Чехун Тетяна Іванівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

''Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ЦТ в освітній установі

'''

База практики
Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів
суспільно-гуманітарного циклу "Грааль" м. Києва
м. Київ 03110 вул. Преображенська, 17
тел./факс: (044) 275-55-74
e-mail: sh43graal@ukr.net
http://school-43.kiev.ua


Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі

Цифрова трансформація сучасної повної загальної середньої освіти передбачає перехід від використання цифрових технологій лише на уроках інформатики до їх застосування кожним учителем, кожним учнем на будьякому уроці та поза межами закладу освіти в будь-який час.

Упродовж року для педагогів ЗЗСО проводяться семінари-тренінги, у процесі яких учасники навчаються використовувати цифрові інструменти та онлайн-інструментарій для підвищення ефективності професійної діяльності, аналізу результатів діяльності, оптимізації освітнього процесу.


Аналіз освітньої політики з питань впровадження цифрових технологій(ЦТ). Інтерв`ю з керівником закладу чи його заступником
Проведено аналіз освітньої політики з питань впровадження циврових технологій (ЦТ) на основі інтерв`ю з заступником директора (інтерв`ю проводилося за допомогою VIBER звязку)

Після проведення інтерв`ю з заступником директора з навчально-виховної роботи Кметь Людмилою Миколаївною можна зробити висновок, що зараз дуже актуально та важливо застосовувати сучасні цифрові технології у навчанні. ЦК успішно викорстовуються під час уроків, різноманітних свят, конкурсів та іниших заходів. Адміністрація закладу веде документообіг в електронному вигляді. З цього року впровадили електронні журнали для вчителів та вихователів. Керівництво школи прагне, щоб весь педагогічний колектив був компетентний з питань ЦК.
Цифрова компетентність (ЦК) науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Сворення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
Опитування було розроблено в Google формі та спрямоване на діагностику ЦК компетентності вчителів. Детально ознайомитися з анкетою можна за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmCxUHzbLAkoe0p2DorOgM42VwnzSNd1rySrRCtOwnFWHFvQ/viewform?usp=sf_link
На основі аналізу результатів опитування вчителів, зроблено наступні висновки:
- більшість опитаних часто використовують ЦК в педагогічній діяльності
- 90% ресондентів вказали, що хотіли б дізнатися більше про викоритсання ЦК в освітньому процесі.
Результати опитування можна переглянути тут https://docs.google.com/document/d/1l9rTPZ_r7FsGAv28VtjnY47NpX5SNfdv67zfGXjF4YM/edit?usp=sharing
Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне)

 • Апаратне забаезпечення.
 • 1. компюторні класи-4
 • 2. мультимедійні комплекти і компютери - оснащений кожен клас початкової школи.
 • 3. принтери - в кожному класі молодшої школи.
 • 4. інтернет та WiFi-зони
 • 5. принтери і сканери - в кожному класі молодшої школи.


Програмне забезпечення

 • Операційна система: Windows 10.
 • Пакет офісних програмних засобів: WPS Office.
 • Пакет програм для створення та перегляду електронних публікацій у форматі PDF: Adobe Acrobat.
 • Для роботи в мережі Internet встановлено браузери Google Chromе, Mozilla Firefox.
 • Антивірусне програмне забезпечення


Інформаційне забезпечення
.
Інформаційно-освітнє середовище загально-освітньої середньої школи I-III степенів №43 представлене офіційним сайтом http://school-43.kiev.ua

Завдання 2

Mcaticon yell.png
Завдання на вибір

Створення е- ресуру та впровадення його в заклад освіти
Проаналізувавши анкету вчителів, можна зробити висновок, що більшість опитаних вчителів хотіли б більше дізнатися про використання цифрових технологій під час дистанційного навчання.
З огляду на це було створено Блог, який отримав назву "Допомога вчителям під час дистанційного наавчання"
Посилання на блог https://tichekhun.blogspot.com/
Завдання 3'

Mcaticon yell.png
Тренінг-семінар


Провести семінар (тренінг) для вчителів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.
https://docs.google.com/presentation/d/1jc_vuMGHSMja1XdVX2S1BFPQGcuQ3AJarBRCLHC6mLI/edit?usp=sharing презентація яка використовувалась під час семінару.
Поспілкувавшись з заступником директора з навчально-виховної роботи та вчителями, проаналізувавши їх побажання щодо теми семінару, я обрала тему "Google-форми в освітньому процесі"
Виявилось, що ця тема цікава, дуже корисна, а для деяких вчителів, зовсім новоа та незнана. Вчителі зазначили, що такі види роботи дозволять економити папір, навчать учнів користуватися ґаджетами для навчання, урізноманітнять освітній процес та зроблять його більш динамічним та цікавим.використання у педагогічній роботі Google-форм, дозволить полегшити роботу вчителів і зробить навчальний процес більш динамічним та сучасним. Кожен із присутніх отримав нові знання, позитивні емоції та пам’ятку щодо користування Google-формами.

Завдання 4


Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації


Проектування інформаційного освітнього середовища установо

 • використання ІКТ технологій на уроках;
 • створення середовища електронного документообігу;
 • введення електронної реєстрації відвідувань;
 • створення електронної бібліотеки;
 • введення електронних журналів.

Модернізації ІТ інфраструктури

 • запровадження хмарних технологій;
 • оновлення матеріально-технічної бази;
 • оновлення програмного забезпечення;
 • удосконалення шкільної мережі.

Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів закладу/установи

 • Активна участь у семінарах, практикумах, майстер-класах різного рівня щодо застосування ІКТ.
 • Систематична участь у професійних конкурсах, форумах і педрадах.
 • Забезпечення використання Інтернет-ресурсів.
 • Формування банку навчальних завдань, із активним використанням ІКТ.
 • Організація консультативної допомоги для використання ІКТ на уроці для вчителів, що потребують допомоги.
 • Онлайн прохоження курсів

Завдання 5

Mcaticon yell.png
Презентація результатів
 • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.