Чуян Олена Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Чуян Олени Вікторівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Проходила виробничу практику в НВК №30 "ЕКОНАД" м.Києва

Герб школи

Адреса школи

м. Київ, вул. Березняківська, 30Б,

Тел.: (044) 550-32-68

web: www.ekonad.net.ua

Адміністрація

Директор гімназії

Мельниченко Володимир Миколайович

Посада: директор гімназії.

Спеціальність, категорія:

 • магістр управління навчальним закладом,
 • магістр української філології;
 • учитель української мови та літератури,
 • учитель вищої кваліфікаційної категорії.

Педагогічне звання: учитель-методист.

Підпис під зображенням

Стародубцев Анатолій Васильович

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Спеціальність, категорія:

 • учитель початкових класів, біології, валеології,
 • практичний психолог,
 • учитель вищої кваліфікаційної категорії,
 • старший учитель.

Gnoeva.jpg

Гноєва Світлана Миколаївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Спеціальність, категорія:

 • учитель англійської мови,
 • учитель першої кваліфікаційної категорії.
ShulgaNVK.jpg

Шульга Тетяна Олексіївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Спеціальність, категорія:

 • учитель української мови та літератури,
 • учитель вищої кваліфікаційної категорії.

Педагогічне звання: учитель-методист.

Gerasimenko.jpg

Герасименко Інна Анатоліївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Спеціальність, категорія:

 • учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури,
 • учитель вищої кваліфікаційної категорії.
Sozaev.jpg

Созаєв Аслан Хакимович

Посада: заступник директора з адміністративно-господарської роботи.

Про гімназію

Герб школи

«ЕКОНАД» – твій шлях до успіху! НВК №30 «ЕКОНАД» – перспективний навчальний заклад, в якому створено атмосферу взаємоповаги і взаєморозуміння між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Громадсько-активна школа

Наш навчальний заклад ставить за мету виховання всебічно освіченої сучасної людини, підготовленої до життя в умовах ринкових відносин.

Викладання у НВК здійснюється українською мовою, вивчаються також англійська, польська, італійська та німецька.

Педагогічний колектив гімназії – творчо обдаровані, сучасні фахівці-професіонали, які працюють у студійних центрах.

Набір учнів проводиться на конкурсній основі. До складу навчального закладу входить початкова школа з поглибленим вивченням іноземних мов, де крім загальноприйнятих предметів, діти вчаться турбуватися про світ довкола.

«ЕКОНАД» означає економічна та екологічна надія. Тісні зв'язки гімназії з вищими навчальними та науковими закладами столиці допомагають вчителям в оволодінні сучасними технологіями, а учням – у професійному виборі.

Сайт школи

НВК №30 «ЕКОНАД»

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Інтерв'ю з директором:

- Доброго дня! Володимир Миколайович, чи не могли б Ви відповісти на декілька запитань з приводу ІКТ технологій в вашій гімназії? - Добрий день! Звичайно, залюбки з Вами поспілкуюся на данну тему.

Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі? - Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у будь-якому освітньому закладі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ управлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу:

Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації; Складання розкладу уроків; Створення та використання бази даних учителів та учнів; Моніторинг діяльності вчителів; Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо; Оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо; Пошук та збір інформації за допомогою Інтернету (від нормативно-правової до інформації про придбання навчально – методичного забезпечення); Використання електронної пошти та «хмарних» сервісів для зв'язку; Налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами; Психологічне тестування працівників школи та дітей; Створення рейтингів педагогічних працівників; Оформлення робочих місць і створення локальної мережі між директором, заступниками, секретарем, бібліотекою, кабінетом інформатики, педагогами.

- Як ви впроваджуєте ІКТ в гімназії? - Колектив нашої гімназії працює над впровадженням ІКТ в навчально – виховний процес вже не один рік. Ми розуміємо, що величезний потік інформації, яка старіє швидше, ніж учень закінчує школу, вже не можливо вмістити до шкільної програми. Втрачає сенс необхідність перенавантажувати пам’ять дитини додатковими знаннями, необхідно навчати дитину знаходити їх і користуватися ними. Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетентнісного підходу до освіти, який на перше місце ставить не проінформованість учня, а вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб навчити цього дітей, потрібно змінити технологію навчального процесу. Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій гімназії є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео.

