Ткаченко Богдан Миколайович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студента Ткаченко Богдана Миколайовича групи ПОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.

База для проведення практики: СЗОШ № 62 (Дарницький район, вул. Княжий Затон, 17-В)

Зміст 1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. 2. ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. 3. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) 4. Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. Директор школи Бумагіна Оксана Арсентіївна .

Школа 1-3 ступенів №62 Спеціальність Викладання в початкових класах Кваліфікація Вчитель початкових класів Рік закінчення 1991, диплом з відзнакою ВУЗ - Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Спеціальність Початкове навчання Кваліфікація Вчитель початкових класів Рік закінчення 1996, диплом з відзнакою ВУЗ - Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів Спеціальність Початкове навчання Кваліфікація Вчитель І категорії Рік закінчення 1998 ВУЗ - Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Спеціальність Математика Кваліфікація Вчитель математики і інформатики Рік закінчення 2002 Організація - Головне управління освіти і науки м. Києва Напрям навчання Курси резервів директорів Рік закінчення 2004 Організація - Київський міський педагогічний університет ім.Б.Грінченка Напрям навчання Курси підвищення кваліфікації вчителів Кваліфікація вчитель вищої категорії Рік закінчення 2009 ВУЗ - Київський університет ім.Б.Грінченка Напрям навчання Управління навчальним закладом Кваліфікація управлінець Рік закінчення 2011, диплом з відзнакою Знання мов Українська рідна Російська досконало Англійська базова Знання ПК Windows, MS Office (Word і Excel), перекладачі, програми оптичного розпізнавання тексту, програми для роботи в Інтернеті, створення презентацій, базовий монтаж відео Можливості Є свій ПК, сканер, принтер, доступ до Інтернет ПРО ШКОЛУ № 62 Рік заснування школи - 1963. Мова викладання-українська. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №62 вперше гостинно відкрила двері в далекому 1963 році. Навчальний заклад має свою славетну історію і традиції, які з покоління в покоління постійно примножуються. Кількість учнів – 753. Кількість класів – 23. Традиційно висококваліфікованим залишається кадровий склад навчального закладу. У школі працюють 10 «учителів-методистів». Мають педагогічне звання «старший учитель» - 9. 13 учителів школи нагороджені знаком «Відмінник освіти», 12 – Грамотами МОН України. 2 є дипломантами міського професійного конкурсу «Учитель року». 2 - переможці районного конкурсу «Класний керівник року». 15 - учасників міжнародних освітніх форумів. 17 - авторів статей та методичних матеріалів навчальної та наукової літератури. Педагогічний колектив: є учасником експериментів «Сходинки до інформатики», «Християнська етика в українській культурі», «Експериментальна перевірка ефективності теоретико-методичного забезпечення і технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ», «Впровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі»; працює за Програмою «Росток»; бере участь у пілотних проектах «Освітній простір Києва», інноваційному освітньому проекті «РОЗКВІТ»; співпрацює з Жіночим консорціумом України в рамках проекту: «Попередження насильства в шкільному середовищі: ефективні підходи»; проходить навчання у «Школі ейдетики Євгена Антощука». З 2012 року середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №62 є членом Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю, у 2012 р. стала переможцем Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю. Гасло школи: Ми вважаємо, що головне не в тому, щоб дитина виросла геніальною, а щоб вона була щасливою. . 1.2. ТЕСТ 1. Чи використовуєте Ви у своїй роботі ІКТ у своїй роботі? - Так - Ні - Іноді 2. Чи проходили Ви спеціальні курси для роботи з ІКТ? - Так - Ні - Самостійно все вивчала 3. Як Ви оцінюєте рівень володіння ІКТ ? - Низький - Середній - Достатній - Високий 4. Як спосіб опрацювання інформації для Вас зручний? - Усно (читаючи з підручника додаткових джерел інформації) - Використовуючи ІКТ - Свій варіант _____________________________________ 5. Чи вистачає Вам знань щоб використовувати ІКТ? - Так - Ні - Не завжди 6. Чи хотіли б покращити рівень знань ІКТ? - Так - Ні - Можливо 7. Для чого Вам необхідні знання з ІКТ ? - Це модно - Це підвищить рівень знань учнів - Ваш варіант____________________________________


1.3 Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) Апаратне забезпечення: - смарт дошка (5) - проектори (3) - комп’ютерні класи (2) - телевізори присутні у 15 кабінетах - ноутбуки та комп’ютери у класах зі смарт дошками та 2 ноубуки для використання у будь-який необхідний час (середньої школи) Програмне забезпечення: • Windows 7 • Avast (антивірус) • програми для швидкості набору • навчальні програми для молодших школярів Інформаційне забезпечення: • он-лайн розклад • он-лайн щоденник • блог • 1.4. Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ) • 1.Корпоративна електронна пошта для всіх викладачів та студентів в зручному системному аккаунті Google. Створити свою пошту дуже легко. Пошта зручна тим , що студенти вчасно отримують всю необхідну інформацію. • 2. Е-навчанням Moodle. Зручна система , де знаходяться електронні курси для кожної академічної групи, з можливістю персоніфікації кожного студента, чатами та форумами для ефективної співпраці, журналом оцінок, та іншим контентом • 3. Інституційний репозиторій, є засобом для накопичення та поширення інтелектуального здобутку науковців університету. Студент має можливість у будь-який час опрацювати потрібну інформацію. 4. Е-бібліотека. Єдиний бібліотечний фонд якого становить близько 349 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів дисертацій, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях. 6. Вікі-портал університету – платформа, призначена для реалізації активної діяльності студентів та викладачів з її наповнення, що сприяє формуванню у майбутніх педагогів умінь самостійно знаходити та аналізувати інформацію, формулювати самості йні альтернативи.


school11.jpg


4. Методичні рекомендації


До проектування інформаційного освітнього середовища установи: 1. Розробка концепції інформаційно-освітнього середовища 2. Обґрунтування меж доступу для : адміністратора, викладача, учня 3. Вирахувати затрати на створення комп’ютерних класів. 4. Вирахувати затрати на створення навчальних програм. 5. Враховувати соціальні та психологічні чинники. Отже, поставлені завдання вимагають створення оптимальних матеріальних, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, організаційно-режимних і кадрових умов, які сприятимуть реалізації комплексу найважливіших заходів: • розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти, яка охоплює такі ланки: сім’я, дитячий садок, , початкову школу, основну і старшу школу; • створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки; • організація педагогічного процесу як загального руху педагогів, учнів і батьків; • реалізувати новітні форми, методи і засоби навчання, які дають змогу перейти від пояснювально-ілюстративного до проблемно-пошукового навчання, яке активізує всі види самостійної пізнавальної діяльності учнів; • розробити й апробувати специфічні види самостійної роботи учнів і способи контролю й самоконтролю їхніх навчальних досягнень; До модернізації ІТ інфраструктури: • Якісна WI FI мережа • Створення мобільного додатку для смартфонів у якому можливо переглядати розклад та ділитися інформацією. До формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи: • проведення семінарів та тренінгів з медіа грамотності; • ознайомлення з новими технологіями;