Цабій Іванна Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Цабій Іванни Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Практика була проведена у ЗДО № 696 (Дарницький район)

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики у ЗДО №696 з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу.

Для з'ясування політики закладу з питань впровадження ІКТ нами було проведено інтерв'ю з директором ЗДО

Директо Наталя Миколаївна

У ході бесіди ми з’ясували, що державним дитячим садочка не вистачає фінансування для впровадження ІКТ, не зважаючи на велике бажання педагогів працювати з цим обладнанням. Іноді вихователям приходиться використовувати власні ІКТ засоби, для проведення занять з дітьми.

Тому, головною проблемою з питань впровадження ІКТ є слабка матеріально-технічна база.

Аналіз ІК-компетентності науково-педагогічних працівників та вихователів закладу.

Для визначення рівня ІКТ-компетентності вихователів було розроблено анкетування

Результати анкетування педагогів.

У ході проведення опитування вихователів ЗДО №696 було з’ясовано, що всі працівники закладу, мають доступ до мережі Інтернет, переважна більшість розуміють, що таке ІКТ; 60 % опитаних - мають достатній рівень володіння ІКТ; 100 % опитаних - під час підготовки до занять, шукають інформацію у мережі Інтернет, 80 % - для роботи з батьками, 20 % - проводять заняття з використанням ІКТ; у своїй педагогічній діяльності, частіше за все, вихователі використовують навчальні презентації, відеоролики, мультфільми, аудіоказки, мудичні ігри під час занять та в повсякденному житті; педагоги вважають, що в ЗДО частково створенні умови для використання ІКТ, але адміністрація заохочує до використання ІКТ в роботі; найбільшою проблемою під час роботи з ІКТ є: мало досвіду; педагоги прагнуть підвищувати свою кваліфікацію з використанням ІКТ, але вважають що для цього потрібно розширити матеріально-технічне забезпечення закладу.

Отже, маючи активне бажання педагогів користуватися ІОС, можемо стверджувати про те, що є доцільним розвивати та оптимізувати ІОС у ЗДО №696 та забезпечити подальший розвиток ІКТ у роботі з дошкільниками.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу.

Апаратне та програмне забезпечення

 • Персональні комп'ютери - 3 штуки.
 • Ноутбуки - 2 штуки.
 • Принтери - 3 штуки.
 • Музичний центр - 2 штуки.
 • Колонки - 2 штуки.

Персональні комп'ютери та ноутбуки представляють собою типові ПК, що складаються із системного блоку та монітора. З периферійного обладнання кожен ПК оснащений клавіатурою та мишкою, що підключені до системного блоку через порти PS/2., та принтерами з USB-інтерфейсом.

В якості точки доступу до Інтернет використовується роутер виробництва компанії TP-Link. Він забезпечує швидкість передачі даних до 100Мбіт/с. Крім того, він забезпечує включення робочих місць директора, вихователя-методиста та завгоспа до локальної мережі. Це дає можливість користувачам цих ПК, наприклад, спільного використання загальнодоступних робочих файлів. Також, WiFi доступний для всіх працівників закладу. Фізично роутер розміщено у кабінеті директора. Мережа прокладена кабелем типу «вита пара» UTP категорії 5, характеристик якого цілком достатньо для побудови локальної мережі такого обсягу.

Програмне забезпечення.

 • Операційна система - Windows 10 та Windows 7.
 • Програми для роботи з документами - Microsoft Office та Adobe Acrobat
 • Програми для роботи в інтернеті - Google Chrome
 • Програма для електронного листування - Viber
 • Навчальне програмне забезпечення – відсутнє

Інформаційне забезпечення.

Cайт ЗДО відсутній, інформація про заклад знаходиться на офіційному сайті районного управління освіти. Комунікація між співробітниками відбувається за допомогою групового чату в інтернет додатку Viber, а також в публічній групі в соціальній мережі Facebook.

Навчально-наукове забезпечення.

