Тиха Любов Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Тихої Любов Юріївни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 06.11.2017р. до 26.11.2017р.

База для проведення практики: Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ст. (Київська обл., с. Гатне, вул. Космонавтів, 1)

Гатнянська ЗОШ I-III ступенів

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.


- Миколо Івановичу, як ви вважаєте, чи готовий український вчитель до впровадження інновацій в школу?'

- Мені часто кажуть про те, що педагог не готовий. Але вчителі не бояться комп’ютерів, вони просто з ними ще недостатньо знайомі. Коли багато хто з них вчився, комп’ютерів не було, а зараз вони з’явилися. Якщо б у кожного вчителя в школі була сучасна техніка і швидкісний Інтернет, вони б із задоволенням ними користувалися.
- Отже, сьогодні ви, вже спираючись на власний досвід, можете сказати, чи потрібні нашій сучасній школі ІКТ-технології?'

- На мій погляд, сучасна освіта, як і всі ми, існує в умовах бурхливого розвитку. Тому цілком логічно, що інформаційні технології і, звичайно, ІКТ стрімко впроваджуються у навчально-виховний процес. Я вважаю, що це позитивні зрушення. Адже, при грамотному використанні, ІКТ дозволяють значним чином підвищити ефективність та якість навчання, за рахунок його індивідуалізації та інтенсифікації.
- Якщо говорити безпосередньо про вплив ІКТ на якість освіти у вашому навчальному закладі, чи є результати? І завдяки яким інструментам вони досягаються?'

- Цей вплив позитивний, тому ми маємо такі ж самі результати. В першу чергу ІКТ дозволили об’єднати усіх учасників навчально-виховного процесу в єдине комунікаційне та освітнє середовище і безпосередньо надали нам низку зручних та корисних сервісів. У кожного вчителя збільшилися можливості управління індивідуальною роботою учня при підготовці до уроку (домашні завдання, інтерактивні додатки, бібліотека, тести та ін.), що звичайно принесло позитивні якісні зміни у процес засвоєння знань, умінь та навичок. Окрім цього, тепер батьки наших учнів отримують об’єктивну та повну картину успішності своєї дитини. Ця проблема легко вирішилася у нашій школі з впровадженням проекту «Щоденник.uа».
- Ольго Анатоліївно, які перешкоди трапляються під час впровадження ІКТ в школу?'

- Досвід показує, що основними бар’єрами є низький рівень заробітної плати працівників освіти, недостатня кількість техніки в навчальних закладах, відсутність Інтернету. Вирішення цих глобальних питань полягає в об’єднанні зусиль чиновників, батьків, вчителів та провайдерів необхідних ІТ-технологій.
- Дякую! Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися.'

Директор школи Проць Микола Іванович
Заступник директора з навчально-виховної роботи Прокопець Ольга АнатоліївнаАналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.


У Гатнянській школі на даний час працює 35 вчителів. Із 35 педагогів школи, мають вдома комп'ютер – 31. Володіють ІКТ на високому рівні – 15 вчителів, на достатньому рівні – 12, на середньому рівні – 5, на низькому рівні -3.
Враховуючи принцип педагогічної доцільності, вчителями використовуються навчальні презентації, відеофільми, електронні тести, електронні словники, програми-перекладачі, програми, спрямовані на відпрацювання математичних, граматичних, фонетичних, мовленевих навичок, створені умови для самостійної роботи учнів в позаурочний час.
Для ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес у нашій школі:

 педагоги постійно підвищують кваліфікацію у галузі ІКТ;
 планується участь у роботі семінарів та конференцій щодо використання ІКТ в навчальному процесі;
 створена скарбничка педагогічного досвіду з використання ПК;
 складено план проходження курсів «Інтел», користувач ПК, WEB-2.0.
На даний момент 29 педагогів пройшли курси «Інтел», 32 – користувач ПК, 13 - WEB-2.0. , цифрові технології - 15.

Курси "Інтел"


ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.


Вчитель загальноосвітнього навчального закладу має володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для відповідного, безпечного і ефективного їх застосування з метою навчання і виховання, забезпечення співпраці з батьками і колегами, а також в повсякденному житті.
ІК-компетентність вчителя може бути охарактеризована наступними показниками:
 наявністю загальних уявлень про ІКТ;
 сформованістю навичок користувача, що передбачає набуття основних навиків роботи на персональному комп’ютері без застосування мережі Інтернет (використання графічного і текстового редакторів MS Word, електронними таблицями MS Excel, презентаційних інструментів MS PowerPoint та інструментів для створення і обробки мультимедійних файлів;
 володінням Інтернет-сервісами та технологіями (електронною поштою, пошуковими сервісами тощо), використання соціальних сітей для професійного розвитку;
 наявністю уявлень про існуючі електронні освітні ресурси, експертну оцінку їх психолого-педагогічної значимості;
 уміннями усвідомленого використання різних електронних засобів в навчально-виховному процесі, володінням методичними прийомами їх застосування;
 вмінням забезпечити безпеку і здоров’я дітей під час використання ІКТ.
[Анкета для вчителів Гатнянської ЗОШ ]


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).


