Штронда Ольга Олексіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Штронди Ольги Олексіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База для проведення практики: Вільхівецька філія

trumb


Повна назва: Вільхівецька філія опорного навчального закладу Іванівський НВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дитячий садок" Богуславської районної ради
Скорочена: Вільхівецька філія
Тип місцевості: сільська
Індекс: 09723
Поштова адреса: Україна, Київська область, Богуславський район, с.Вільховець, вул. Шкільна, 1
Телефон: (04561)37330
E-mail: vilhivec@ukr.net
Завідувач філії: Чмир Микола Іванович


День першого укладання каменя для побудови школи – 1928 рік.
Своє друге народження Вільхівецька філія відзначає 2016 р.


Заклад має привабливий зовнішній вигляд. У закладі створені хороші побутові умови для продуктивної праці по навчанню і вихованню підростаючого покоління. На території навчального закладу знаходиться спортивний стадіон та 2 спортивні майданчики, обладнані для занять з легкої атлетики, гімнастики та стройової підготовки.Є добре укомплектована бібліотека, у якій знаходиться більше 4 тисяч підручників та майже 10 тисяч примірників художньої літератури.

Завдання

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв'ю із завідувачем Вільхівецької філії

trumb

- Миколо Івановичу, на Вашу думку, український вчитель готовий до впровадження інновацій в школу?

- Я вважаю, якщо б у кожного вчителя в школі була сучасна техніка і швидкісний Інтернет, вони б із задоволенням ними користувалися.

-Чи потрібні інновації сучасній освіті?

-ІКТ школі – потрібні. Щодо цього існує багато думок, але я – за інновації: життя летить так стрімко, що до такого... темпу – юних потрібно готувати, щоб вони не загубилися в потоці ... ні! – у вирії інформації та подій!

-Як Ви вважаєте, чи готова школа до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій?

-Інша справа, що школа сьогодні не зовсім готова до впровадження ІКТ... Є різні проблеми. Це і психологічна непідготовленість вчителів, батьків і навіть учнів. (Причому в усіх ці своєрідні «фобії» різного характеру, але все ж вони існують). Звичайно, тут і суто побутові труднощі, такі, як, наприклад, брак часу.

-А як щодо самого процесу впровадження ІКТ? Вас він задовольняє?

-Використання ІКТ на уроках та в управлінській діяльності школи повинно мати більш системний характер, а не просто піддаватися впливу "модних" тенденцій і хаотичному застосуванню. Тому сьогодні слід велику увагу приділяти методиці використання ІКТ педагогами, розробці цілої системи впровадження ІКТ у навчально-виховний процес освітнього закладу.,.

- Які перешкоди трапляються під час впровадження ІКТ в школі?

-Головні складнощі лежать в економічній площині, і, на мій погляд, поки рівень життя в країні в цілому буде такий, як нині, школа не буде готова до реального, дієвого, ефективного впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.

-Якою, на Ваш погляд, буде освіта у майбутньому?

-Можу говорити про це довго, бо ідей щодо цього в мене багато. Якщо коротко: дітей в класах будуть об’єднувати актуальні напрями за вибором, а не вік. Дистанційне навчання набуде більшого значення і стане невід’ємним процесом. Впевнений в тому, що Інтернет повністю синхронізується з освітою. Сподіваюсь, що діти, педагоги та суспільство в цілому отримають більше можливостей доступу до технологій, а в навчальних закладах з’явиться достатньо техніки та швидкісного Інтернету.

- Дякую! Мені було дуже приємно з Вами поспілкуватися.

ІК-компетентності вчителів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів

З розвитком і поширенням новітніх технологій, про які ми чуємо на кожному кроці, однією зі складових професійної компетентності вчителя є компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Вчителі повинні вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.

Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

Анкета [[1]]

Результати анкетування вчителів Вільхівецької філії [[2]]

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення:

 • 10 комп’ютерів;
 • 2 ноутбуки;
 • 1 інтерактивна дошка;
 • 1 проектор;
 • 4 принтери;
 • периферія.

Програмне забезпечення:

1. Операційна система: Windows XP;

2. Програма: Microsoft Оffice 2010;

3. Текстовий редактор: Word 2010;

4. Графічний редактор: PowerPoint 2010;

5. Редактор таблиць: Excel 2010;

6. Програма для роботи з публікаціями: Publisher 2010;

7. Програма для роботи зі створення нотаток і організації особистої інформації: OneNote 2010;

8. Програма для роботи з електронними листами: Outlook 2010;

9. Програма для створення бази даних: Access 2010;

10. Браузери: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox;

11. Антивірусна програма: Avast;

12. Сходинки до інформатики;

13. Скарбниця знань.

