Тищенко Вікторія Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Тищенко Вікторії Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База для проведення практики: СЗШ №258 (Дніпровський район, вул. міста Шалетт, 1-А)

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст №258 м. Києва. Школа працює у 5-ти денному режимі. Станом на 01.09.2018р. в школі навчається 41 клас із загальною кількістю учнів - 1140 осіб. В школі функціонують групи продовженого дня, які працююь щоденно до 18:00, чергова група - до 19.00. Навчання в першому класі за програмою "Нова українська школа"

Профільні 10-11 класи (математичний, філологічний, суспільно-гуманітарний профілі)

Функціонуює безліч гуртків художньо-естетичного циклу та спортивного напрямку. Використовуються необхідне програмне забезпечення в комп’ютерних класах з Інтернетом, що є невід'ємним елементом для впровадження ІКТ та різні електронні засоби навчального призначення, що дозволяють значно підвищити якість навчання.

Директор - Гаврильченко Наталія Миколаївна

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Школа працює над впровадженням ІКТ в навчально–виховний процес вже не один рік.

З 1-го класу школярі навчаються первинним навичками роботи за комп'ютером. Оволодівши комп'ютером у молодших класах, учні зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності.

В процесі проходження практики було проведено інтерв’ю з директором школи - Гаврильченко Наталією Миколаївною. На якому було обговорено шляхи впровадження ІКТ у навчальний процес закладу. На думку Вікторії Володимирівни, сучасний учитель – це учитель, який, не тільки володіє педагогічною майстерністю, є компетентним, але й рухається в ногу з часом і активно використовує інформаційно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі. Наявність у більшості бібліотек сучасного інформаційно-комунікаційного обладнання й доступу до Інтернет дає можливість учням набувати навичок пошуку, збирання інформації, її аналізу й використання для набуття освіти, а вчителі мають можливість ефективно вести пошук потрібних їм матеріалів у світовому просторі.

Головною метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі. Наталія Миколаївна вбачає, насамперед, підготовку підростаючого покоління до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. Фундаментом має бути інформаційна мережа, що охоплює всі ланки системи освіти, заклади, установи й органи управління ними та підготовлені користувачі.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Впродовж кількох років педагогічний колектив школи підвищує ефективність навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання та здійснення особистісно–зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні підростаючого покоління.

Вчителі школи систематично використовують ІКТ на своїх уроках.

Анкета  : https://docs.google.com/forms/d/1wJbW5gCvoSYrV5Tbym6dxrJzTklL325nkppigFjS1is/edit?usp=sharing

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

Школа має:

 • Комп'ютерні клас для початкової школи
 • Комп'ютерні клас для старшої школи
 • Доступ до мережі інтернет у кожному класі
 • Кабінетт оснащені мультимедійними комплексами
 • Вчителі використовують у своїй роботі сервіси Google та Office 365

Розробка Google-групи для вчителів

Google-група : https://groups.google.com/forum/#!forum/teacherspochta

Розробка Google-календаря

Google-календар: https://calendar.google.com/calendar/b/1/r/week/2018/12/19?pli=1

Семінар "Використання ІКТ в освіті: можливості онлайн навчання"

ВМ1.jpg

Семінар для педагогів із використання ІКТ в освіті

Значення ІКТ для дітей та педагогів у навчально-виховному процесі.

Одним із головних завдань освіти є застосування ІКТ у процесі проведення занять. Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у дітей уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення (формувати основні життєві компетенції). Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей дітей, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності. Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології. Створення добротного інформаційного середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного суспільства. Масове впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в освітню сферу висуває проблему комп’ютеризації закладів освіти в розряд пріоритетних. Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне інформаційно-ресурсне й методичне забезпечення. Сучасний випускник повинен мати компетенцію використання інформаційних технологій. Нові інформаційні технології відкривають дітям доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. Впровадження інноваційних моделей навчального процесу передбачає вміння педагогів користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть навчального процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі педагога та дитини врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду. Важливим тут є не те, як багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями.

Посилання на презентація : https://docs.google.com/presentation/d/1_K3ufm36mNuQhVJdzkBaWDvXNBugLqYH14xXUkj2eik/edit?usp=sharing

Методичні рекомендації

Активний розвиток і вдосконалення інформаційних технологій, зміна призначених для користувача потреб і вимог до IT-інфраструктури породжує необхідність в її модернізації.

Переваги модернізації ІТ-інфраструктури:

 • Підвищення операційної ефективності і вдосконалення функціональних можливостей
 • Зниження загальної вартості володіння ІТ-інфраструктурою та витрат на її підтримку
 • Комплексна інтеграція між корпоративними системами і напрямками бізнесу
 • Основними причинами для модернізації можуть бути:

Збільшення кількості збоїв і перевантажень у роботі систем:

 • Труднощі з впровадженням нових бізнес-процесів
 • Технічне і моральна відсталість інфраструктури
 • Жорсткість вимог до інформаційної безпеки інфраструктури
 • Для підтримки високої ефективності застаріле обладнання і технології необхідно замінювати сучасними і актуальними.

Пропозиції:

 • Моніторинг показників використання ІКТ (процент учнів та відвідувачів бібліотек, які використають Інтернет в процесі навчання тощо);
 • Систематична перевірка показників якості лінії доступу до мережі Інтернет;
 • Демонстрація можливостей ІТ-системи для учнів і вчителів;
 • Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;
 • Ознайомлення з вимогами і напрацюваннями з питань використання ІКТ у роботі вчителя інформатики, математики.