Апаратне забезпечення:
* 2 комп’ютерні кабінети (32 комп’ютери),
* 5 комп’ютерів для адміністрації,
* 1 комп’ютер в бухгалтерії,
* 1 комп’ютер в бібліотеці,
* майже в кожному класі у вчителя є ноутбук та телевізор
* всі комп’ютери підключені до інтернету, в школі працює Wi-Fi.
* 2 інтерактивні дошки
* принтери, сканери
Програмне забезпечення:

1. Microsoft office
2. Windows
3. Антивірусна програма
4. Текстові редактори
5. Графічні редактори
6. Браузери
7. 1С для бухгалтерії та керівництва школи
Інформаційно-освітнє середовище школи.

Інформаційно-освітнє середовище школи представлено офіційним сайтом школи [Сайт школи]
2 вчителя інформатики підтримують ІТ інфраструктуру школи і забезпечують використання ІКТ в навчально-виховному процесі.
Навчально – наукове забезпечення.

В нашій школі інформатика активно вивчається з 2 класу. В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також кабінети інформатики оснащені головним (локальним) комп'ютером.

Підручник з інформатики
Зошит з інформатики


Завдання 2


Побувавши на практиці я помітила, що у вчителів, які мають великий педагогічний досвід, виникають деякі труднощі у роботі з ІКТ. Їм не вистачає їхнього рівня володіння ІКТ, щоб легко та якісно проводити уроки. Такі вчителі часто звертаються за допомогою до молодих вчителів. Тому було б доцільно створити блог з консультаціями для вчителів, які потребують допомоги.
[Блог]

Завдання 3


До школи приходить нове покоління дітей, які живуть у інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Перед сучасним учителем стоїть проблема пошуку нових форм, методів та засобів навчання, які сприяють адаптації школи до комп’ютерної епохи. Таким потужним багатофункціональним засобом навчання на сучасному етапі є використання ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології), що сприяє залученню школярів до інформаційної культури, підвищенню ефективності навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку навиків самоосвіти і самоконтролю учнів.
У зв’язку з цим, мною було проведено семінар на тему " Використання ІКТ в освіті"
[Семінар]

Завдання 4


Проектування інформаційного освітнього середовища установи


Методичні рекомендації:
Якщо врахувати ті можливості, що має наша школа зараз, то доцільно було б створити:
* Систему електронного навчання, де б учні, які хворіють чи по якійсь іншій причині пропустили уроки, могли б знайти короткий конспект уроку та опис домашнього завдання.
* Корпоративну пошту для вчителів, що дало б змогу адміністрації школи швидко інформувати кожного вчителя про якусь термінову подію чи надсилати необхідну інформацію.
* Своєрідний банк проектів, куди б учні могли надсилати свої роботи. Це б полегшило роботу викладачеві. Адже туди можна надіслати зразок виконання роботи.
* А якщо створити корпоративну поштудля учнів, то можна прослідкувати, як буде проходити їх, як спільна, так і індивідуальна робота.
* Сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність).
* Електронну бібліотеку для учнів. Це дозволило б учням мати доступ до інформації в будь якому місці. І не тільки учням.


Модернізація ІТ інфраструктури


Методичні рекомендації:
 Необхідно забезпечити школу більш якісними провайдерами - необхідна швидкість Інтернету 1Гбіт/с.
 Необхідно докупити Сматр-дошки та проектори, так як їхня кількість недостатня.
 Підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів тренінгами, семінарами та давати можливість проходити сучасні курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою).


Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи


Методичні рекомендації:
ІКТ-компетенції вчителя визначають як здатність педагога розв’язувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики й ІКТ, а саме:
– здійснювати інформаційну діяльність зі збору, обробки, передавання, зберігання інформаційного ресурсу, з продукування інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;
– оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
– організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ;
– створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні;
– здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета.
Науковці, які розробляють цю проблему, наголошують на тому, що вчитель, який використовує у своїй діяльності ІКТ, повинен психологічно бути готовим до постійного вдосконалення своїх знань. У зв'язку з цим ще в стінах ВНЗ (вищий навчальний заклад) у майбутнього вчителя необхідно формувати і професійну готовність до постійної самоосвіти і підвищення кваліфікації в галузі ІКТ.
Отже, щоб отримати ІКТ-компетентного вчителя, навчальному закладу необхідно організувати методичну, технічну та мотиваційну підтримку. Розв’язання задач формування і розвитку ІК-компетентності вчителів шкіл тісно пов'язане з урахуванням нових соціальних і особистісних запитів учнів, процесів інтеграції, багаторівневості і профілізації в шкільній освіті. Це спричиняє необхідність врахування нових факторів, що входять до методичного контексту підготовки майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти в галузі використання засобів і методів інформатики й ІК в освіті: організаційно-методичне забезпечення викладання предмета; стан предметної галузі в науковому і технологічному плані; спеціальну підготовку викладачів у галузі інформатики та ІКТ. Стає очевидним, що професійні якості вчителя істотно залежать від готовності освоювати і використовувати у своїй роботі нові методи, форми і засоби навчання, у тому числі на базі ІКТ.