Швидка Ірина Анатоліївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Швидкої Ірини Анатоліївни групи ДОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.
База для проведення практики: НВК № 141 – ДНЗ (Дніпровський район, вул. Тампере, 7-А)


Загальні відомості про заклад дошкільної освіти

23 серпня 2017 року було відкрито підрозділ «дошкільний навчальний заклад» комунального навчального закладу «Навчально-виховний
комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва.

Адреса: Дніпровський район, вул. Тампере 7-А.

Директор:Кіньков Юрій Григорович.

Заступник з навчально-виховної роботи (завідувач):Тарасенко Олена Миколаївна.

Діюча програма: від 2 до 7 років "Дитина".

Функціонує 6 груп:

"Крихітки" - перша молодша група (від 2-х до 3-х).

"Малята" - друга молодша група (від 3-х до 4-х).

"Дослідники" - середня група (від 4-х до 5-ти).

"Чомусики" - середня група (від 4-х до 5-ти).

"Мрійники" - старша група (від 5-ти до 7-ми).

"Фантазери" - старша група (від 5-ти до 7-ми).

У закладі дошкільної освіти обладнано такі приміщення:

сучасні ігрові кімнати і спальні;

медичний кабінет, кабінет психолога;

спортивна та музична зали;

сучасні ігрові та спортивні майданчики;

кабінет гуртка LEGO;

Завдання 1 . Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Керівництво НВК №141 ОРТ стверджує, що використання ІКТ в управлінні ЗДО є важливою складовою розвитку єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу. Що дозволяє покращити роботу у таких основних напрямках діяльності закладу:
Управлінської

 • Розрахунок стажу роботи працівників;
 • Співпраця з дошкільними закладами інших міст України тощо;
 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
 • Робота в міській освітній мережі ;
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо);
 • Участь у форумах, чатах, конференціях;
 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;
 • Створення портфоліо педагогічних працівників;
 • Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Методичної

 • Оформлення ділової документації;
 • Проведення контрольно - аналітичної діяльності;
 • Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.
 • Оформлення атестаційних матеріалів;
 • Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
 • Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками;
 • Оформлення картотек методичного кабінету;
 • оформлення стендів, інформаційних куточків;
 • Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.
 • Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Навчально-виховної

 • Оформлення ділової документації;
 • Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків;
 • Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера);
 • Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;
 • Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;
 • Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;
 • Розробка презентацій для виступу на семінарах, конференціях, батьківських зборах;
 • Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

Визначення ІКТ- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Для того щоб дізнатись рівень ІТ-компетентності вихователів НВК №141 нами була розроблена Анкета.Екземпляри анкети було роздруковано та роздано вихователям. Результати анкетування педагогів НВК №141 свідчать про те, що вихователі використовують ІКТ для проведення відкритих занять, батьківських зборів, що частіше вихователі використовують матеріали з мережі інтернет для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду. Можна зробити основний висновок , що педагоги прагнуть до удосконалення своїх ІКТ знань, які допомагають їм в роботі, що вихователі готові до підвищення своєї ІКТ компетенції, і вони б хотіли, щоб це відбувалось в закладі дошкільної освіти.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

 • 2 персональних комп`ютера (методичний кабінет; охорона);
 • 4 ноутбуки (кабінет директора; медичний кабінет; методичний кабінет; кабінет завгоспа);
 • 4 принтери;
 • 2 Smart Board та 2 проектори до них (музична зала; методичний кабінет);
 • 6 Smart TV (всі вікові групи).

Завдання 2. Гугл- календар для співробітників, керівників.

Під час бесіди з адміністрацією НВК №141 ми з`ясували, що педагогічному колективу було б цікаво дізнатися, яким чином можна вести планування через мережу Інтернет та надавати доступ до нього своїм колегам. Саме тому нами було створення Google-календар, де розміщено всі події які відбувалися і будуть відбуватися в закладі впродовж навчального року.

Завдання 3. Семінар (тренінг).

30.11.17 о 13.30 нами було проведено тренінг на тему "Google-календар", під час якого педагоги дізналися про можливості цього додатку, ознайомилися з перевагами його використання в навчально-виховній та управлінській діяльності та отримали рекомендаціїї щодо створення такого календаря власноруч.
Конспект заходу
Презентація до заходу

Завдання 4. Методичні рекомендації.

 • проектування інформаційного освітнього середовища установи;
 1. Створення матеріально-технічних умов для розміщення, ефективного використання та збереження засобів інформатизації і комп’ютерної техніки;
 2. Придбання комп’ютерної техніки, засобів інформатизації, системних і прикладних програм;
 3. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 4. Впровадження в роботу освітніх установ комп’ютерних технологій;
 5. Навчання інформаційних технологій педагогів усіх категорій;
 • модернізації ІТ інфраструктури:
 1. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі;
 2. Оновлення програмного забезпечення.
 • формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:
 1. підготовка педагогів до набуття ними практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі;
 2. створення творчої групи вихователів для розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання на базі ІКТ;
 3. розміщення розроблених вихователями навчальних матеріалів на власних веб-сайтах і сайті ДНЗ;
 4. планування роботи консультативних пунктів, семінарів, майстер-класів із використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
 5. співпраця через інтернет-комунікації з колегами інших закладів та регіонів щодо проблем оптимізації навчального процесу засобами ІКТ.

Завдання 5. Презентація виконання

Оцінювання виконаних завдань

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.