Сташко Тетяна Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика студентки Сташко Тетяни Володимирівни групи ПВШм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності 011 Науки про освіту (освітня програма: Педагогіка вищої школи) Педагогічного інституту.

База практики: Бородянська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з вивчення окреми предметів. Смт. Бородянка, вул.Центральна 222.

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

В Бородянський СЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 було організовано моніторингове дослідження ІКТ-компетентності вчителів, МЕТА якого полягала у визначенні індивідуальної траєкторії саморозвитку, самоосвіти та навчання педпрацівників основам інформаційно-комунікаційних технологій в умовах формування інформаційно-освітнього простору школи та у визначенні напрямків методичної роботи. ОБ'ЄКТОМ моніторингового дослідження є процес формування професійної компетентності вчителя. Предметом моніторингового дослідження став процес визначення рівня сформованості ІКТ-компетентності педагогічних працівників ЗОШ І-ІІІ ступенів. В ході моніторингового дослідження використовувалися наступні МЕТОДИ: - аналіз нормативно-правових актів, методичної, соціологічної, науково-популярної літератури з досліджуваної проблеми; - анкетування педагогів; - методи математичної статистики; - аналіз і узагальнення інформації. Завдання роботи : 1. Окреслити теоретичні основи проведення моніторингу ІКТкомпетентності педагогічних працівників та навчання їх основам інформаційно-комунікаційних технологій. 2. Визначити рівень сформованості ІКТ-компетентності педагогічних працівників ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 3. Розробити програму моніторингу ІКТ-компетентності педагогічних працівників та апробувати її в умовах навчального закладу. 4. Ознайомити педпрацівників з практичним досвідом організації та проведення моніторингу ІКТ-компетентності та створення умов для самовдосконалення основ інформаційно-комунікаційних технологій з метою їх впровадження у навчально-виховний процес. Очікувані результати: Для адміністрації школи отримання інформації про рівень готовності вчителів працювати в умовах єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу, що дасть можливість внести зміни до перспективного та поточного планування методичної, виховної, навчальної роботи.

На сучасному етапі впровадження ІКТ у сфері освіти є національним пріоритетом. При цьому актуальною проблемою їх раціонального використання у освітньому процесі. Вирішення цієї проблеми можливе через зміну професіограми вчителя та компонентів його професійної компетентності. Тому особливої актуальності набуває проблема організації, проведення моніторингу ІКТ - компетентності педагогічних працівників та розробка ефективної та гнучкої системи підвищення кваліфікації педагогів в галузі ІКТ. Адже вчителі нового покоління повинні вміти кваліфіковано вибирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою відповідають змісту й цілям вивчення конкретної дисциплін, сприяють досягненню цілей гармонічного розвитку учнів з врахуванням їх індивідуальних особливостей. Анкета для вчителя на визначення рівня володіння ПК га уроках. 1.Чи часто ви користуєтеся персональним комп'ютером у своїй професійній діяльності? а) на уроках; б) в позакласній діяльності. 2 Які офісні або програмні засоби використовуєте найбільш часто? 3 Чого хотіли б навчитися робити працюючи на комп'ютері? 4 Роботу в яких програмах Ви хотіли б освоїти на персональному комп'ютері? 5 Чи потрібний Інтернет у Вашій роботі? 6 Скільки Ви часу проводите в Інтернеті вдома та на роботі? 7 На які сайти заходите найбільш часто? 8 Є чи у Вас поштова скринька? 9 Чи підтримуєте Ви електронну переписку з ким-небудь? Як часто пишете? 10 Чи зареєстровані Ви в якій-небудь соціальній мережі (Однокласники, У контакті)? 11 Потрібні чи на Вашу думку соціальні мережі (Однокласники, У контакті)? Обґрунтуйте відповідь. 12 Скільки часу Ви проводите за комп’ютером в тиждень? (Відповідь запишіть приблизно у годинах.) Тест на встановлення рівня володіння інформаційно-комунікативними технологіями 1. До зовнішніх пристороїв належить: - арифметико-логічні пристрої - центральний процесор - принтер - оперативна пам'ять 2.Яка з цих одиниць виміру пам'яті найбільша? - кілобайт - Гігабайт -Мегабайт - Біт 3.Комп'ютер - - пристрій для роботи з текстом - електронний обчислювальний пристрій для обробки чисел - пристрій для зберігання інформації будь-якого вигляду - багатофункціональний електронний пристрій для роботи з інформацією 4.Персональний комп'ютер не функціюватиме, якщн відключити - дисковод -оперативну пам'ять -миша -принтер 5.Дисковод - це -обробка команд виконаної програми -читання\запис даних із зовнішнього носія -виведення інформації на папір. 6.За допомогою сканера можна:  -водити в комп'ютер фотографії, тексти і малюнки -вводити лише фотографії  -виводити в цифровому вигляді фотографії, малюнки і тексти 7.Вкажіть основні пристрої комп'ютера:  -системний блок, -монітор, -клавіатура, -миша  -системний блок, -колонки, -принтер,

