Урда Світлана Олексіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Урда Світлани Олексіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики [

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

В результаті проведеного інтерв`ю з директором школи було зроблено висновоки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Моніторинг вчителів з приводу використання ІКТ у вигляді анкетування.

Анкету можна побачити тут

Опитування1.png
.

Результати анкетування тут

S81128ох-161744.jpg

Висновки

Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа частково потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів). Проте, школа має досить високий рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є комп'ютер, плазмовий телевізор та доступ до мережі інтернет. Педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Аналіз можна побачити тут

Аналізікт212.png

Програмне забезпечення:

๏ Microsoft office

๏ Windows

๏ Антивірусні програми

๏ Програми для вчителів та учнів

๏ Дидактичні матеріали

๏ Збірники (електронні)

๏ Скарбниця знань

๏ Сходинки до інформатики

๏ Сервіси Google

๏ Сервіси Google Apps Education Edition


Інформаційне забезпечення:

Інформаційно-освітнє середовище описане на сайті школи.

Навчально-наукове забезпечення:

➣ державні стандарти освіти;

➣ навчальні плани;

➣ навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;

➣ підручники та навчальні посібники;

➣ матеріали поточного та підсумкового контролю;

➣ методичні матеріали.

В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також всі навчальні кабінети оснащені комп'ютерами та іншою технікою (телевізори, проектори,інтерактивні дошки тощо)

Завдання 2

Mcaticon yell.png
Завдання на вибір

Блог з корисною інформацією щодо використання ІКТ для вчителів

Блог можна переглянути тут

Блогг3.png

Гугл-група для вчителів початкових класів, яка була створена для спілкування, обговорення різних питань, обміну досвідом та корисною інформацією.

Гугл-групу можна переглянути тут

S81123-195955.jpg

Гугл-календар для вчителів тут

Google Calendar123.png

Завдання 3

Mcaticon yell.png
Тренінг для вчителів з використання ІКТ в освіті

Був проведений тренінг для вчителів школи, на тему: “LearningApps – створюй завдання сам!”

План

І. Теоретична частина.

Використання ІКТ в професійній діяльності.

Відео про використання ІКТ ви можете переглянути тут

S8112324-224158.jpg

ІІ. Практична частина.

Проходження курсу “LearningApps – створюй завдання сам!”

Обговорення можливостей використання набутих знань і вмінь в професійній діяльності.

Відео про курс, який проходили на тренінгу

S81123-114434.jpg

Курс, який я створила для проходження на тренінгу

Курсс5.png

ІІІ. Підведення підсумків.

Опитування вчителів до пройденого курсу "LearningApps - створюй завдання сам!" Опитування можна побачити тут

Аналіз опитування.

Методичні рекомендації

Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи.

Сьогодні надзвичайно важливим є модернізація освіти та формування єдиного інформаційного освітнього середовища. Саме тому більшість навчальних закладів потребують створення єдиного ІОС. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

Для створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників навчально-виховного процесу мають бути спрямовані основні завдання діяльності:

✔ розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності школи;

✔ забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;

✔ створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;

✔ розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;

✔ забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять на основі використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);

✔ впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;

✔ введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;

✔ впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів;

✔ запровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

✔ створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

Рекомендації

Керівництву навчального закладу:

 1. Створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 2. Організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 3. Впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 4. Здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 5. Створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 6. Створити електронні бази даних студентського колективу;
 7. Підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 8. Розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 9. Розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;

Педагогічним працівникам:

 1. Організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 2. Використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 3. Здійснювати самостійне навчання;
 4. Підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 5. Упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 6. Створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 7. Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Учням навчального закладу:

 1. Використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти;
 2. Використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять;
 3. застосовувати тренувальне тестування;
 4. Брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах;
 5. Обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу;
 6. Інтелектуально і психологічно готуватися до подальшого продовження освіти;
 7. Навчитися працювати з інформацією, представленою в різних формах, відбирати і систематизувати науковий матеріал, робити повідомлення, доповіді на задану тему, складати план і т. ін.
 8. Брати участь у телекомунікаційних проектах.


Модернізація ІТ-інфраструктури

Школа забезпечена ІКТ на достатньому рівні. Всі інформаційні класи гарно облаштовані та укомплектовані всім необхідним. Школа частково потребує додаткового мультимедійного обладнання, а саме не вистачає Смарт-дошок та проекторів. Модернізувати ІТ-інфораструктуру можна ще так:

☞ Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;

☞ Накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;

☞ Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;

☞ Проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;

☞ Проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;

☞ Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в школі тощо);

☞ Формування баз даних учнів;

☞ Створення бази даних бібліотечного фонду школи;

☞ Відслідковування результатів атестації педпрацівників;

☞ Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;

☞ Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет-проектах.

☞ Електронне навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу.

☞ Керування дослідженнями. Хмарна платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.

☞ Ефективність навчальних закладів. Загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних.

☞ Операційна ефективність. Програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології.


Формування ІК-компетентності вчителя

Високий рівень інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК-компетентності) вчителя стає запорукою ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в закладіу, є одним з найважливіших показників успішності його діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення рівня його професійної компетентності.

Структура інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів

Вчитель має опанувати такі компоненти:

☆ Світоглядний компонент (Розуміння ролі ІКТ в освіті)

☆ Технологічний компонент (Навчальна програма й оцінювання, та інформаційно-комунікаційні технології)

☆ Організаційно-методичний компонент (Педагогіка, організація та керування)

☆ Самоосвітній компонент (Підвищення кваліфікації вчителя)

Структура інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів

Підготовка педагогів до роботи в єдиному ІОС навчального закладу

ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАВДЯКИ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ

Завдання 5

Mcaticon yell.png
Презентація результатів
Презентація результатів