Умрик Марія Анатоліївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Загальні відомості

Умрик Марія Анатоліївна

ПІБ

Умрик Марія Анатоліївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь

доцент кафедри інформатики Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, кадидат педагогічних наук

Освіта

НПУ імені М.П.Драгоманова, спеціальність: математика та інформатика, 2004р

Місце роботи

Інститут інформатики, НПУ імені М.П. Драгоманова
Інститут суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка


Тема дисертації

канд, 2009, "Організація самостійної роботи майбутніх вчителів інформатики дисциплін інформатичного циклу в умовах дистанційного навчання"
автореферат дисертації

Наукові публікації

Посібники (список з посиланнями)


Рамський Ю.С., Твердохліб І.А., Умрик М.А. Логічні задачі: Збірник логічних задач для студ. вищих навч. закладів, учнів та вчителів шкіл. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 64 с.: іл.


Методичні матеріали

Список з посиланнями Міністерство освіти і науки України

Навчальні дисципліни (які викладає)


Наукова робота

Статті

  • (Удосконалення системи підготовки майбутніх учителів інформатики у сфері проектування і опрацювання баз даних - В статті описано шляхи поглиблення і удосконалення вивчення студентами СУБД - http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/19/10.pdf)
  • (Організація дистанційної освіти в навчальному закладі - Стаття присвячена розробленому курсу „Організація дистанційної освіти в навчальному закладі”, призначеному для підготовки фахівців,педагогічних вищих навчальних закладах, які навчаються за напрямом підготовки «Освітні вимірювання» - )

Конференції

  • (Діагностика рівня сформованостіф компонентів інформаційної культури майбутніх учителів математики - тези - Матеріали міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань(Київ, 1 червня 2012 р.))