Визначається переліком функцій, які забезпечують базовий рівень функціонування установи в цілому та виконання співробітниками ЗДО своїх безпосередніх обов’язків відповідно до їх Посадових інструкцій. До таких функцій відносяться:

 • Створення та ведення організаційно-розпорядницької документації;
 • Ведення бухгалтерського обліку
 • Підготовка матеріалів методичного характеру
 • Розробка дидактичних матеріалів для роботи з дітьми
 • Систематизація персональних даних вихованців ЗДО, включаючи їхні медичні дані
 • Облік матеріальних цінностей
 • Забезпечення комунікації та документообігу між посадовими особами ЗДО в межах їх посадових інструкцій
 • Комунікація з зовнішнім світом шляхом листування email чи використовуючи інші канали (месенджери, соціальні мережі та ін.)

Зазначена інформація зберігається на ПК співробітників, відповідно до їх обов'язків, та дублюється на зовнішньому жорсткому диску.

Кабінет директора ЗДО


Кабінет методиста ЗДО

Завдання 2. Завдання на вибір

Розробка Блогу для педагогів та батьків Блог "На допомогу педагогам та батькам!"


Блог696сад.PNG Л.а696.PNG Комент696.PNG Коментар696.PNG

Завдання 3. Проведення семінару

Для підвищення ІК-компетентності педагогів закладу дошкільної освіти був проведений семінар на тему: «Використання ІКТ в роботі з дітьми»

Мета:

 • ознайомити з використанням ІКТ в освітній роботі;
 • стимулювати педагогів до використання нових ресурсів у своїй роботі;
 • наочно показати, як можна використовувати ІКТ ресурси у роботі з дітьми та батьками.

План проведення:

1.Вступна бесіда про ІКТ та переваги їх використання у роботі.

2.Мета та завдання використання ІКТ в роботі з дітьми.

3.Ознайомлення з можливостями та напрямками роботи ІКТ.

4.Надання рекомендацій та вимоги по роботі за комп’ютером.

Завдання:

 • ознайомитися з можливостями сервісу learningapps та його місцем в навчальному процесі
 • створити інтерактивні вправи різних типів для використання на заняттях

На початку семінару вихователі пройшли анкетування на визначення рівня ІКТ.

Для проведення семінару була розроблена презентація і використана інструкція по роботі з ресурсом.

Додаток №1

Додаток№2

Додаток №3

Семінар 696.jpg Семінар 6962.jpg Семінар 6961.jpg Семінар 6963.jpg

                             Проведення семінару

Для визначення ефективності проведеного семінару вихователі дали відповіді на запитання анкети.

Результати анкетування після семінару - рефлексія

Також, нами надавалася індивідуальна допомога вихователям у роботі з ІКТ.

Індивідуальна допомога з ІКТ

Завдання 4. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

На нашу думку проектування освітнього середовища закладу доцільно проводити з таких напрямків:

 • Співпраця педагогів, адміністрації закладу: створення Е-бібліотеки для педагогів та батьків, блогів керівника закладу, психолога, медичної сестри та вихователя-методиста, створення та зберігання документації закладу в електронному вигляді, створення електронних баз даних працівників, дітей.
 • Комунікація між батьками та співробітниками закладу: створення сайту садочка, використання можливостей google сервісів як на рівні кожної групи окремо, так і на рівні ЗДО загалом.
 • Використання ІКТ у роботі з дітьми: використання дидактичних ігор на базі ІКТ, дидактичних ігор з елементами ІКТ, відео та аудіозаписів на заняттях, відеозаписів та аудіозаписів для супроводження в повсякденному житті, презентацій, аудіоказок і т.д.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури:

 • оновлення матеріально-технічної бази(ПК в кожну групу, інтерактивну дошку в музичний зал);
 • організація локальної мережі закладу з сервером для зберігання Е-бібліотеки і документації ЗДО;
 • запровадження хмарних технологій;
 • оснащення групових кімнат інтерактивним обладнанням.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вихователів установи:

 • Відвідувати методичні заходи щодо формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво).
 • Здійснювати моніторинг щодо визначення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями педагогічними працівниками ЗДО.
 • Сприяти залученню спеціалістів для ознайомлення працівників з роботою сучасних освітніх ресурсів, хмарними технологіями.
 • Проводити методичні заходи з метою вдосконалення умінь та навичок педагогів ЗДО щодо застосування ІКТ в освітньому процесі.
 • Проведення індивідуальних консультації, що до труднощів у роботі з ІКТ.
 • Сприяти саморозвитку та самовдосконаленню педагогів.
Картаментальна 696 рекоменд.PNG

Методичні рекомендації представленні у вигляді інтелектуальної карти.