Федосенко Ольга Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Федосенко Ольги Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Зміст

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Завдання 2. В допомогу вихователю

Завдання 3. Тренінг

Завдання 4. Методичні рекомендації


Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

ДНЗ (ЯС) КТ "ВЕСЕЛКА" має достатній рівень використання інформаційно-комп’ютерних технології.
ІКТ застосовуються для реалізації:
1. Створена база данних документів, які потрібні при роботі завідуючої;
2. Створена база данних батьків, дітей, та працівників ДНЗ;
3. Оформлення матеріалів для атестації;
4. Допомога в приготуванні занять вихователям ( пошук картинок в інтернеті);
5. У роботі з батьками ( приготування презентації, стендів на роздруківку).
Засоби корпоративної комунікації:

ІТ інфраструктура дошкільного закладу:

 • 6 персональних комп'ютера;
 • 2 кольорових принтера;
 • 4 ксерокса;
 • 1 аудіопрогравач;
 • 1 музичний центр.

Комп1.jpg

Анкета - визначення рівня ІТ-компетентності вихователів.
Файл анкети знаходиться за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvPBQd1h-M1NR_Ksc4FimuGGUQEAIEne-7u2ymPfKO0of09w/viewform?usp=sf_link

За результатами опитування було визначено, що рівень знань вихователів садочка у сфері ІКТ середній. Працівники виконують елементарну роботи з комп'ютером. Більшість співробітників вміють працювати у Microsoft Word з текстовими документами, здійснювати пошук в мережі Інтернет, а також користуються деякими іншими найпростішими програмами.
Однак, більшість вихователів садочка не мають практичних навичок роботи із графічним матеріалом та відеофайлами, які необхідні для впровадження ІКТ в освтній процес ДНЗ. Відповідно, існує потреба у підвищенні кваліфікації співробітників у сфері ІТ.

Завдання 2. В допомогу вихователю

Гугл-календар для співробітників, керівників. Було створено календар розкладу події вихователя - календар

Завдання 3. Тренінг

Презентація для проведення тренінгу

Проведення тренінгу для вихователів з використання ІКТ в закладі освіти.
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір.Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу,пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.
Вихователі дізнались наскільки важливе та необхідне на сьогодні впровадження ІКТ в роботу садка.Також педагоги дізнались як можна використовувати ІКТ на занятті, наскільки це цікаво та повчально для дітей.

Завдання 4. Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища ДНЗ (ЯС) КТ "ВЕСЕЛКА":

 1. електронні освітні ресурси навчального призначення і комп’ютерно орієнтовані системи оцінювання навчальних досягнень, що доповнюють традиційні;
 2. соціальні мережі навчального призначення, що підтримують відкрите ІКТ-середовище навчання у співпраці;
 3. електронні портфоліо організаційно-педагогічного призначення, що відображають характер навчальної діяльності педагога та його вихованців;
 4. інноваційні педагогічні технології, що базуються на використанні засобів ІКТ, комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання, що уможливлюють нову організацію навчання.
 5. створення портфоліо ігор,свят, занять в електронному варіант для полегшення пошуку та систематизації матеріалів;
 6. застосування різноманітних Google-додатків для організації інформаційного освітнього середовища;
 7. комунікація всіх суб'єктів навчання (вихователі, діти, батьки) за допомогою сучасних методів (соціальні мережі, меседжери тощо)
 8. інформаційне наповнення та покращення сайту садочка для його зручного використання як співробітниками, так і зовнішніми користувачами.

Дошка.jpg
Виходячи із проведеного дослідження можна запропонувати низку заходів, впровадження яких значно покращить стан ІКТ Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка»:

1) Впровадження інтерактивних дощок (інтерактивних SMART-дощок):

 • Закупівля технічного обладнання із відповідним програмним забезпеченням;
 • Встановлення нового обладнання у старших групах (найбільш доречним є застосування інтерактивних дощок для навчання більш дорослих дітей, які готові до сприйняття комплексного інтерактивного матеріалу);
 • Проведення навчання вихователів щодо користування новими технічними пристроями, підвищення їх рівня кваліфікації у ІТ-сфері;
 • Застосування інтерактивних дощок на заняттях старших дошкільнят;
 • Аналіз ефективності впровадження нового обладнання, та його впливу на засвоєння матеріалу дітьми.

2) Організація доступу до мережі Internet для вихователів з метою підготовки та інформаційного наповнення інтерактивних занять.

3) Створення сайту садочка для його використання співробітниками, батьками та іншими зацікавленими особами.
Модернізації ІТ інфраструктури:

 • придбання додаткових комп'ютерів;
 • придбання інтерактивних SMART-дощок;
 • створення бази данних навчальних матеріалів на допомогу вихователю;
 • встановлення доступу до Інтернет на території садочку.

Покращення компетентності вихователів садочку у сфері ІТ:

 • сформувати інформаційну культуру та компетентність керівних, мето­дичних, педагогічних кадрів, вихованців гуртків, творчих об’єднань,* батьків, сприяти їх інтеграції в інформаційний простір держави та світу;
 • проведення тренінгів,семінарів,лекцій для педагогів закладу;
 • проведення лабараторних робіт з вихователями;
 • перевірки знань роботи комп'ютера та потрібних для роботи програм.

Для підвищення кваліфікації вихователів ДНЗ можна запропонувати такі засоби неформальної освіти, такі як МООС. Найкращим варіантом ресурсом являється проект PROMERHEUS (https://prometheus.org.ua/), адже всі курси на ньому україномовні та розроблені українськими викладачами.

PROMERHEUS - це громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. Цей український сервіс стартував лише нещодавно, але вже набув великої популярності. Зараз доступні чотири курси: Prometheus надає безкоштовну можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам у своїй галузі публікувати та розповсюджувати курси на цій платформі. Кожен курс складається із відеолекцій, інтерактивних завдань, а також форуму, на якому студенти мають змогу поставити питання викладачу та поспілкуватись один з одним. Успішне завершення курсу дасть змогу отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання.