Ціось Тетяна Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Ціось Тетяни Сергіївни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 06.11.2017р. до 26.11.2017р.

База для проведення практики: НВК «СШ I ст. – ДНЗ «Перша Ластівка» (Оболонський район, вул. Маршала Малиновського, 30-А)

НВК "Перша ластівка"

Зміст

Вступ

Адреса

Ластівка.jpg

04210, Київ, Україна
вул. Маршала Малиновського 30а,
T: +38 (044) 418-73-93 Ф: +38 (044) 426-78-70
obolon_1lastivka@i.ua
http://www.1lastivka.com

Адміністрація закладу

Директор НВК "Перша ластівка"
Заступник директора з НВР
Методист дитячого садочку НВК "Перша ластівка"

Директор - Марія Полякова
Заступник директора з навчально-виховної роботи - Людмила Сидоренко
Методист дитячого садочку НВК "Перша ластівка" - Ганна Млечко

Історія комплексу

У 1973 році «Перша ластівка » - стала першим дошкільним закладом на Оболоні. Тоді це був дошкільний заклад № 187. Минали роки,змінювалася країна і у 1997 році на базі дитячої установи №187 було відкрито школу-дитячий садок «Перша ластівка ». З того часу у НВК виховуються дошкільники та навчаються учні початкової школи віком від 3-х до 11 років. За ці роки заклад випустив більше 3 тисяч учнів. А сьогодні колишні випускники садочку вже приводять до нього своїх дітей.
На сьогодні "Перша ластівка"- це сучасний навчально -виховний комплекс, який відповідає усім нормам та вимогам сучасної освіти. В цьому закладі вихованці та школярі забезпечені усім необхідним для цікавого зростання та навчання.

Завдання 1


Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

НВК «Перша ластівка» має сучасну матеріально-технічну базу. Приміщення закладу розподіляється наступним чином:

• класні блоки ( роздягальня, ігрова кімната, куточки відпочинку, навчальні класи з мультимедійним комплексом, санвузли для дівчаток і хлопчиків окремо );
• дошкільна група (роздягальня, ігрова та навчальна зона, спальня, санвузол);
• лінгафонний кабінет ( з інтерактивною мультимедійною дошкою «Smart» );
• кабінет англійської мови ( з інтерактивною мультимедійною дошкою «Smart»);
• кабінет комп’ютерних технологій;
• дитяча їдальня
• спортивний зал;
• бібліотека;
• медичний комплекс;
• актова зала ( обладнана мультимедійним комплексом );
• кабінет логопеда та психолога.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Интервью.jpg

- Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?
Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. - Чи впроваджуєте ІКТ ви у своїй правлінській діяльності?
Так, звичайно. Це надає унікальні можливості для адміністрації закладу:

 • Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації;
 • Складання розкладу уроків;
 • Створення та використання бази даних учителів та учнів;
 • Моніторинг діяльності вчителів;
 • Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо;
 • Оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо;
 • Психологічне тестування працівників школи та дітей;
 • Створення рейтингів педагогічних працівників;

- Як особисто ви використовуєте ІКТ технології?
Проведення засідань педради, методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань, батьківських лекторіїв та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації.

ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Diagrama.png

Для вчителів НВК "Перша ластівка" було створено анкету на тему «ІКТ-компетентність вчителя».

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

 • Комп’ютери,
 • Ноутбуки,
 • Принтери, сканери, ксерокси, факс,
 • Мультимедійний комплекс - смарт дошки та проектори,


У НВК наявні більше 5 мультимедійних класів : усі оснащені проеторами, смарт дошками та телевізорами, є мультимедійний комплекс у актовій залі та кабінеті англійської мови, лінгафонний кабінет зі смарт дошкою та кабінет комп`ютерних технологій, також працює Wi-Fi.

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення
 • Операційна система Windows;
 • Антивірусні програми;
 • Microsoft Office;Інформаційне забезпечення


Представлено сторінкою школи в соціальній мережі Facebook та офіційним сайтом школи

Навчально – наукове забезпечення

 • Inkscape
 • Microsoft office

В школі інформатика активно вивчається з 2 класу. Всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також кабінети інформатики оснащені головним (локальним) комп'ютером. Кожен вчитель проводить уроки інформатики самостійно. Також усі вихованці забезпечуються шкільною формою, формою для занять фізкультурою, канцелярськими виробами для навчання та дозвілля, цікавими іграшками, розвиваючими іграми тощо.

Завдання 2


Блог консультацій

Завдання 3


Мною було проведено семінар, а також розроблено презентацію про використання змішаного навчання в освіті.
Презентація до семінару
Під час проведення семінару були запрошені вчителі, яким було цікаво саморозвиватися. Ми активно обговорювали використання змішаного навчання в навчальний процес НВК. В кінцевому рельтаті ми дійшли висновку, що це не лише сучасно, а й зручно, як для вчителів так і для учнів комплексу.

Завдання 4


Методичні рекомендації


Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи


Для керівництва :

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

Для викладачів :

 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.


Модернізація ІТ-інфраструктури


Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

 • Необхідно підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою).
 • Використовувати хмарту платформу для обміну знанням і досвідом,а також необхідними матеріалами.


Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи


Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.


ІК-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога.

Завдання 5

Оцінювання виконаних завдань