Харченко Анастасія Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

студентки Харченко Анастасії Володимирівни

VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання

освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики НВК № 141 "ОРТ"

Зміст

Завдання 1: Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

ІНТЕРВ'Ю (ВІДЕО)

ІНТЕРВ'ЮЕРИ: студенти групи ПОм-1-17-2.0д

РЕСПОНДЕНТ: Дзюба Сергій Миколайович заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель інформатики

Список запитань:

 1. Розкажіть, будь ласка, про програмне та апаратне забезпечення вашого навчального закладу?
 2. Якими навичками мають володіти вчителі для роботи у НВК?
 3. Які гуртки задля освоєння інформаційних технологій діють у вашій школі?
 4. Як відбувається підвищення ІКТ-компетентності вчителів?
 5. Чи існують труднощі з використання ІКТ у вчителів? Які?
 6. Які складові ІТ-освіти реалізовано у навчальному закладі?
 7. Чи потребує ОРТ модернізації ІТ-інфраструктури?

Висновок:

Респондент докладно охарактеризував нюанси даного питання, проаналізував технічне оснащення класних кімнат, особливості застосування певних технічних засобів. Аналізуючи рівень підготовки вчителів ми дійшли висновку, що вчителі повинні бути високого рівня підготовки, основною складовою ІТ-компетентності є самоосвіта.
Задля освоєння ІТ учнями на базі школи існують: локальна академія CISCO (навички з ремонту та налаштування комп'ютерів, кібербезпека, інтернет речей); академія Oracle (робота з базами даних); академія Microsoft.
Щодо того чи існують труднощі при використанні ІКТ на уроках, то першою проблемою є вік вчителів, чим пізніше вчитель знайомиться з ІКТ, тим важче йому використовувати ІКТ під час уроків; вчителі інформатики здійснюють діяльність спрямовану на підготовку менш обізнаних вчителів. Щодо модернізації ОРТ, респондент повідомив, що проектуючи навчальний заклад важливим є не тільки пошук всього найкращого, а й робота в рамках бюджету, що й передбачає втілення максимальних можливостей.

На базі школи існують ІТ-спеціальності для освоєння учнями:

 • Веб-дизайн

За даною спеціалізацією учні можуть навчитися створювати оригінальні та стильні макети сайтів та правильно їх верстати.

 • Архітектурне та ландшафтне проектування

За даною спеціалізацією учні навчаться створювати проекти різноманітних споруд, розробляти проекти інтер’єру, облаштування саду, навіть проектувати меблі.

 • Інформаційні технології в економіці та бізнесі

Даний курс дасть можливість учням не тільки орієнтуватися у світі бізнесу, але й оволодіти всіма необхідними навичками 21-го сторіччя. Тому що збалансоване поєднання теоретичних і практичних занять забезпечить розвиток в учнів критичного мислення, вміння співпрацювати (працювати як в парі, так і в групі), приймати рішення та систематизувати отримані знання, а також самостійно їх здобувати. Все це неможливо без володіння сучасними комп'ютерними технологіями.

 • Тривимірне моделювання та анімація

На даному курсі учні навчаються сучасним технологіям інженерного проектування у таких CAD-системах як SolidWorks, Fusion 360, створюють архітектурні проекти у середовищі ArchiCAD, реалізують творчі тривимірні проекти за допомогою 3D Max. Будь-яку 3д модель або комплексне рішення, створене у системах тривимірного моделювання учні зможуть надрукувати з використанням сучасних технологій тривимірного друку.

 • Комп’ютерні мережі та кібербезпеки

На цьому курсі учні дізнаються як створити та налаштувати комп’ютерну мережу, особливості роботи основних мережних протоколів, які використовуються у сучасних комп’ютерних мережах, навчитеся забезпечувати безпеку мереж та протидіяти кіберзагрозам. У курсі використовуються сучасні матеріали компаній Cisco та IBM. У курсі передбачено сертифікацію за програмами CCNA, CCNA Security та CCNA Cyber OPS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Анкета для вчителів та вихователів навчального закладу

Результати опитування

Висновок:

Аналізуючи результати опитування, варто наголосити, що більшість опитаних готові активно використовувати ІКТ під час навчального процесу. Найчастіше ІКТ використовують під час вивчення нового матеріалу та використовують інтернет ресурси на різних етапах уроку, для перевірки знань учнів. 14,3% опитаних вказали, що не вистачає часу для підготовки власного ІКТ-контенту. Задлі підвищення ІКТ-компетентності вчителі проходять онлайн-курси, але основою успіху в даній сфері є самоосвіта. Щодо впливу використання ІКТ на учня, опитані стферджують, що учні проявляють себе в новій ролі, підвищується інтерес учнів до навчального предмета. Щодо впливу ІКТ на педагогічну діяльність, то більшість нагалосили, що завдяки ІКТ економиться час на уроці, реалізуються дослідницькі та проектні технології в навчанні, є можливість здійснювати індивідуальний підхід. 100% опитаних вчителі із досвідом від 1 до 10 років.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Харченко 2.png

Програмне забезпечення

 • Windows 10
 • Office 16
 • Visual Studio
 • Archi CAD
 • Solid Works
 • Autodesk 3D MAX

Аналізуючи, варто сказати, що є пакети програм стандартного типу, але є й вузького призначення, наприклад:

Archi CAD графічний програмний пакет САПР для архітекторів, створений угорською компанією Graphisoft. Призначений для проектування архітектурно-будівельних конструкцій і рішень, а також елементів ландшафту, меблів.
Microsoft Visual Studio –серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-застосунки, веб-служби.
Solid Works – 3D проектування виробів (деталей і зборок) будь-якого ступеня складності з урахуванням специфіки виготовлення; промисловий дизайн; інженерний аналіз (міцність, стійкість, теплопередача, частотний аналіз, динаміка механізмів, газо / гідродинаміка, оптика і світлотехніка, електромагнітні розрахунки, аналіз розмірних ланцюгів і ін.); Експрес-аналіз технологічності на етапі проектування.
Autodesk 3D MAX – графічний редактор, система для створення і редагування тривимірної графіки та анімації, розроблена компанією Autodesk. Містить найсучасніші засоби для художників і фахівців в області мультимедіа.

