Теличко Ольга Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Теличко Ольги Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».


Практика була проведена у ЗДО (ясла-садок) № 210 (Дарницький район) м. Києва


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики у ЗДО № 210 з питань впровадження ІКТ

Для з'ясування політики закладу з питань впровадження ІКТ було проведено інтерв’ю з керівником ЗДО №210 Олійник Тамарою Василівною.

У закладі поступово впроваджуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології як у освітньому процесі, так і для оптимізації комунікації між співробітниками ЗДО, батьками. І адміністрація садочка, і педагогічний колектив поділяють думку, що впровадження ІКТ є доцільним у сучасній освіті. У закладі активно використовуються інтерактивна дошка, аудіосистема, комп'ютери. Педагоги оновлюють свої знання з сучасних ІК освітніх технологій на курсах підвищення кваліфікації, методичних об'єднаннях, семінарах, тренінгах. До проблемних моментів розбудови ІК середовища ЗДО № 210 можна віднести необхідність подальшого підвищення компетентності кадрів з цього питання та розширення матеріально-технічної бази закладу .

Загалом колектив садочка займає активну позицію щодо впровадження ІКТ у свою роботу, відкритий до інновацій, усвідомлює їх необхідність.

ІК-компетентності вихователів ЗДО № 210

Для визначення ІК-компетентності виховатеів закладу було розроблено анкету з питань використання ІКТ у ЗДО №210 та проведено опитування.

У ході проведення опитування вихователів ДНЗ №210 було з’ясовано, що всі вихователі закладу вважають доцільним використання ІКТ в освітньому процесі. На даний момент вихователі майже всі користуються ІКТ у співпраці з колегами, 50%- у роботі з батьками та у співпраці з дітьми використовують рідко. Всі вихователі на 100% забезпечені гаджетами, зокрема телефонами, які на 60% мають постійний вихід до мережі інтернет. У кожного з вихователів є своя електронна адреса. Колектив знайомий з сервісами Google акаунту, зокрема сервісом Youtube користуються усі, Google Диском – 80%, Gmail – 60%. Вихователі вважають, що оптимітизація комунікації з колегами та з батьками є актуальною. Свою майстерність у розробці дидактичних посібників засобами ІКТ хотіли б удосконалити всі. Маючи активістів у колективі, які можуть приймати участь у розробці та оптимітизації ІОС, та активне бажання педагогів користуватися ІОС, можемо стверджувати про те, що є доцільним розвивати та оптимізувати ІОС у ДНЗ №210 та забезпечити подальший розвиток ІКТ у роботі з дошкільниками.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне та програмне забезпечення

Персональні системи та периферійне обладнання. Персональні комп’ютери директора, вихователя-методиста, завгоспа, комірника, мед. сестри, двох вихователів, музичного керівника. Представляють собою типові ПК, що складаються із системного блоку та монітора. З периферійного обладнання кожен ПК оснащений клавіатурою та мишкою, що підключені до системного блоку через порти PS/2., та принтерами з USB-інтерфейсом. Крім того, комп’ютери методиста та директора оснащені сканерами та мультимедійними колонками, так як ці пристрої їм необхідні у повсякденній діяльності (а саме – підготовку методичних матеріалів, ознайомлення з методичними розробками, матріалами, у т.ч. і аудіо-візуальними, знайденими у мережі Інтернет та ін.). Для періодичного копіювання та збереження документів використовується портативний зовнішній жорсткий диск Western Digital, який зберігається у директора ЗДО.

Мережева інфраструктура. В якості точки доступу до Інтернет використовується роутер виробництва компанії TP-Link. Він забезпечує швидкість передачі даних до 100Мбіт/с. Крім того, він забезпечує включення робочих місць директора, вихователя-методиста та завгоспа до локальної мережі. Це дає можливість користувачам цих ПК, наприклад, спільного використання загальнодоступних робочих файлів. Фізично роутер розміщено у кабінеті директора. Мережа прокладена кабелем типу «вита пара» UTP категорії 5, характеристик якого цілком достатньо для побудови локальної мережі такого обсягу.

Програмне забезпечення. Персональні системи працюють під керівництвом операційної системи Windows 7. Крім того, на ПК встановлено типові пакети продуктів Microsoft Office та Adobe Acrobat для роботи з рідного виду (формату) документами. Для роботи в Internet – встановлено браузери Google Chromе, для електронного листування використовується программа Microsoft Outlook.

Мультимедійне обладнання. У музичному залі розміщено інтерактивну дошку з проектором та ПК музичного керівника.

Інформаційне та навчально-наукове забезпечення

Інформаційне та навчально-наукове забезпечення визначається переліком функцій, які забезпечують базовий рівень функціонування установи в цілому та виконання співробітниками ЗДО своїх безпосередніх обов’язків відповідно до їх Посадових інструкцій. До таких функцій відносяться:

 • Створення та ведення організаційно-розпорядницької документації;
 • Ведення бухгалтерського обліку
 • Підготовка матеріалів методичного характеру
 • Розробка дидактичних матеріалів для роботи з дітьми
 • Систематизація персональних даних вихованців ЗДО, включаючи їхні медичні дані
 • Облік матеріальних цінностей
 • Забезпечення комунікації та документообігу між посадовими особами ЗДО в межах їх посадових інструкцій
 • Комунікація з зовнішнім світом шляхом листування email чи використовуючи інші канали (месенджери, соціальні мережі та ін.)

