Чепурна Інна Валентинівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Чепурної Інни Валентинівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

В СНВК "Усмішка" поступово впроваджується ІКТ технології і кожного року педагогічний колектив ще більше розвиватися в даній сфері. Директор має позитивний погляд на подальший розвиток інформаційно – комунікаційних технологій в школі і колектив школи підтримує впровадження ІКТ технологій. З 2017р. школа бере участь в експериментальній та інноваційній діяльності та впроваджує методику "Шести цеглинок" за підтримки проекту "Сприяння освіті" та корпорації Lego Fundation.

Комп’ютерні класи та інтерактивні комплекси, їх використання в позаурочний час Комп’ютерний клас – 1, робочих місць за комп’ютером – 15, проводяться уроки інформатики, індивідуальні заняття з інформатики, підготовка учнів до олімпіад та конкурсів. - Інтерактивні комплекси – 4, проектори та екрани - 4, які вчителі постійно використовують під час проведення уроків та позаурочних заходів (інноваційні технології). Використання мережі Internet - Сайт школи З 2018 н.р. почалося оновлення сайту школи https://sites.google.com/view/usmishka-school/ , де подається аналіз навчально-виховного процесу школи та загальношкільного батьківського комітету протягом року. На сайті можна переглянути фотозвіти шкільних подій. - Соціальні мережі facebook Педагогічний колектив комплексу активно використовуює соціальні мережі для обміну доствідом з вчтелями інших шкіл міста/країни. Програмне забезпечення:

  • Microsoft Office
  • Сходинки до інформатики
  • Windows
  • Scratch

Навчально-наукове забезпечення:

  • державні стандарти освіти;
  • навчальні плани;
  • навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;
  • підручники та навчальні посібники;
  • матеріали поточного та підсумкового контролю;
  • методичні матеріали.


Інтерв’ю з заступником директора навчального закладу.

- Доброго дня, Ірино Олександрівно! Вдячна за те, що Ви погодились поспілкуватися зі мною на тему впровадження ІКТ. Скажіть, чому важливо впроваджувати ІКТ в навчально - виховному комплексі "Усмішка"?

- Інно, в сучасному світі використання інформаційно-комунікаційних технологій - актуальна проблема сучасного дошкільного та початкового виховання. Комп'ютерні технології покликані для того, щоб стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, а також значно підвищувати його ефективність. Ось чому рівень комп'ютеризації є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й навчального закладу. Інформаційне середовище – це важливий засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.

- Скажіть, як Ви використовуєте ІКТ в методичній роботі?

- Педагогічні ради, методичні об'єднання, батьківські конференції та наради обов’язково проходять із використанням мультимедійних презентацій . Адже саме за допомогою них можна донести інформацію набагато повніше, точніше і, головне, цікаво, сприятливіше для ока. Колектив намагається якомога частіше проводити різні тренінги та семінари з обміну досвідом, які, звичайно, супроводжуються ІКТ.

- Ірино Олександрівно, на Вашу думку, учні будуть більш активні та вмотивовані до навчання, якщо застосовуються ІКТ?

- Знаєте, я впевнена зі мною погодяться весь педагогічний колектив школи, що навчання завжди йде в ногу з прогресом. Це невід’ємні один від одного частини. З власного досвіду скажу, що чим більше ми використовуємо різних цікавих методів і прийомів, тим активніші і старанніші здобувачі освіти.

- На Вашу думку, що має вміти педагог для ефективного впровадження ІКТ?

- По-перше, обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів Звичайно без перешкод роздруковувати інформацію на принтері. По-друге, впевнено працювати в операційних системах, зокрема WINDOWS, обов’язково користуючись редакторами WORD різної модифікації. По-третє, створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації Power Point, а також демонструвати презентацію, розробляти тести, картки, кросворди, пам'ятки або буклети, створювати брошури- збірник дидактичних, методичних матеріалів. На мою думку це основні навички, якими повинен користуватися під час роботи вихователь та вчитель нашого закладу.

