Шкапенко Каріна Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Звіт з виробничої(зі спеціалізації)практики у період з 27.09.2021 по 24.10.2021року Шкапенко Каріни Олександрівни

База практики: Неморозька ЗОШ I-IIступенів


E138a031-ee43-4e3d-bc9b-8d59c15deb7a.jpg

с. Неморож,

Звенигородський район,

Черкаська область,

20222,

тел. 0 (4740) 99-4-40,

e-mail: NEMOROG@i.ua

Код ЄДРПОУ 21371663


Mcaticon.png
Завдання 1.Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі
1.Аналіз освітньої політики з питань впровадження цифрових технологій (ЦТ). Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.

Інтерв'ю з заступником директора закладу з питань впровадження і використання ІКТ.

Чи використовуються інформаційно-комунікаційні технології в вашому закладі?

• Звичайно, вчителі використовують інформаційно-комунікаційні технології на уроках. Так дітям набагато легше запам'ятати навчальний матеріал. Можливості ІКТ безмежні, тому для нас важливо формувати в учнів навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Що ви можете сказати про інформаційне середовище вашого закладу?

• Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу: дітей, вчителів, батьків. В нашому закладі приділяється цьому велика увага.

Як саме використовують ІКТ в вашому закладі?

• ІКТ успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, виховних заходів. Це і створення власних презентацій, проектів,віртуальні екскурсії музеями і виставковими залами, можливість спілкування під час дистанційного навчання. Різноманітні збори проводяться з використанням проектора. Адміністрація закладу документообіг веде в електронному вигляді. Вчителі використовують мультимедійний супровід на уроках.

На вашу думку, який рівень використання ІКТ мають вчителі?

• Достатній та високий рівень. Наші вчителі прагнуть до високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, впровадження у своїй діяльності ІКТ.

Чи готові Ви й далі розвивати ІКТ?

• Так, обов'язково. Ми стараємося, щоб кожен клас був забезпечений доступом до мережі інтернет. На жаль, не у всих класах є комп’ютер чи ноутбук,але ми працюємо наж цим питанням. Прагнемо, щоб кожен вчитель був компетентний з питань ІКТ і розумів важливість їх використання в своїй професійній діяльності.

міні ліворуч міні ліворуч

В результаті проведеного інтерв`ю з заступником директора Пікулою Тамарою Василівною було зроблено висновоки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу.


2. Цифрової компетентності (ЦК) науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Посилання на анкетування:

https://forms.gle/EEwkB14aHhE4H7VT7

Аналіз результатів анкетування:

9f161975-2600-4ba7-8f47-729b6cfd7b3e.jpg


3.Аналіз ІТ інфраструктури закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Програмне забезпечення:

Microsoft office

Windows

Антивірусні програми

Скарбниця знань

Сходинки до інформатики

Браузери Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox

Навчально-наукове забезпечення:

Програми для вчителів та учнів

Збірники (електронні)

Навчальні плани

Підручники

Інформаційне забезпечення:

Сайт школи: http://nemorozh-school.simplesite.com/

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/Неморозька-загальноосвітня-школа-І-ІІ-ступенів-2254284431460929/

Апаратне забезпечення:

Комп’ютерний клас-1

Ноутбуків-12

Комп’ютерів-10

Роутерів-2

Принтерів-5

Проектори-1

Телевізори-4Mcaticon.png
Завдання 2.Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність закладу освіти/освітньої установи, відповідно до потреб визначених в попередньому завданні).

Блог

Результати опитування показали,що вчителі не мають свій сайт,або блог,але планують це зробити, тому я створила блог на тему "Блог-веб-сайт сучасного інформаційного суспільства",де чітко покроково пояснила як саме створити власний блог.


Webservice2.blogspot.com


Mcaticon.png
Завдання 3.Семінар (тренінг)
Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Для вчителів школи було проведено семінар на тему:"Можливості онлайн навчання", а саме як та за допомогою яких програм педагогічним працівникам підвищити кваліфікацію з питань ІКТ і не тільки,адже наявні різні теми. Було запропоновано та обговорено багато рекомендацій програм. Свій виступ демонструвала презентацією,де чітко описала кожну програму. Я вважаю,що дана тема є актуальною,адже можливості навчатись онлайн різноманітні.

Презентація виступу:

Файл:Виступ.Шкапенко.pptx

10c97602-e539-49bb-9ba6-addcf7688dd3.jpg


Mcaticon.png
Завдання 4.Методичні рекомендації
Проектування інформаційного освітнього середовища закладу/установи

Сьогодні надзвичайно важливим є модернізація освіти та формування єдиного інформаційного освітнього середовища. Саме тому більшість навчальних закладів потребують створення єдиного ІОС. Це сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

Для створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників навчально-виховного процесу мають бути спрямовані основні завдання діяльності:

✔ розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності школи.

✔ забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу.

✔ створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти.

✔ забезпечення мультимедійного супроводу уроків на основі використання ресурсів інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет).

✔ впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання.

✔ введення в практику роботи вчителів методу проєктів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання дітей.

✔ створення середовища, що сприятиме прагненню дітей до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

Рекомендації керівництву навчального закладу:

-Створити єдине інформаційне освітнє середовище;

-Організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;

-Впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;

-Здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;

-Підтримувати сайт навчального закладу;

-Розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;

Рекомендації педагогічним працівникам:

-Організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;

-Використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;

-Здійснювати самостійне навчання;

-Підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.

-Упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;

-Створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;

-Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки.

Рекомендації учням навчального закладу:

-Використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти;

-Використовувати комп’ютерні технології;

-Брати участь в Інтернет конкурсах;

-Навчитися працювати з інформацією;

-Брати участь у телекомунікаційних проектах.


Модернізація ІТ інфраструктури.

Школа забезпечена ІКТ на достатньому рівні, так як це сільська школа з невеликою кількістю дітей та педагогічними працівниками. Інформаційний клас гарно облаштований та укомплектований всім необхідним. Школа,звичайно, потребує додаткового мультимедійного обладнання, а саме не вистачає смарт-дошок та проекторів,в деяких класах ще старі дошки,які необхідно замінити на нові.

Модернізувати ІТ-інфораструктуру можна так:

1. Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;

2. Накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;

3. Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;

4. Проведення практичних занять для педагогічних працівників щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;

5. Проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;

6. Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти тощо);

7. Формування баз даних дітей;

8. Відслідковування результатів атестації педпрацівників;

9. Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;

10. Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет-проектах.

Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів закладу/установи

Високий рівень інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя стає запорукою ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в закладі, є одним з найважливіших показників успішності його діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення рівня його професійної компетентності.


Вчитель має опанувати такі компоненти:

 Світоглядний компонент (Розуміння ролі ІКТ в освіті)

 Технологічний компонент (Навчальна програма й оцінювання, та інформаційно-комунікаційні технології)

 Організаційно-методичний компонент (Педагогіка, організація та керування)

 Самоосвітній компонент (Підвищення кваліфікації)