Учні використовують програми під час уроків, або ж під час гурткової роботи. Відповідно здійснюється підготовча робота для успішної роботи та реалізації якісних продуктів.

Інформаційне забезпечення

Задля максимальної інформаційної співпраці сторінки ОРТ створено в різних соціальних мережах, що забезпечує швидке розповсюдження важливої інформації, вчасне розміщення фото-звітів про класні, шкільні та позашкільні заходи, цікаві онлайн-конкурси як для учнів так і для викладачів. Сайт НВК оформлено дуже якісно, приємний дизайн та немає зайвої інформації.

Навчально-наукове забезпечення

 • Підручники
 • Посібники
 • Електронні ресурси
 • Для викладання предметів з кібербезпеки використовуються електронні ресурси і, більшість із них англійською мовою.

Харченко 3.jpg Харченко 4.jpg Харченко 5.jpg


Завдання 2: Гугл-календар для співробітників

Гугл- календар для співробітників, керівників


Харченко 6.pngХарченко 15.png


Події зберігаються онлайн. Це означає, що календар можна переглядати з будь-якого місця, обладнаного доступом до мережі Інтернет. Можна додавати, та обмінюватись багатьма календарями з різними рівнями прав доступу. Це спрощує співпрацю та обмін важливою інформацією між вчителями. Також до імпортування у персональний календар доступні календарі з національними святами різних країн, погодою тощо.

Завдання 3: Семінар (тренінг)

Тема: Освітні онлайн-ресурси та мобільні додатки


Презентація до семінару

Завдання 4: Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.
ІКT-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності.

Mодернізація ІТ-інфраструктури

ІТ-забезпечення школи не потребує значної модернізації, але ми рекомендуємо забезпечити школу достатньою кількість технічного забезпечення; додатково придбати принтери, ламінатори.
 • ширше залучення у практику роботи наукової і освітньої спільноти засобів ІКТ і мережних технологій відкритого інформаційно-освітнього простору;
 • доцільно створювати різноманітні структури корпоративного характеру;
 • облаштування ІКТ інфраструктури навчального закладу в цілому потребує вибору і аналізу відповідної хмарної платформи, що може бути організована за моделлю PaaS або IaaS (формування спеціального ІКТ-підрозділу із фахівців, облаштування необхідного апаратно-програмного забезпечення, визначення плану і етапів проектування, апробації і тестування інформаційно-освітнього середовища, наповнення його необхідними ресурсами, їх впровадження та моніторингу їх якості, навчання педагогічного персоналу);
 • для запровадження нових підходів до організації навчання, формування інноваційних моделей формування середовища і їх впровадження у практику роботи навчального закладу доцільно створити ініціативну групу;
 • форми навчання у хмаро орієнтованому ОНС: робота в групах; лекції; факультативи; тренінгові заняття; практичні і лабораторні роботи; самостійна робота; семінари, вебінари, веб-конференції, пояснення і індивідуальні консультації; робота у навчальних і дослідницьких мережних проектах;
 • серед інноваційних форм навчання, що можуть бути реалізовані лише у хмаро орієнтованому середовищі, доцільно застосовувати комбінований тренінг, в якому поєднуються очна і дистанційна форми роботи;
 • удосконалити програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології;
 • збільшити використання електронного навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу.

Формування ІКТ-компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Для покращення якості освітнього процесу вчителі активно використовують ІКТ під час уроків, але не кожен може самостійно розробляти електронний контент відповідно до теми уроку. Вимогою сьогодення є можливість самостійно створювати навчальний матеріал, вміти креативно його подати, робота з різноманітними освітніми сервісами.
Але вчителі з достатнім досвідом роботи, які звикли працювати без комп’ютерів, не в повній мірі ознайомлені з можливостями ІКТ в освітньому процесі.

Для підвищення ІК-компетентності вчителів рекомендуємо наступні заходи та форми роботи:

 • самостійне проходження цікавих та пізнавальних МООС: «Відчуй драйв»(безкоштовний курс з використання програмного інтерфейсу для створення застосунків Google Drive. Після закінчення курсу слухач зможе створювати прості віджети для завантаження і сортування файлів у Google, що особливо знадобиться для формування фотоархівів); Duolingo - безкоштовне вивчення мови; Lingvist - вивчення мови за 200 годин; TED-Ed - веб-конференції; Khan Academy - доступ до величезної бібліотеки інтерактивного контенту; DataQuest - вивчення побудови мереж та можливості браузерів;
 • можливість підвищити рівень знань завдяки курсам на базі КУБГ: Навчальні тренінги зі SMART Technologies; Основи комп’ютерної грамотності «Mіcrosoft Imagine Academy»; Платформа Moodle для організації змішаного навчання та використання технологій дистанційного навчання; Створення уроків у ПЗ SmartNotebooky;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах;
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах навчання;
 • створювати чати для проведення вебінарів, консультацій;
 • використовувати цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки;
 • створення загальної медіатеки задля збереження напрацювань передового педагогічного досвіду.

Фотозвіт

Харченко 11.jpg Харченко 12.jpg

Харченко 10.jpg Харченко 14.jpg

Харченко 16.jpg Харченко 17.jpg