Анна Олегівна Бахтіна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бахтіна Анна Олегівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

035 Філологія: Загальне мовознавство

Тема наукового дослідження

Полілатральність emoji в комп'ютерному бутті (на матеріалі сучасних європейських мов)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Махачашвілі Русудан Кирилевна доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

2017 р.

1. Пєшкова А. Текстотворчі стратегії драматургії ренесансу й бароко (на матеріалі творчості Вільяма Шекспіра і Педро Кальдерона). Наука і вища освіта : тези доповідей XXVІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 15 листопада 2017 р. / Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2017. 400 с. ХХVI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА» 2. Ковбасенко Юрій, Пєшкова Анна, Морозова Галина. Літературний канон: fata morgana чи омріяний берег? Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол: Ю. І. Ковбасенко (голов. ред.), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – № 1(4). – 54 с. – укр., біл., рос., англ., пол.

2018 р.

1. Пєшкова А. О. Силогізм "barocco" в іспанській літературі доби бароко: герменевтично-логічна функція (секція: логіка та дисципліни логічного циклу). Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Міжнародна наукова конференція. Дні науки філософського факультету – 2018 (26-27 квітня 2018 року).

2. Бахтіна Анна. Українська ідентичність в іспанських перекладах поезій Т. Шевченка. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Міждисциплінарна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна 2018: «Національні мови та літератури в інформаційному просторі ХХІ століття» (27 квітня 2018 року).

3. Бахтіна А. Метафізика поезії Т. Шевченка та її переклад іспанською мовою. Матеріали студентських наукових читань: зб. наук. праць / [ред.: Ж. В. Колоїз (відп. ред.), Бакум З. П., Білоконенко Л. А., Вавринюк Т. І. та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 4. – 129 с.

4. Anna Bakhtina. La universalidad fonética de poesía de Tarás Shevchenko en la traducción española // Поетика: ментальність і духовність / Вип. 11., Гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг, 2018

5. Бахтіна А. Силогізм barocco в літературі іспанського феномену perola barroca: логіко-семантичний аспект // International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, December 21–22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 232 pages.

6. Бахтіна А. Логіко-семантична реконструкція оповідання Хуана Хосе Арреоли «Стрілочник»: оусія дихотомії «істина-хиба» // Поетика: ментальність і духовність / Вип. 12., Гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг, 2018.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Anna Bakhtina. La universalidad fonética de poesía de Tarás Shevchenko en la traducción española // Поетика: ментальність і духовність / Вип. 11., Гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг, 2018

Бахтіна А. Логіко-семантична реконструкція оповідання Хуана Хосе Арреоли «Стрілочник»: оусія дихотомії «істина-хиба» // Поетика: ментальність і духовність / Вип. 12., Гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг, 2018.

Статті у закордонних виданнях

Бахтіна А. Силогізм barocco в літературі іспанського феномену perola barroca: логіко-семантичний аспект // International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, December 21–22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 232 pages.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

На рецензуванні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Літератури світу: поетика, духовність, ментальність. м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет

2. International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage. North University Centre of Baia Mare Faculty of Letters

3. Бізнес-раунд "Україна-Куба", м. Київ. Торгово-промислова палата України

4. Освітній форум "Академія ігрових технологій: навчання літератури", м. Київ. Київський університет імені Бориса Грінченка

5. State-international-public: European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM), м. Київ. Київський університет імені Бориса Грінченка

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Горизонт 2020. Європейська лексикографічна структура ELEXIS Координатор проекту: Інститут Йозефа Стефана (Словенія) Сайт проекту: https://elex.is/">https://elex.is/ Сторінка Асоціойваних установ проекту: https://elex.is/observers/">https://elex.is/observers/ http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/intern_research_projects/116/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20848.pdf

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність