Тіунова Єлизавета Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Тіунової Єлизавети Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи).

Зміст

База проходження практики:

Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут

Кафедра теорії та історії педагогіки
ЛОГОТИП Педінституту тє.jpg
Карта університет тє.png
Детальну інформацію про інститут та кафедру можна отримати за посиланнями:
 1. Відомості про Педагогічний інститут
 2. Відомості про кафедру теорії та історії педагогіки


Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз ІТ-інфраструктури закладу освіти

ІТ-інфраструктура (англ. information infrastructure) — комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.
Будь-який заклад освіти потребує розвинену ІТ-інфраструктуру, яка спроможна допомогти не лише у питаннях побудови раціональних інформаційних зв'язкив освітнього закладу з його структурними елементами, а й забезпечити функціонування та налагодити зв'язки з соціумом.
Протягом виконання завдання 1, було здійснено аналіз ІТ-інфраструктури Педагогічного інститути, Київського університету імені Бориса Грінченка.
В ІТ-інфраструктурі університету наявні виділені сервери, які забезпечують:
 • обмін даними між окремими сегментами локальної мережі;
 • контроль доступу до зовнішніх мереж та Інтернету;
 • автентифікацію користувачів локальної мережі;
 • функціонування порталу навчального закладу та його підрозділів;
 • функціонування навчальних веб-сервісів (електронні курси, форум, портал відеохостингу, вікіпедія, електронна бібліотека, інституційний репозитарій тощо);
 • рух електронних документів установи на всіх етапах роботи (від створення до передачі і збереження в архівах).
Апаратне забезпечення Педагогічного інституту включає:
 • комп'ютерна техніка (комп'ютерні класи, окремі комп'ютери, планшети, виділений сервер);
 • периферійне й проекційне устаткування (принтери, сканери, ксерокс, факси, проектори, інтерактивні дошки та інше);
 • телекомунікаційне устаткування (модеми, маршрутизатори та інше).
Програмне забезпечення Педагогічного інституту включає:
 • операційні системи (Windows, Linux);
 • корпоративна обчислювальна мережа;
 • спеціальне програмне забезпечення (сучасні програми для навчання дітей, підлітків та студентів);
 • використання хмарних сервісі (Google Диск, Office365, та інші).
Інформація, накази, певні відомості надходять до різних підрозділів університету за допомогою корпоративної пошти, порталу університету/інституту та соціальних мереж.
Інформаційні технології постійно вдосконалюються, зиінюються, одні замінюють інші, це стає рушійною силою для постійних процесів модернізації ІТ-інфраструктури Київського університету імені Бориса Грінченка, зокрема Педагогічного інституту.


Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

В Києвському університеті імені Бориса Грінченка наявні наступні елементи освітньо-інформаційного середовища (див. рис. 1.1.):
Рис. 1.1. Освітньо-інформаційні ресурси Киіївського університету ім. Б. Грінченка
Окремо варто зазначити наступні елементи освітньо-інформаційного середовища університету, що підтримують комунікаційні процеси (накопичення, систематизацію, передачу та збереження інформації):
 • Корпоративна пошта. Доступна як викладачам, так і всім студентам, працює в зручній системі Google аккаунтів. Розгалуджений список аккаунтів допомагає знайти та відобразити пошту кожного (покращує та пришвидшує комунікацію).
 • Е-навчання. Використовується навчальна платформа Moodle, що допомагає і у проведенні е-тестувань. Для сбору інформації також використовуються Google Foorms.
 • Ресурси/засоби для збору та поширення інтелектуальних доробків праціввників, публікацій періодичних видань та поширювання наукової літератури.
 1. Інституційний репозиторій.
 2. Е-видання.
 3. Е-бібліотека.
 • Biki-портал університету. Платформа для активної наукової діяльності викладачів та студентів.
 • Microsoft Imagine Academy. Авторизовані курси Microsoft стають можливими для опанування студентами та викладачами університету.


Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Для аналізу освітньої політики з питань впровадження ІКТ в освітній процес, було проведено інтерв'ю з завідувачем кафедри теорії та історії педагогіки, Леонтьєвою Інною Василівною.
Леонтьєва Інна Василівна, доцент кафедри теорії та історії педагогіки
 • Інно Василівно, чи можете Ви стверджувати, що Педагогічний інститут, зокрема кафедра теорії та історії педагогіки, безперервно займаються покращенням освітньої політики з питань впровадження та застосування ІКТ в освітній діяльності, у порівнянні з минулими роками? Безумовно, що так у порівнянні з попередніми роками: для викладачів та студентів проводять майстер-класи та спеціальне навчання, здійснюється моніторинг та оцінка цієї складової професійної\ діяльності. Однак усе ще актуальним залишається питання матеріально-технічного супроводу впровадження ІКТ в освітньому процесі.
 • Чи сприяє керівництво розвиткові ІКТ-політики в Педагогічному інституті? Так.
 • Чи були Вами помічені зміни щодо впровадження ІКТ-політики в освітнє середовище інституту після зміни керівництва? Можливо змінилися вектори розвитку? Ні. Кардинальних змін не помітила. Вважаю, що впровадження ІКТ в освітній процес продовжує свій поступ відповідно загальній стратегії підвищення якості освіти в університеті.
 • Як сучасні технології впливають на співпрацю студента із викладачем, та на освітній процес? Які саме з сучасних технологій ви маєте на увазі ? ІКТ? Інтерактивні? Проектні?
 • Чи існує, на Вашу думку, певний ризик перенасичення процесу навчання інформаційно-комунікаційними та комп'ютерними технологіями у Педагогічному інституті, зокрема на кафедрі теорії та історії педагогіки? Усі педагогічні технології можна поділити на різні групи, поклавши в основу класифікації той чи інший критерій. Наприклад, педагогічні технології можна диференціювати за типом управління пізнавальною діяльністю здобувачів освіти, відповідно до такого поділу технології бувають: традиційного навчання, система "консультант", технології програмного навчання та комп'ютерного навчання. Якщо оцінювати ситуацію з цієї позиції, то ризику ніякого немає. Є процес упровадження політехнології. Однак, якщо оцінювати з валеологічних позицій, то, безумовно, спостерігається перевантаження роботи з різноманітними гаджетами.
 • Чи задоволені Ви функціонуванням ІТ-інфраструктури кафедри теорії та історії педагогіки? Вважаю, що на кафедрі має бути особа, яка виконуватиме технічний супровід впровадження ІКТ в освітній процес. Це значно оптимізує навантаження викладача.
 • Які покращення можна було б запропонувати, на Вашу думку, для підвищення ефективності функціонування ІТ-інфраструктури кафедри? Відповідь на попереднє запитання вже має міркування щодо цього.


ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.

Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
Створення анкети у додатку Google Forms
Протгом виконання завдання 1, було здійснено теоретичний аналіз питання формування та оцінки рівня сформованості ІТ-компетентності педагога.
Для виявлення рівня ІТ-компетентності викладачів, працюючих на кафедрі теорії та історії педагогіки, Київського університету імені Бориса Грінченка, було створено анкету у додатку Google Forms.

Дана анкета спрямована на збір даних щодо рівня обізнаності викладачів у питанні сучасних інтернет-сервісів і додатків та оцінки викладачами свого рівня сформованості ІТ-компетентності.

Дану анкету можна переглянути за посиланням.
До роботи додаю скріншоти анкети.
Анкета викладачів тє1.png
Анкета викладачів тє2.png
Анкета викладачів тє3.png

Аналіз результатів анкетування
Нажаль, анкетування пройшли не всі члени кафедри. Однак, за отриманими результатати можна зробити наступні висновки:
 1. Більшість викладачів не усвідомлює всього переліку складових ІТ-компетентності педагога;
 2. Менше половини викладачів, що пройшли анкетування потребують допомоги при роботі із комп'ютером;
 3. Всі викладачі використовують ІКТ у професійній діяльності;
 4. Окрім викладання, більшість викладачів використовує ІКТ для самоосвіти та навчання;
 5. Усім викладачам відомі запропоновані у анкетуванні додатки та програми, але з великої кількості додатків, використовують (активно) не велику частину сервісів і майже всі вони - застарілі;
 6. Більшість викладачів оцінили власний рівень ІТ-компетентності як середній, решта - високий;
 7. 60% опитаних викладачів охоче пройшли б курси підвищення рівня сформованості ІТ-компетентності.
Детальніше із результатами можна ознайомитися, переглянувши унаочнені результати анкетування нижче.
Аналіз анкети 1.png
Аналіз анкети 2.png
Аналіз анкети 3.png
Аналіз анкети 4.png
Аналіз анкети 5.png