Зазначена інформація зберігається на ПК співробітників, відповідно до їх обов'язків, та дублюється на зовнішньому жорсткому диску.

Також розроблено сайт садочка.

Блог консультацій для вихователів ЗДО №210 з питань використання інноваційних методик в роботі з дітьми

Керуючись потребами вихователів закладу було створено блог "Вихователям ЗДО №210 м. Києва", присвяченого впровадженню інноваційних технологій в освітній процес ЗДО.

Семінар за темою "Інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДО - потреба часу"

Впровадження інформаційних технологій у навчально пізнавальну діяльність вихованців дошкільного закладу це один із засобів досягнення поставленої мети на занятті. Дане питання є актуальним тому, що створюється, впроваджується та розвивається комп’ютерно- орієнтоване освітнє середовище; покращуються умови для розвитку творчої особистості дитини; відбувається сприяння позитивній мотивації дошкільників до пізнавальної діяльності.

Метою використання ІКТ в роботі з дошкільнятами є задоволення інтересів і запитів дітей; забезпечення сприймання дітьми нового виду діяльності засобами комп’ютерного ігрового комплексу; формування у дітей уявлень про комп’ютер як освітній ресурс; розвиток інтелектуальних здібностей та пізнавальних процесів.

За допомогою використання ІКТ у навчально- виховному процесі можливе посилення ефективності виховання, розвитку особистості. Тим паче, що впровадження ґрунтується на роботі в різних напрямках свого спрямування: діти, батьки, вихователі. При роботі за комп’ютером ми повинні пам’ятати про гігієнічні норми та рекомендації, які чітко описані в Наказі Міністерства Охорони Здоров’я України від 24.03.2016 року №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів». Також в Санітарному регламенті прописані вимоги до занять з використанням комп’ютера.

Чим же ж може бути корисним використання ІКТ у роботі вихователя? Найголовніше тим, що є можливість обмінятися досвідом; підібрати ілюстративний матеріал до занять, для оформлення стендів, групи; можливість підібрати додатковий матеріал для використання його на заняттях; знайомство з періодичними виданнями; оформлення документації; створення презентацій, та ще досить багато цікавого та пізнавального. Використання ІКТ корисно для всіх учасників навчально- виховного процесу. Батьки зможуть встановити контакт з вихователями та адміністрацією, це збільшить їх довіру через відкритість процесу навчання. Діти підвищать пізнавальну мотивацію, що сприятиме зростанню їх досягнень, а вихователі зможуть підвищити свій соціальний статус та професіоналізм.

Отже, використовуючи ІКТ у навчальній роботі сприятиме підвищенню якості освіти, формуванню основних життєвих компетенцій. Якщо дотримуватись наведених рекомендацій, то це дозволить зберегти гарне самопочуття і працездатність, а також попередити розвиток небажаних відхилень у функціональному стані і здоров’ї вихованців ДНЗ.

Для проведення семінару була розроблена презентація.

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

На нашу думку проектування освітнього середовища закладу доцільно проводити з трьох напрямків:

 1. Співпраця педагогів, адміністрації закладу: створення особистих портфоліо, Е-бібліотеки, віртуального методичного кабінету, блогів керівника закладу, психолога, медичної сестри та вихователя-методиста, створення та зберігання документації закладу в електронному вигляді
 2. Оптимізація комунікації між батьками та співробітниками закладу: розбудова сайту садочка, створення груп для спілкування з батьками у месенджерах та/чи соціальних мережах, використання можливостей google сервісів як на рівні кожної групи окремо, так і на рівні ЗДО загалом
 3. Активне впровадження ІКТ у роботі з дітьми: використання дидактичних ігор на базі ІКТ, дидактичних ігор з елементами ІКТ, відео та аудіозаписів на заняттях, відеозаписів та аудіозаписів для супроводження повсякденних рутин, презентацій, аудіоказок і т.д.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури

Доцільним є комплектація груп закладу інтерактивними дошками (Smart Board) з проекторами та ПК, забезпечення постійного доступу до мережі Інтернет з кожного компютера та організація локальної мережі закладу з сервером для зберігання Е-бібліотеки і документації ЗДО. Пріоритетним є також оснащення робочих місць вихователя-методиста та вихователів МФП з СНПЧ. Оновлення існуючого фонду ІОС закладу та програмного забезпечення.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності вихователів установи

 • Здійснювати моніторинг щодо визначення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями педагогічними працівниками ЗДО.
 • Відвідувати методичні заходи щодо формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво, конкурси).
 • Проводити методичні заходи з метою вдосконалення умінь та навичок педагогів ЗДО щодо застосування ІКТ в освітньому процесі.
 • Приймати участь у конкурсах ІКТ: «Найкращий сайт ЗДО», «Кращий персональний блог», «Краще електронне портфоліо педагога» і т.д.