Чепчак Марина Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Чепчак Марини Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Інтерв'ю з директором школи
Світлана Миколаївна, як Ви вважаєте, чи потрібні інновації сучасній освіті?
Звичайно, потрібні, тому що освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства.А це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітгіші інформаційні технології.У сучасному світі доступ до інформації має бути надшвидким.
Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?
Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури.Тому наш навчальний заклад ставить перед собою такі завдання: створювати сприятливі умови для виявлення і розвитку здібностей учнів, задовольняти їхні інтереси та потреби, розвивати навчально-пізнавальну активність, творчість та самостійність.
Як впливає впровадження ІКТ на освітній процес в школі?
Уроки стали сучасні, цікаві, є можливість використовувати теоретичні знання й практичні вміння, технології суттєво покращують процес навчання та його ефективність, розвивають критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді.
Чи є у Вашому закладі кваліфікований спеціаліст, який здійснює обслуговування засобів ІКТ?
У цьому плані нам пощастило.У нас є кваліфікований спеціаліст.
Як Ви оцінюєте забезпеченість навчального закладу засобами ІКТ?
У порівнянні з іншими школами міста- непогане.Кожний клас нашого закладу має мультимедійний проектор або телевізор, три класи забезпечені інтерактивною дошкою.
Щоб Ви хотіли змінити чи створити в школі з ІКТ?
Хотілося б, щоб модель "1 учень-1 комп'ютер", яка передбачає використання спеціально розробленого комп'ютера-ноутбука, яким учні та вчителі можуть користуватися і у школі, і вдома, скрізь, де є Інтернет, стала реальністю.
Який вплив на Вашу керівну діяльність має використання ІКТ?
Сьогодні взагалі неможливо уявити ні керівну діяльність, ані роботу вчителя без використання ІКТ.Це дає можливість удосконалювати методи освітньої діяльності, раціонально використовувати працю педагогів та адміністрації закладу.
Чи заохочує Ваш навчальний заклад вчителів школи до використання засобів ІКТ під час освітнього процесу?
Ікт-компетентності вчителя- це необхідна складова в сучасній школі. Учитель повинен сам розуміти, що без використання ІКТ освітній процес не буде ефективним.

Аналіз ІКТ- компетентності вчителів.Проведення анкетування

Анкета


20181211 235325 анкетування.jpg

Метою проведення анкетування є вивчення ІК-компетентності педагогічних працівників.
Анкетне опитування проводилось на листочках, заповнено 30 анкет.
Були отримані наступні результати:
Із загальної кількості опитаних педагогів маємо такі вікові категорії:
вік 60 років і більше- 27% ;
вік 50-59 років - 37% ;
вік 40-49 років - 30% ;
вік до 30 років - 3% ;
вік 30-39 років - 3%.
87% вчителів використовують засоби ІКТ більше ніж 5 років,
7 % вчителів - 3 роки,
3% вчителів - 2 роки,
3 % вчителів - 1 рік.
Більшість опитаних (37%) проходили підготовку та підвищення рівня кваліфікації щодо впровадження та використання ІКТ на курсах комп'ютерної грамотності,
30% вчителів - на курсах підвищення кваліфікації по ІКТ,
20% вчителів - проходили курси "Інтел",
13% вчителів - самонавчання.
Більшість опитаних(87%) потребують підвищення рівня кваліфікації щодо використання ІКТ, лише 13% не потребують.
На питання оцінки своїх потенційних можливостей роботи за комп'ютером,отримано такі результати
- відчувають певні труднощі - 47% вчителів,
- впевнені у своїх можливостях - 43% вчителів,
- не сумніваються у своїх можливостях, мають досвід роботи з ІКТ - 7%,
- не впевнені, що зможуть засвоїти комп'ютерні технології- 3%.
Перешкодою в освоєнні ІКТ є :
- відсутність часу- 20% ;
- відсутність допомоги- 13% ;
- відсутність необхідних теоретичних знань- 34%;
- відсутність стимулювання - 3%;
- не мають перешкод- 7%;
- не дали відповіді на запитання- 23%.
Лише 2% вчителів розміщують авторські матеріали на Web-ресурсах.
Всі вчителі використовують засоби ІКТ для роботи з батьками.