Завдання 2. Блог консультацій

Розробка блогу консультацій для студентів кафедри теорії та історії педагогіки

Для виконання завдання 2 було обрано розробка блогу консультацій.
Спостерігаючи за магістрантами, що навчаються на кафедрі теорії та історії педагогіки, було визначено, що при виникненні запитань, викладачі не завжди мають час надати відповіді на них.
Створення блогу та вчасне реагування на повідомлення у ньому допоможе вчасно реагувати на запити студентів, а в подальшому і членів кафедри.
Серед тем, які викликають запитання студентів, можна виокремити наступні:
 • проходження практики;
 • написання дипломних робіт;
 • допомога у пошуці наукових видань для друку, конференцій в яких можна брати участь.
 • особисті питання, що впливають на навчальний процес.
Протягом виконання даного завдання, було розроблено блог консультацій та запрошено до участі у ньому групу студентів. також, посилання на даний блог було розміщено у Facebook на сторінці автора (Єлизавети Тіунової).
Скріншоти та посилання на роботу зазначені нижче. Також, додаю скріншоти активності людей та викладачів довкола блогу та його "реклами" на Facebook.
Посилання на блог: Розв'язання серйозних проблем - легко! Потребуєш допомоги - пиши!
Блог1 тіунова.png
Блог2 тіунова.png
Оголошення на фейсбуцi.png
Виявлення активності.png
Screenshot 2018-12-10-22-57-51-523 com.facebook.katana.png


Завдання 3. Семінар (тренінг/майстер-клас)

Підготовка та проведення майстер-класу для викладачів кафедри теорії та історії педагогіки

Використання інформаційно-комунікаційних технологій викладачами Київського університету імені Бориса Грінченка на високому рівні. Більшість викладачів з ІКТ на “ти”: підбирають вдало матеріал та шляхи його відображення, вміють добре відсотково співвіднести кількість аудиторних та дистанційних занять у курсі, живого спілкування та впровадження ІКТ на очних зустрічах.
Усі інтерактивні ресурси, що було розглянуто, вдало підходять для впровадження у роботу викладачів.
На мою думку, викладачі не досконало оволоділи таким інтернет-сервісом, як PoowTon.

З огляду на вищесказане найдоцільнішим буде проведення майстер-классу за темою “PoowTon - шлях до самовираження та сердець студентів”.

Метою майстер-класу є поглиблення знань викладачів щодо інтернет сервісу PoowTon та розвиток вміння працювати з сервісом створення анімаційного відео (PoowTon).
Вдале опрацювання матеріалу та досягнення поставлених цілей потребують проведення даного майсер-класу в комп'ютерному класі. Кожен з учасників повинен мати доступ до окремого ком'ютера.

Даний майстер-клас (його опис та план проведення) можна переглянути за посиланням: Файл:Майстер-клас Тіунова.pdf


Завдання 4. Методичні рекомендації

Проектування інформаційно освітнього середовища установи

Проектування освітньо інформаційного середовища освітньої установи - важкий та кропіткий процес, що передбачає увагу до кожної деталі, з'ясування усіх вимог та потреб людей, що будуть у ньому працювати та навчатися, прорахування кошторису, підбір вдалих методичних, дидактичних та технічних прийомів роботи.
Без врахування даного спектру вимог та складових стає неможливим проектування та впровадження інформаційно освітнього середовища, готового до активної роботи та комфортного "життя" в закладі освіти.
При проектування також варто враховувати і потреби, і можливості працівників. Від цього залежить чи буде необхідно добирати певні курси і тренінги, підвищувати рівень ІКТ-компетентності. Якщо виникає така необхідність - це варто прорахувати заздалегідь.
Ще одним напрямком роботи стає технічне оснащення установи та підбір необхідного програмного забезпечення.
Важливим є постійне оновлення, доповнення, певна обробка даних та їх збереження. Для цього обов'язковим стає створення баз даних.
Інформаційно освітнє середовище повинно весь час розвиватися разом із установою, модернізуватися під нові вимоги. Саме це стає запорукою успіху її роботи.
Для унаочнення певної інформації та застосування більш практичного погляду на питання проектування інформаційно освітнього середовища установи, до даного завдання додаю приклади робіт, виконаних на інших дисциплінах.
 • Проект створення освітнього середовищо ЗВО