- Як особисто ви використовуєте ІКТ технології? - Проведення засідань педради, методичної ради школи, батьківських лекторіїв та інших заходів. Ми не уявляємо наш робочий процес без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації. На базі гімназії систематично проходять міські методичні заходи (майстер – класи, творчі майстерні, відкриті уроки, презентації досвіду), які також не обходяться без використання ІКТ.

- Як Ви вважаєте чого бракує гімназії для максимального використання ІКТ технологій? - Вкрай обмежене фінансування призвело до застарівання комп’ютерного обладнання, електронних програмових засобів. Тому робота щодо впровадження ІКТ в навчальний процес, управлінську діяльність - це кропітка, наполеглива, щоденна праця кожного небайдужого вчителя і, зазвичай, у «вільний» від основної роботи час. В найближчих планах – створення локальної мережі в системі: директор - заступники директора – секретар - кабінет інформатики – шкільна бібліотека – педагоги, а також запук корпоративної пошти для вчителів.

- Дякую Вам за таке змістовне інтерв'ю! Підводячи підсумки, що Ви хотіли б сказати? - Дякую Вам, мені також дуже приємно було з Вами поспілкуватись. Організація освітнього процесу у будь-якому освітньому закладі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє успішній адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. Простір для діяльності надзвичайно широкий і вимагає від нас цілеспрямованої творчої праці самовдосконалення. А це під силу тільки потужному, творчому, небайдужому, професійному педагогічному колективу, який постійно розвивається.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета

Результати

Результати анкетування свідчать про те, що більшість опитаних використовують на уроках ІКТ. Рівень обізнаності засобами ІКТ середній. Є люди, які добре знають як користуватися ІКТ, а є такі, які мало обізнані в цій сфері. Більшість не мають достатніх навичок для цього. Всі опитувані готові вчитися і здобувати нові знання.

Відповідь1.jpg
Відповідь2.jpg
Відповідь3.jpg
Відповідь4.jpg
Відповідь5.jpg

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

1. Компютери;

2. Принтери, сканери;

3. Проектори + смарт доши;

Програмне забезпечення:

1. Операційна система Windows 10 ;

2. Антивірусна програма Kaspersky;

3. Microsoft Office;

4. Auto Cad;

5. 1С для бухгалтерії та керівництва школи.

Інформаційне забезпечення:

1. Відео – уроки на YouTube;

2. Допомога вчителів інформатики.

Навчально – наукове забезпечення:

1. Відсутнє

Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

Освітньо-інформаційне середовище в університеті забезпечужться на високому рівні, починаючи від роботи системного адміністратора, до роботи викладачів. Головним результатом комп’ютеризації освітньої та управлінської діяльності є розробка і впровадження інформаційної освітньої системи університету. Вона є інформаційною системою (ІС) корпоративного типу, відображає структуру університету і функціонує на основі інтернет-технологій і баз даних. Пропускна спроможність каналу зв’язку з мережею Інтернет, який обслуговує навчальний процес, становить 200 МБіт/с. В межах автоматизованої інформаційної освітньої системи діють три функціональні підсистеми: - «Електронний університет»; - «Модульне середовище для навчання»; - «Дистанційне навчання»; - «Електронний каталог».

Інформаційна система університету Грінченка створювалась для комплексного вирішення автоматизації процесів організації і контролю навчального процесу та управління ним і носить інтегративний характер. Логічна структура ІС «Електронний університет» містить підсистеми, що складаються з програмних модулів, за допомогою яких формуються дані кожного окремого структурного підрозділу університету, що компонуються в єдину базу даних ІС.

Гугл- календар для співробітників, керівників

Календар вчителя

Календар вчителя

Семінар для вчителів. Використання ІКТ в початковій школі.

ІКТ в початковій школі

СЕМІНАР.jpg

Використання ІКТ у початковій школі

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як важливіший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного світогляду, навчальних, комунікативних та комунікаційних навичок, основних психічних якостей учнів. Широке застосування комп’ютерних технологій в освіті поступово, але досить впевнено, стає найважливішою деталлю навчально-виховного процесу школи. Висвітлення проблем, пов'язаних із використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, розкрито в роботах вітчизняних та російських дослідників М.М. Левшина., М.І. Жалдака, Ф.М. Ривкінд, М.К. Гольцмена, Н.В. Макарової, В.І. Варченко, Л.М. Фуксон; зарубіжних дослідників Д.Г. Клементса, К. Хохмана, Т. Оппенхеймера, С. Пейперта та інших. Можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання - виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією. Нині дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати чи критично читати.