Аналіз ІТ-інфраструктури начального закладу


Школа обладнана сучасними технологіями. В кожному навчальному кабінеті є технічні засоби навчання: телевізори, проектори, інтерактивні дошки.
Апаратне забезпечення
В кожному кабінеті школи є стаціонарний комп'ютер або ноутбук.
Інтерактивні дошки-3 шт.
Технічні засоби навчання із засобами візуалізації без інтерактиву-21 шт., з них
з проектором- 13шт.,
з телевізором - 8шт.,
принтери- 6 шт.,
організований друкарський осередок для вчителів- 2 шт.
Також комп'ютерами оснащені кабінети адміністрації школи.
В школі працює кабінет інформатики.
Програмне забезпечення
В школі використовується стандартне програмне забезпечення для виконання навчальних програм для всіх класів.
Інформаційно-освітнє середовище школи представлено офіційним сайтом школи сайт школи
Навчально-наукове забезпечення
- діти починають вивчати інформатику з 2 класу,
- навчальні програми, плани з усіх навчальних дисциплін,
- підручники, навчальні посібники,
- державні стандарти освіти.

Розроблення Гугл-календаря для вчителів

Календар заходів школи


Календар 8 школа.png

Ккааллендар 8 школаpng.png

Доступ ддоо каленpng.png


Виступ на педраді щодо можливостей онлайн навчання


Вимоги до вмінь і знань сучасної людини, а особливо вчителя, сьогодні дуже високі.Крім того, що вчитель щодень викладає, перевіряє якість знань, планує, готується до нових занять, ще й потрібно постійно бути "в тренді " і розвиватись - ходити на додаткові курси підвищення кваліфікації, шукати нові методики, відвідувати різні події. За допомогою платформ масових відкритих онлайн-курсів тепер все це можна робити набагато швидше, не виходячи з дому.
Основна перевага онлайн-курсів- можливість перебувати будь-де та навчатися у будь-який час.Все, що потрібно- це комп'ютер і доступ до інтернету.
Можливості онлайн навчання

Методичні рекомендації

Проектування ІОС установи


Одним з пріорітетних напрямків розвитку сучасної школи є впровадження нових інформаційних технологій в осівтній процес. Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, освітній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп'ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору.
Організація роботи з формування інформаційного простору розв’язує такі завдання: опис структури інформаційного простору, усіх його рівнів, ступенів, форм взаємодії внутрішніх та зовнішніх взаємодій інформаційного середовища навчального закладу. Учасниками даного процесу мають виступати адміністрація, учителі, учні, батьки. та зовнішніх взаємодій інформаційного середовища навчального закладу.
Можна виділити такі загальні положення формування єдиного інформаційного середовища:
- під час формування інформаційного освітнього середовища необхідно розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища;
- інформаційне освітнє середовище включає технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси;
- під час створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу зростає значимість ІКТ – компетентності педагогів, які працюють в умовах широкого застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому просторі школи.
Формуючи структуру єдиного інформаційного простору навчального закладу та базу даних, необхідно виходити з того, що реальна робота з їх використання залежить від матеріально-технічної бази та можливостей самого навчального закладу.

Модернізація ІТ-інфраструктури


Необхідно поступово оновлювати апаратне, програмне, навчально-наукове забезпечення школи.
Потрібно облаштувати ще один комп'ютерний клас.
Придбати як мінімум 2 інтерактивні дошки.

Формування ІК-компетентності вчителів


З розвитком і поширенням новітніх технологій, про які ми чуємо на кожному кроці,однією зі складових професійної компетентності вчителя є компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Учителі повинні вміти орієнтуватисяв інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, у тому числі і в освіті.
Вона передбачає наявність в особистості здатностей:
- застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
- раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
- будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
- давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.
Методичні рекомендації щодо формування ІК-компетентності вчителів:
- курси комп'ютерної грамотності, курси підвищення кваліфікації по ІКТ,
- участь у семінарах, майстер-класах,
- самоосвіта (онлайн курси).