Файл:Проект освітнього середовища ТЛ.pdf

 • Проектування ІТ-інфраструктури освітньої установи

Файл:Захист проетк ІТ ТЄ.pdf


Модернізація ІТ-інфраструктури кафедри теорії та історії педагогіки

Кафедра теорії та історії педагогіки - одна з діючих ланок Педагогічного інституту. Спостереження за роботою співробітників та дослідження ІТ-інфраструктури інституту показали, що як у всього корпусу, так і для окремої кафедри притаманні схожі проблеми. Серед них можна виокремити:
 • застаріле технічне обладнання;
 • обладнання у поганому стані (догорають лампи у проекторах, не працюють декілька комп'ютерів у класах та інше);
 • відносна необізнаність персоналу;
 • невміння або небажання працювати з ІКТ;
 • не серйозні проблеми з вчасністю комунікаційних процесів;
 • розрізненість відомостей та інші.
Огляд кола проблемних питань, які стосуються функціонування ІТ-інфраструктури інституту загалом та кафедри теорії та історії педагогіки зокрема, виявив, що їх усі можна умовно поділити на наступні:
 1. технічні проблеми і незручності;
 2. рівень ІТ-компетентності та знання з питань впровадження ІКТ співробітників;
Питання підвищення ІКТ-компетентності необноразово розглядалося у роботах науковців та студентів попередніх років навчання. Вирішення даної проблеми складний, багатосторонній процес, що умовно можна поділити на декілька фаз. Серед них: надання знань, практичних вмінь та навичок, безпосереднє переведення отриманих ЗУНів у компетентність.
Це можна зробити шляхом проведення семінарів, практикумів, певних тренінгів та майстер-класів для викладачів. Обов'язковим елементом мають бути електронні курси за темами, необхідними для опанування педагогами (робота з комп'ютером, робота з певними окремими програмами та інше).

Для вирішення технічних проблем та незручностей у функціонування ІТ-інфраструктури кафедри можна використати наступні поради (поради подані у таблиці нижче):

Поради щодо покращення функціонування ІТ-інфраструктури кафедри
Тип проблеми Можливі прояви Шляхи подолання
Технічні проблеми і незручності Застаріле обладнання Оновлення технічного обладнання кафедри.
  Нестача обладнання з розрахунку людина/робочій ПК Закупівля обладнання або допомога в організації простору для роботи за власними ноутбуками.
  Несвоєчасне надходження повідомлень
 • Виділення окремих людей для обробки листів/наказів/повідомлень, що надходять;
 • Створення кафедральних чату, блогу чи групи;
 • Трансляція повідомлень в загальнодоступних (кафедральних) чаті, блозі або групі;
  Плутанина у документообізі Створення системи папок спільного доспуту (для кафедри).
Використання та реалізація даних порад допоможуть осучаснити та покращити ІТ-інфраструктуру кафедри теорії та історії педагогіки, Київського університету імені Бориса Грінкенка.


Формування ІК-компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Поняття "компетентність" передбачає вміння особистості застосовувати набуті знання вміння та новички у різних ситуаціях професійної діяльності. Розглядаючи ІК-компетентність з такого боку, важливо зауважити, що викладачу мало вміти працювати за комп'ютером чи знати перелік інтернет-сервісів/додатків. Викладач повинен вміти підібрати метод, прийом чи форму роботи (з інтерактивними інформаційнити технологіями), яка б задовільнила потреби певної групи, на яку націлена робота.
Умовно кажучи, навчаючи майбутніх педагогів, мало просто надати їм знання та навчити працювати за комп'ютером, щоб стверджувати про оволодіння ними ІК-компетентності.
Для її формування необхідно дещо більше, а саме - навчання діяти у проблемних ситуаціях, зацікавлювати аудиторію шляхом застосування інформаційно комунікаційних технологій.
В умовах роботи у закладах освіти, для формування та розвитку ІК-компетентності можна застосовувати:
 1. Тренінги та майстер-класи;
 2. Он-лайн курси підвищення ІК-компетентності;
 3. Он-лайн курси по роботі з комп'ютером;
 4. Відкриті лекції та практичні заняття (де викладач допомагає вчитися викладачу);
Важливим є розуміння необхідності постійного застосування набутих знань у професійній діяльності, чим жвавіше та більше - тим краще. Спираючись на це, обов'язковим є підтримка збоку адміністрацію щодо оновлення оснащення у кабінетах та на кафедрах. Адже не можна працювати із новими програмами на старій техніці. У даному питанні наявна залежність якості роботи від можливостей, що надаються.


Завдання 5. Відображення роботи на Вікі-порталі

Пртягом проходження практики, було виконання ряд поставлених завдань, серед них:
 1. Аналіз ІТ-інфраструктури закладу освіти.
 2. Розробка блогу консультацій для студентів кафедри теорії та історії педагогіки.
 3. Підготовка та проведення майстер-класу для викладачів кафедри теорії та історії педагогіки.
 4. Модернізація ІТ-інфраструктури кафедри теорії та історії педагогіки.
Виконані завдання доступні для перегляду за посиланням.
Також додаю скіншоти виконання завдань практики.
Отображ странички те1.png
Отображ странички те2.png
Отображ странички те3.pngСпостереження за роботою викладачів, консультування (фото).
IMG 20171118 112958.jpg
IMG 20171129 124101.jpg
IMG 20171206 153218.jpg