцями.

Матеріали семінару.

Завдання 4

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 • створення віртуального методичного кабінету;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • створення індивідуальних портфоліо керівництва та педагогів;
 • створення корпоративної пошти;
 • створення планувань в електронному середовищі;
 • забезпечити заклад різними ліцензованими програмами для дітей та педагогів ДНЗ;

Модернізація ІТ інфраструктури:

 • ноутбук, в кожну вікову групу для ведення документації;
 • збільшити кількість Smart Board у групових кімнатах з метою організації навчання і розвитку дітей за допомогою навчальних ігор;
 • забезпечити програмами спеціального призначення для розвитку дітей;

Формування ІК- компетентності вихователів установи:

 • відвідувати тренінги, майстер-класи, семінари з використання ІКТ.
 • курси підвищення ІКТ-компетентності;
 • систематичні практичні заняття;
 • тренінги, круглі столи, семінари;
 • індивідуальні консультації;
 • проходження різноманітних онлайн-курсів;
 • використання он-лайн платформ для підвищення ІКТ компетентності вихователів та самоосвіти.