Шаповаленко Марія Антонівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Шаповаленко Марії Антонівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи). База проходження практики: кафедра теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками Для аналізу освітньої політики з питань впровадження ІКТ проінтерв"ювали з доцентом кафедри Козир М.В. Як сучасні ком'ютерні технології впливають на якість організації навчального процесу? На сьогоднішній день вже не уявляємо своєї роботи без застосування сучасних інформаційних технологій. Кожен викладач нашої кафедри жодне заняття вже не проводить без залучення презентацій, тематичних мультфільмів (самостійно розроблених), дидактичних матеріал із застосуванням Smart тощо. Оскільки, студенти зараз в цьому плані набагато обізнаніші за нас, намагаємось їх дивувати вище зазначеним. Якість від цього підвищується. Чогось навчаємо ми їх, чогось вони нас: партнерська взаємодія. Чи підвищують свою кваліфікацію в цьому плані викладачі кафедри, щоб іти в ногу з часом? Звісно. Інформатизація суспільства дуже динамічна. Ледь не кожної години з’являється щось нове. Тому наші викладачі активно відвідують ІКТ модулі, займаються неформальною освітою (різні онлайн-курси). Як побудована ІТ інфраструктура на вашій кафедрі? По-перше, це наші викладачі, ще наші системні адміністратори, які приходять нам на допомогу. Також, це наше апаратне, технічне та інформаційне забезпечення.

Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Протягом практики було проаналізовано саме ІТ-інфраструктуру кабінетів кафедри теорії та історії педагогіки та її завідувача.

Технічне забезпечення:

 • 4 комп'ютери на кафедрі
 • 2 принтери
 • точка доступу до мережі
 • маршрутизатор

Програмне забезпечення:

 • операційна система Windows 7
 • антивірусна програма
 • робота з документами в "Windows Office"

Навчально-наукове забезпечення складається з різноманітної документації, збірників, дидактичних матеріалів тощо.

Інформаційне забезпечення http://kubg.edu.ua/

Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища. Була створена анкета для оцінювання освітньо-інформаційного середовища [1] Оцінювання освітньо-інформаційного середовища проходило за допомогою гугл-формс (анкетування). Відповідали студенти університету імені Бориса Грінченка. Загалом оцінюють середовище університету як відмінне. Студенти вважають, що засоби ІКТ покращують освітньо-інформацйіне середовище. Більша частина студентів вважають що університет імені Бориса Грінченка більш модернізований аніж інші. Зручність користування е-середовищем оцінили в 4 бали, з 5 можливих. Студенти обрали що користування сайтом зручне та швидке для пошуку інформації. Шаповаленко анкета.png Снимок экрана 2018-12-07 в 11.28.34.png Снимок экрана 2018-12-07 в 11.29.03.png Снимок экрана 2018-12-07 в 11.29.12.png Снимок экрана 2018-12-07 в 11.29.20.png Снимок экрана 2018-12-07 в 11.29.27.png

Завдання 2

Гугл календар для співробітників

Для викладачів і працівників кафедри було створено календар , який розрахований на грудень місяць. https://calendar.google.com/calendar/b/3/r?tab=mc

Снимок экрана 2018-12-07 в 10.54.02.png

На деякі події були запрошені викладачі:

Снимок экрана 2018-12-09 в 21.20.39.png Снимок экрана 2018-12-09 в 21.21.23.png Снимок экрана 2018-12-09 в 21.22.53.png


Семінар (тренінг)

Проведено семінар тренінг для студентів групи ПВШм-1-17-1.4д щодо використання ІКТ у вивченні педагогічних наук. Семінар був проведений за допомогою відео-матеріалів, які присутні за вказаним посиланням: [[2]]

Після перегляду матералів ми обговорили, що саме вважаємо корисним та важливим у засобах ІКТ для навчання.

P71130-091601.jpg P71130-091555.jpg

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до формування ІК-компетентності співробітників, вчителів, вихователів. З розвитком і поширенням новітніх технологій, про які ми чуємо на кожному кроці, однією зі складових професійної компетентності викладача є компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Викладачі повинні вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

• застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;

• раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;

• будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;

• давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

Складові інформаційно-комунікаційної компетентності:

 • загальна
 • діагностична
 • предметно-орієнтована

Умови формування ІК-компетентності:

 • готовність до ІКТ у своїй роботі
 • забезпечення неперервної освіти впродовж життя
 • системне використання набутих навичок у педагогічній практиці
 • перехід від базового рівня володіння ІК-компетенціями до професійного рівня

Рекомендації до формування ІТ інфраструктури установи:

 • Постійно удосконалювати і оновлювати модель ІОС навчального закладу.
 • Створити умови для активного використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі.
 • Надати педагогам можливість вивчення нових інформаційних технологій і вміння застосовувати їх на практиці.
 • Забезпечити доступ до освітніх ресурсів і обміну інформацією для здійснення контактів і участі в проектах.
 • Надати можливість створення та публікації в електронному вигляді навчальних і методичних матеріалів.