Інформаційно-освітнє середовище школи

Інформаційно-освітнє середовище школи представлено офіційним сайтом філії [[3]]

Вчитель інформатики підтримує ІТ інфраструктуру школи і забезпечує використання ІКТ в навчально-виховному процесі.

Навчально – наукове забезпечення

В нашій школі інформатика активно вивчається з 2 класу. Всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також кабінет інформатики оснащений головним (локальним) комп'ютером.

Завдання

Блог консультацій

Я помітила, що у вчителів, які мають великий педагогічний досвід, виникають деякі труднощі у роботі з ІКТ. Педагоги часто звертаються за допомогою до молодих фахівців. Я вирішила створити блог з консультаціями для даної категорії вчителів.

Блог консультацій [[4]]

Завдання

Семінар (тренінг)

Підвищення професійної компетентності педагога та удосконалення його майстерності особливого значення набуває в умовах розвитку сучасної системи освіти. Діяльність творчо працюючого вчителя є запорукою ефективного упровадження нових стандартів освіти та інноваційних освітніх технологій. Сьогодні неможливо уявити навчання й розвиток без використання ІКТ. Тому, перед педагогами є нагальна потреба спрямувати зацікавленість учнів в ІКТ на розвиток їх дослідницької компетентності у контексті формування навичок ХХІ століття.

Пропоную Вашій увазі тренінг "Використання ІКТ - запорука високого результату" [[5]]

trumb
trumb

Мета тренінгу: формування інформаційної культури педагогів, ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями та їх використання в професійній діяльності.
Завдання тренінгу: підвищити професійній рівень вчителів на основі ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Учителеві застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально ефективно виконувати повсякденні справи і обов’язки, як фахівцеві:

 • готуватися до уроків, батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах;
 • оформлювати документацію;
 • в оперативному режимі відстежувати результати навчальної діяльності учнів;
 • налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів;
 • обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями;
 • обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів;
 • швидко отримувати і систематизувати потрібну інформацію.

Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у навчанні відповідає соціальним і психологічним особливостям молодших школярів, дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню складного навчального матеріалу, а також полегшує роботу вчителя, навчання дітей робить цікавішим і ефективнішим. Тому впровадження їх у навчально-виховний процес початкової школи є доцільним і перспективним.

Завдання

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Які саме можливості відкриваються перед навчальним закладом, якщо в ньому організований єдиний освітній навчальний простір?

Керівництву навчального закладу це дозволить:

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

Педагогічним працівникам це дозволить:

 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки.

Учням навчального закладу це дозволить:

 • використовувати комп’ютерні технології для підготовки до уроків;
 • брати участь в Інтернет-конкурсах і олімпіадах;
 • обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу;
 • навчитися працювати з інформацією, представленою в різних формах, відбирати і систематизувати матеріал.

Потужний веб-інструмент для автоматизації навчального процесу Вільхівецької філії "Сервіс e-schools.info" [[6]]

Модернізація ІТ інфраструктури

Рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури Вільхівецької філії:

 1. Відкриття комп'ютерного класу для учнів початкової школи.
 2. Забезпечення нетбуками учнів 1-4 класів.
 3. Придбання 4 інтерактивних дошок SMART Board 480 для учнів середньої школи.
 4. Забезпечення учнів 5-9 класів навчальними планшетами.
 5. Оновлення програмного забезпечення.
 6. Надання вільного доступу до мережі Інтернет кожному класу.

Формування ІК-компетентності вчителів, вихователів установи

Введення Інтернет-технологій в освітній контент є одним із пріоритетних напрямів інформатизації освіти. Активне використання сучасних Інтернет-сервісів в освітній діяльності є одним з універсальних інструментів формування інформаційної культури і засобом формування мисленнєвих навичок високого рівня не тільки учнів, а й учителів.
Підвищення кваліфікації вчителів є одним з основних моментів удосконалення освітньої системи й має бути спрямована на конкретні зміни в роботі вчителів, введення нових форм і засобів навчально-виховної діяльності.

Методичні рекомендації "Формування ІК-компетентності вчителів, вихователів Вільхівецької філії" [[7]]

trumb