Університетський коледж

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Університетський коледж – це інноваційний багатопрофільний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який є складовою Університетського комплексу та здійснює професійну підготовку відповідно до ОКР «молодший спеціаліст» у поєднанні з наданням повної загальної середньої освіти.

Метою освітньої діяльності Університетського коледжу є:

  • відповідна професійна підготовка майбутнього спеціаліста;
  • сприяння ефективному розвитку індивідуальних здібностей особистості;
  • формування особистісної системи цінностей та інтересів, професійних компетенцій, що забезпечать конкурентні переваги на ринку праці, побудову та реалізацію успішної професійної кар’єри;
  • надбання відповідного соціального статусу;
  • залучення студента до багатовимірного університетського освітнього середовища.

Випускник коледжу має бути готовим до подальшого навчання в Університеті (у відповідному інституті за профілем спеціальності), роботи за фахом на робочому місці, навчання упродовж життя, побудови власної життєвої траєкторії.

Створений у 2008 році як структурний підрозділ Університету коледж став правонаступником трьох міських педагогічних коледжів, які мали значний успішний досвід підготовки вчителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів, вчителів музики. З 2008 року до цього переліку додалися це 9 спеціальностей: фізичне виховання, правознавство, дизайн, образотворче мистецтво, соціальна педагогіка, бібліотечна справа, діловодство, видавнича справа і редагування, фінанси і кредит. І сьогодні коледж готує молодших спеціалістів за 12 спеціальностями, які представляють 7 галузей знань.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечує досвідчений педагогічний колектив, до складу якого входять 5 кандидатів наук, 12 аспірантів та здобувачів, 96 викладачів, що мають вищу кваліфікаційну категорію, 47 викладачів-методистів та старших викладачів.