Шкарабура Яна Русланівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Шкарабури Яни Русланівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики - СЗШ № 166, м.Києва

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Було проведено інтерв'ю з директором СЗШ № 166 Панько Світланою Олексіївною на тему «Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ». Ось кілька фраз із інтерв'ю:

 • "На мій погляд, сучасна освіта, як і всі ми, існує в умовах бурхливого розвитку. Тому цілком логічно, що інформаційні технології і, звичайно, ІКТ стрімко впроваджуються у навчально-виховний процес. Я вважаю, що це позитивні зрушення. Адже, при грамотному використанні, ІКТ дозволяють значним чином підвищити ефективність та якість навчання, за рахунок його індивідуалізації та інтенсифікації. "
 • "В першу чергу ІКТ дозволили об’єднати усіх учасників навчально-виховного процесу в єдине комунікаційне та освітнє середовище і безпосередньо надали нам низку зручних та корисних сервісів. "

Питання до інтерв'ю

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.

Анкетування

Серед вчителів СЗШ №166 було проведено анкетування на тему «ІКТ-компетентність вчителя». Результати опитування та аналізу Ви можете побачити в наданих та опрацьованих нами діаграмах. Результати свідчать про те, що вчителі мають підвищувати свій рівень кваліфікації щодо використання ІКТ.

Анкета

Результати

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

 • 45 комп'ютерів (із них 4 ноутбука)
 • 6 інтерактивних дошок, 6 проекторів
 • 9 принтерів
 • камери відеоспостереження
 • 2 сканери
 • Усі комп’ютери підключені до інтернету, в школі працює Wi-Fi.

Програмне забезпечення

 • Microsoft office 10
 • Windows 7
 • антивірус Avast

Інформаційне забезпечення

Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сторінкою школи в соціальній мережі Facebook та сайтом школи

Офіційний сайт школи № 166

Сторінка на Facebook

Створення курсу Українська література 6-ті класи 2018-2019 н.р.

За допомогою сервісу Google classroom був створений курс для 6-их класів, який допоміг учням ефективно засвоїти тему В.К. Винниченко "Федько-халамидник". Вчитель української мови та літератури в цей час був курсах підвищення кваліфікації, але зміг перевірити рівень засвоєння знань з даної теми. Адже в курсі є і теоретична інформація, і практичні завдання, а також форми контролю знань (тестування).

Курс 1 Школа№ 166.png Курс 2 Школа №166.png Курс 3 Школа №166.png Курс 4 Школа № 166.png

Cемінар для вчителів з використання ІКТ в освіті

На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач сучасної освіти є підготовка викладача, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації.

ІКТ дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет вчителя, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.

Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її вдосконалення поширює можливості викладачів використовувати комп’ютерні технології не тільки при вивченні інформатики, але й поєднанні викладання інших дисциплін із використанням ІКТ. Новітні розробки в цій галузі змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання.

Тому ми підготували семінар про Інтернет-сервіси в освітньому просторі.

План проведення семінару:

 • Роль ІКТ-засобів в освітньому процесі.
 • Можливості інтернет-сервісу LearningsApps.
 • Демонстрування основних етапів роботи з LearningsApps.
 • Можливості інтернет-сервісу Google-Form.
 • Демонстрування основних етапів роботи з Google-Form.
 • Обговорення/відповіді на запитання.
 • Підсумок.

Cемінар

Мпмана.jpg Семінар 2 Школа 166.jpg

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи

Важливою умовою підвищення якості навчання є систематичний контроль за процесом навчальної діяльності, її рефлексія і своєчасна корекція. Засоби ІКТ мають досить широкі можливості для цього. Вони допомагають здійснювати поточну, тематичну і підсумкову перевірку, постійно накопичувати інформацію про результати навчальної діяльності, зокрема, результатах розв’язання навчальних завдань і створення проектів. При цьому комп’ютер дозволяє представляти будь-яку дію в розгорнутій послідовності операцій, показувати його результат, умови виконання; фіксує проміжні післяопераційні результати, забезпечує інтерпретацію кожного кроку в побудові і перетворенні об’єкту, вибір стратегії розв’язку задачі. Засоби контролю на основі ІКТ можуть виступати як засіб формування самооцінки і самоконтролю. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес викладання всіх предметів вимагає підвищення інформаційної культури педагога, впровадження нових методів навчання з використанням комп’ютерних технологій. Особливої уваги потребує формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагога і студента. Без цього неможливе здійснення навчально-виховного процесу в єдиному інформаційно-освітньому просторі. Саме викладач вирішує, в якій якості, в якому обсязі і для яких цілей можуть бути використані засоби ІКТ у навчальному процесі. Тобто викладач є одним із найбільш активних учасників створення єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу.

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури

 • підтримка електронного документообігу;
 • збільшення кількості інтерактивних комплексів;
 • використання хмарної платформи для обміну знанням, досвідом, рекомендаціями;
 • серед інноваційних форм навчання, що можуть бути реалізовані лише у хмаро орієнтованому середовищі, доцільно застосовувати комбінований тренінг, в якому поєднуються очна і дистанційна форми роботи;
 • удосконалити програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі;
 • збільшити використання електронного навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу.

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • постійне використання засобів ІКТ в освітньому процесі та повсякденному житті;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах;
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах навчання;
 • створювати чати для проведення вебінарів, консультацій;
 • використовувати цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки;
 • створення загальної медіатеки задля збереження напрацювань передового педагогічного досвіду;
 • моніторинг шляхів використання сучасних технічних засобів в освіті.