Саме використання ІКТ дає нам можливість змінити зміст освіти та сприяє :

• кращому сприйняттю й засвоєнню дітьми навчального матеріалу;

• зростанню інтересу до пізнання;

• індивідуалізацію навчання;

• розвитку творчих здібностей учнів;

• скороченню видів роботи, що стомлюють дітей;

• використанню різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) для збагачення змісту і посилення мотивації навчання;

• більш динамічній подачі матеріалу;

• формуванню в учнів адекватної самооцінки та створенню умов для самостійної роботи;

• самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;

• засвоєння і учнями, і учителями нових важливих знань, умінь, навичок.

До того ж ІКТ використовують в усіх видах урочної й позаурочної діяльності, починаючи з 1-х класів, при цьому розширюючи можливості навчально-виховного процесу, забезпечуючи нові шляхи подачі інформації, даючи можливість для випробовування власних ідей і проектів, для вивчення й викладання предметів у початкових класах (математики, української мови, читання та ін.). Найпростішою й найпоширенішою на сьогодні програмою, яка допомагає вчителю урізноманітнити урок, є прикладна програма Power Point. Як показує практика, використовувати комп’ютерні презентації можна на уроках будь-якого типу (урок вивчення нового матеріалу, урок закріплення знань, умінь, навичок; урок контролю знань,умінь, навичок; нестандартний урок; інтегрований урок; комбінований урок). Головне, щоб поданий матеріал відповідав принципам науковості, наочності, був поданий в обсязі, що відповідає дидактичній меті. Також доцільно застосовувати їх під час проведення тематичних перевірок. Між тим використання презентацій залежить від творчого потенціалу вчителя та програмного забезпечення, яким він користується.

Порядок створення презентації

Планування уроку. Слід глибоко проаналізувати тему уроку, з’ясувати його мету, визначити тип та структуру, а також місце презентації на уроці, умови її демонстрування, спрогнозувати результати уроку. Конструювання уроку. Залежно від вікових особливостей учнів та видів діяльності необхідно змоделювати навчальні ситуації, підібрати матеріали до презентації (текстові, графічні та звукові),розробити види завдань, які виконуватимуть учні, використовуючи презентацію, розпланувати час тривалості як окремих фрагментів як окремих фрагментів, так і всієї презентації загалом. Планування використання презентації. Скомпоновану презентацію слід переглянути на предмет доцільності змісту, видів та тривалості виконання завдань; продумати оформлення; створити й відредагувати текстову частину та (за потреби) перекомпонувати змістову, визначити послідовність показу. Також при підготовці слід врахувати, що розмір презентації залежатиме від призначення, але вона не повинна містити більше 6-13 слайдів.

Правила створення презентації

Аудиторія. Учитель має врахувати вік учнів та особливості класу, для якого створюється презентація. Мета презентації. Необхідно уважно переглянути літературу з теми уроку, визначити основні тези, скласти перелік ілюстративного матеріалу (які матеріали вже є, а які треба знайти або створити самостійно). Увага до деталей. Презентацію не слід засмічувати зайвими відомостями, ілюстраціями, картинками, текстами, кожен слайд має бути доцільним і логічно пов’язаним з іншими. Доцільність використання анімації та спец ефектів. Не слід зловживати анімацією, аудіо- та візуальними ефектами. Вони мають бути доцільними, щоб привертати увагу, а не відволікати її.