- Чи є перспективи в розвитку комп’ютерних технологій в українських школах?

- Ще трохи і наша освіта буде повністю переведена до електронних ресурсів. Часи паперової документації давно позаду, якість знань учнів та педагогічних колективів, підвищується з кожним днем, а освіченість суспільства зростає щохвилини. Додавши трохи зусиль наша країна має всі можливості бути першою в розвитку сучасних IT технологій.

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Результати анкетування.

Мною було складено анкету для аналізу рівня впровадження ІКТ технології в закладі https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdecFjZ-AZKAclLVSnc7cygE5WtIaO9FAzaKQX_s0TJRZJ4QQ/viewform


З результатами проведеного анкетування ви можете ознайомитися за посиланням https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bJeQ3Bl6D10s1H86q9M8N93GNFZVk_yHgyWrj1zkuNw/edit?usp=sharing

Календар подій в СНВК "Усмішка"

https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=aXZjaGVwdXJuYS5waTE3QGt1YmcuZWR1LnVh

Семінар для вчителів

Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ)– від англ. Information and communications technology,ICT) - це сукупність методів, засобів та прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп`ютерів, комп`ютерних мереж та засобів зв`язку. Термін ІКТ в сучасному освітленні також використовується для позначення об'єднання (конвергенції) аудіовізуальних та телефонних мереж з комп'ютерними мережами, а в багатьох школах, університетах та коледжах термін вживається в якості загального, що охоплює сферу інформаційних систем і технологій на організаційному рівні, розробки програмного забезпечення та обчислювальної техніки систем. На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач сучасної освіти є підготовка викладача, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації. ІКТ дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет вчителя, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового. Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її вдосконалення поширює можливості викладачів використовувати комп’ютерні технології не тільки при вивченні інформатики, але й поєднанні викладання інших дисциплін із використанням ІКТ. Новітні розробки в цій галузі змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання. Тому мною було проведено семінар про використання ІКТ в освіті для педагогічного колективу комплексу.

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи,модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК-компетентності вчителів комплексу

Рекомендації:

1.Сприяти розвитку єдиного інформаційного простору навчального закладу для забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі.

2.Формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників, забезпечувати їх інформаційні потреби.

3.Інтенсифікувати навчання і виховання за рахунок використання інформаційно – комунікаційних технологій.

4.Удосконалювати інформаційно – методичне забезпечення освітнього процесу.

5.Оптимізувати освітній менеджмент на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально – виховному процесі.

6.Активізувати роботу шкільного web- сайту як єдиного освітньо – інформаційного середовища для популяризації кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих професійних об’єднань та функціонування закладу як відкритої системи.

7.Сприяти проходженню кожним педагогічним працівником навчання за дистанційним курсом «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя».

8.Заохочувати педагогічних працівників до створення власного web – сайту чи блогу.

Проектування інформаційного освітнього середовища СНВК "Усмішка"

-забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (вчитель – учень -батьки)

-наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів (програми ліцензовані, доступ до інтернету, створення власних ІОС);

- доступність та відкритість результатів для всіх учасників;

-моніторинг якості роботи в програмах (аналіз та формування звітності за результатами роботи);

-наявність та підтримка електронного документообігу;

-доступність всіх нормативних документів;

-використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір для учнів та вчителів;

-створення корпоративної пошти для вчителів, єдиного середовища для обміну інформацією, документацією; оновлення сайту школи;

-наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист комп’ютерів від доступу до неякісної інформації).


Модернізація ІТ інфраструктури

- оновлення технічної бази закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, SMART-board, телевізорів, програмного забезпечення і т.д.);

- створення курсів для підвищення рівня знань працівників школи по роботі з ІКТ;

-створення додаткового серверу для курсів вчителів;

- співпраця з ІТ – менеджером школи;

- підключення до швидкісного інтернету.


Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів:

- активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;

- систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;

- систематичне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентації!, табличних процесорів тощо;

- забезпечення використання Інтернет-ресурсів;

- формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;

- розробка проектів із використанням ІКТ.