Черкаська Євгенія Феліксівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Черкаської Євгенії Феліксівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Зміст

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Інтерв’ю з заступником директора навчального закладу.

За посиланням можна переглянути інтерв'ю з заступником директора

00012398.jpg

Анкетування ІК-компетентності вчителів закладу.

Опитування було спрямоване на діагностику ІК компетентності вчителів. Детально ознайомитися з анкетою можна за посиланням. Анкетування показало, що вчителі мають високий та достатній рівень ІК компетентності. З результатами анкетування можна ознайомитися за посиланням.


Висновки

Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа потребує більшої обізнаності в даній сфері. Всі готові навчатися новому та вчити один одного, так як молодш школа повністю користується ІКТ. Старша школа потребує кращого матеріального забезпечення. Повне оснащення, зацікавленість вчителів, та можливість навчитися, дасть гарний результат по запровадженню ІКТ в даному навчальному закладі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

За посиланням Апаратне забезпечення: За посиланням Програмне забезпечення:

  • Microsoft Office
  • Сходинки до інформатики
  • Windows
Пирамида.jpg
ИКТ политика.jpg

Інформаційне забезпечення:

  • Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику – Сайт школи
Школа132 текст.png

Навчально-наукове забезпечення:

➣ державні стандарти освіти;

➣ навчальні плани;

➣ навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;

➣ підручники та навчальні посібники;

➣ матеріали поточного та підсумкового контролю;

➣ методичні матеріали.

В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також всі навчальні кабінети оснащені технікою (телевізори, проектори,інтерактивні дошки тощо).

ДОПОМОГА вчителям

Створена мною дошка, покликана надати вчителям цікаву інформацію про використання Google в освітньому процесі. Дошка доступна за посиланням.

Презентация1.jpg

Семінар для вчителів

Був проведений семінар для вчителів, з метою їх ознайомлення з можливостями використання Google в оствітній сфері. Більшість інформації була для вчителів новою, але їх зацікавленість сприяла кращому засвоєнню матеріалів. На прикладах були оприцьовані випадки щоденного використання, для дітей різного віку. Інформація засвоєна успішно, вчителі охоче користуються новими знаннями в повсякденнії роботі. Дошки Падлет .

Material-1518590038134-name-1518590049195 t.jpg

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи.

Вчителі даного навчально закладу використовують інформаційно комунікаційні технології, але не в повсякденному використанні. Активно це розвинено в молодшій школі, так як в кожноу кабеніті встановлені інтерактивні дошки. Старша школа ще потребує удосконалення. Але окрім подання інформації в ігровй та пізнавальній формі для учня, варто викоритовувати ІКТ в області контролю знань, віддаленому доступі до навчання, груповій роботі та доступу батьків до матеріалів. Створення корпоративних пошт та повне використання Google значно полегшить і прискорить такі впровадження, які буземовно будуть корисними для дорослих і цікавими для дітей.Традиційна система освіти, що успішно працювала до формування і розвитку інформаційного суспільства, сьогодні зазнає істотних змін в методиці (зокрема у формах і засобах) навчання через появу і впровадження нових компонентів навчання зі своїми дидактичними можливостями і властивостями. Але сутність нового ІОС повинна визначатися не лише змістом нових компонентів, а можливістю досягнення нових освітніх результатів. У цьому сенсі особливо важливими є склад, структура і взаємозв’язок різних компонентів ІОС, ефективне функціонування якого повинна забезпечити його гнучка структура, що адаптується до певних педагогічних ситуацій, підлаштовується під різні потреби суб’єктів освітньої діяльності. Очевидно, що розробка і впровадження в навчальний процес сучасних освітніх ресурсів (електронних освітніх ресурсів, цифрових освітніх ресурсів, освітніх Web-ресурсів, електронних засобів навчання і т. ін.) підвищать ефективність навчання тільки у тому випадку, якщо їх застосовуватимуть виходячи з експертизи і аналізу їх дидактичних можливостей (візуалізації навчального матеріалу, підвищення інтерактивності навчання, доступу до джерел знань, оперативного контролю). Нині існує досить велике різноманіття електронних навчальних посібників і електронних навчально-методичних комплексів з різних навчальних дисциплін. Як правило, вони представлені на сайтах навчальних закладів у мережі Інтернет і в локальних мережах освітніх установ, а також поширюються на електронних носіях (в основному на компакт- дисках). Тому при створенні і використанні різних електронних навчальних матеріалів слід розрізняти такі їх форми, як “навчальне електронне видання”, “електронний підручник”, “електронний навчальний посібник”, “електронний тест”, “електронний навчально- методичний комплекс”.

Модернізація ІТ-інфраструктури.

ІТ- забезпечення школи потребує модернізації. Школа забезпечена ІКТ на недостатньому рівні рівні. Потребується встановлення в школі швидківсного безпровідного Інтернету, з доступом для вчителів і для учнів. Потребується активна співпраця з ІТ менеджером школи, та регулярне відвідування курсів покращення знань в даній сфері. Принаймні окремими вчителям, які можуть потім донести цю інформацію і знання до інших. Звичайно, все це не можливе без удосконаленого сучасного повного обладнання і забезпечення школи ІКТ. На мою думку. в кшолі має бути оча б одна людина, яка могла виступати в ролі консультанта та допомагати вчителям засвоювати нове, так як вчителі молодшої школи є набагато обізнанішими в цій сфері, ніж вчителі інформатики.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

Безумовно, для початку слід забезпечити навчальний заклад на необхідному рівні, і надати вчителями можливіть оволодінням новими технологіями в повному обсязі. Мають бути ліцензовані програми, встановлено все необхідне, бути доступ у всіх учасників освітньо-виховного процесу. Має відбуватися постійний моніторинг використання ІКТ серед вчителів та дітей. Інформація має бути доступною, і результати учнів в навчанні мають будти доступними для батьків. Створення сайту школи, корпоративної пошти для всіх учаників навчально-виховного процесу значно полегшить використання ІКТ. Електронні бібліотеки мають регулярно доповнюватися новими матеріалами, має бути присутня вся інформація про планування заходів та їх проведення. Виконання всіх вищих рекомендацій допоможе вчителю стати більш сучасним. Важливо навчитись і перебудуватись до нових вимог. У школі №132 Голосіївського району вчителі початківці майже на високому рівні оволодіння і застосування ІКТ, виликої праці вимагають вчителі старшої школи. Найскладніше питання - вів вчителів, невміння і небажання користуватись комп'ютером і Інтернетом. Директором школи має бути обрана людина, яка буде відповідальною за контроль і моніторинг використання і застосування ІКТ. Це може бути директор, або інша людина, яку директор обере відповідальною.