Вимоги щодо оформлення презентації

У змістовій частині слід розміщувати короткі тези (без зайвих слів), причому на всіх слайдах необхідно дотримуватися однієї часової форми дієслів, зокрема й у заголовках. Обсяг інформації на кожному слайді має бути не більшим за одну тезу, одне визначення, кілька фактів, формул, дат. Для урізноманітнення подачі матеріалу слід використовувати різні типи слайдів (текстові, табличні, графічні). Розміщення текстів на слайдах. Текст та слайдах повинен бути «читабельним», заголовки повинні відрізнятися від основного тексту, найважливіші слова слід намагатися розміщувати в центральній частині слайда, коментарі та підписи до ілюстрацій доцільно подавати меншим шрифтом унизу слайда. Розгорнуті речення на слайдах подаються лише за необхідністю цитування. У таблицях має бути максимум 4 рядки та 4 стовпці, оскільки у великих таблицях дані дуже важко читати. Комірки з найважливішими даними доцільно виділяти кольором. Списки на слайдах не повинні бути довгими (оптимальним є список із 5-7 елементів. Якщо ж елементів списку більше, доцільно розмістити їх у дві колонки. Діаграми не слід робити дуже складними. Вони мають містити не більше 5 елементів. Ілюстрації слід застосовувати такі, на яких добре видно всі деталі. Вони мають бути якісними, достатньо контрастними. Щоб виділити ілюстрацію (малюнок, таблицю, графік, схему, діаграму, фото) на тлі слайда, доцільно використовувати різноманітні рамки. Також слід врахувати, що на кожному слайді має бути не більше двох картинок. Анімація можлива один раз протягом 5 хвилин (у початковій школі). Шрифти слід обирати такі, які легко прочитати при різних типах освітлення. Вони мають бути чіткими й контрастними до тла слайда. Розмір шрифту на слайдах повинен бути не менше 24-28 пунктів. Вся презентація повинна бути витримана в одному стилі (однакове оформлення всіх слайдів: фон, назва, розмір, колір, накреслення шрифту; колір і товщина різних ліній і т.п.).

Практика доводить, що при активному використанні ІКТ досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та письмову мову, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення. Так, вже у початковій ланці вони допомагають дитині побачити своїми очима незвичайний і різноманітний світ рослин і тварин, наповнити клас звуками лісу, дзюрчанням струмка, що дозволяє перенестися в лоно природи. Якщо учень побачить рух Землі навколо Сонця, рух Сонячної системи, то йому буде легше уявити принципи роботи об'єктів. Також застосування нових інформаційних технологій у традиційному початковому навчанні дозволяє диференціювати процес навчання молодших школярів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, дає можливість творчо працює вчителю розширити спектр способів пред'явлення навчальної інформації, дозволяє здійснювати гнучке управління навчальним процесом, є соціально значущим і актуальним.

Підготовка до уроків з використанням інформаційних технологій вимагає більшого часу, ніж звичайний урок, але це не можна назвати недоліком, так як дані уроки значно ефективніше звичайних. Як показує практика, з усіх існуючих технічних засобів навчання комп'ютер найбільш повно задовольняє дидактичним вимогам, оскільки володіє цілим рядом додаткових можливостей, що дозволяють управляти процесом навчання, максимально адаптувати його до індивідуальних особливостей учнів.

Грамотне використання будь-яких засобів інформаційних технологій на уроках тягне за собою розвиток особистості дитини: інтелекту, пам'яті, уваги і т.д. Використання інформаційних технологій на уроці є потужним мотиваційним стимулом. Але в той же час, необхідно розуміти, що збільшення часу безпосередньої роботи за комп'ютером молодшого школяра ініціює низку негативних наслідків: перезбудження нервової системи, втому очей, статистичне напруження м'язів спини і шиї, загальну стомлюваність організму. Тому, якою б привабливою не була навчальної діяльність з використанням комп'ютера на уроці, необхідно суворо дотримуватися встановлених санітарних норм.

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища НВК №30 "ЕКОНАД":

-забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (вчитель – учень -батьки)

-наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів;( програми ліцензовані , доступ до інтернету, створення власних ІОС)

- доступність та відкритість результатів для всіх учасників ;

-моніторинг якості роботи в програмах (аналіз та формування звітності за результатами роботи);

-наявність та підтримка електронного документообігу;

-доступність всіх нормативних документів;

-використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір для учнів та вчителів;

-наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист компютерів від доступу до неякісної інформації).

Модернізація ІТ інфраструктури

- Оновлення компютерів компанії;

-Створення додаткового серверу для курсів вчителям;

- Співпраця з ІТ – менеджером в школі;

- Швидкісний інтернет ;

- Створення курсів для підвищення рівня знань працівників школи по роботі з ІКТ;

Формування ІК-компетентностей вчителів:

-Проведення семінарів ,тренінгів щодо використання ІКТ;

-Проведення зустрічів з інших шкіл, для переймання досвіду ;

-Оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ;

-Участь в конкурсах «Кращий вчитель року», «Краща школа міста» і т.д