-сканер,

-процесор 8.Вкажіть пристрої виведення інформації:  -монітор, -принтер, -колонки

9.Внутрішній склад системного блоку: 
 -процесор,  

-жорсткий диск,  - материнська плата , -оперативна пам'ять  -звукова карта  -відеокарта  - мережева карта  -блок живлення  -флеш-накопичувач  -CD-R 10.Ярлик створюють для: -дизайну -автоматичного налаштування додатків -швидкого запису документа або програми.

Завдання 3.Семінар-тренінг "Удосконалення професійної компетентності педагогів використання ІКТ на уроках"

У семінарі-тренінг взяли участь 18 педагогічних працівників різних категорій. Мета – ознайомлення педагогічних працівників із можливостями програмних засобів, онлайн середовищ та конструкторів щодо створення навчальних, демонстраційних і дидактичних матеріалів. У ході семінару педагоги виконували практичні завдання, зокрема: презентацію, плакат, схему та інфографіку з використанням веб-сервісів (canva.com, cacoo.com та easel.ly). Також пройшли тестування, що дало можливість отримати інформацію про програмні продукти, які вони використовують у своїй роботі для візуалізації інформації. Анкетування Варіанти відповідей (запишіть букву)

А – звичайно знаю, можу навчити /показати С – уявляю в загальних рисах В – сяду за комп'ютер – згадаю D - нічого не можу сказати 1 Що таке робочий стіл 2 Як змінити розміри вікна 3 Як скопіювати файл в іншу папку 4 Як змінити ім'я файлу 5 Як знайти потрібний файл по імені, якщо Ви не знаєте, у якій папці він перебуває 6 Як вилучити непотрібний файл 7 Як записати файли на флешку 8 Як зберегти файл 9 Як записати файли на диск Word 10 Як задати абзацний відступ 11 Як змінити розміри шрифту 12 Як скопіювати й вставити в інше місце частину тексту 13 Як створити таблицю 14 Як написати текст у двох колонках Excel 15 Як ввести та відсортувати дані в комірці 16 Як скопіювати та вставити комірку 17 Як відсортувати дані таблиці 18 Як створити діаграму за допомогою Майстра діаграм Power Point 19 Як зробити презентацію на основі шаблону оформлення 20 Як задати гіперпосилання всередині презентації 21 Як видалити слайд 22 Як додати слайд 23 Як працювати з анімацією 24 Як додавати звукові та відео файли до анімації Internet 25 Як створити поштову скриньку 26 Як написати лист 27 Як переслати файли 28 Як користуватися пошуковою системою

Завдання 4. Методичні рекомендації

На двох етапах моніторинговим дослідженням було охоплено 59 вчителів, що становить 95 % усіх педагогічних працівників . Оцінювання ІКТ-компетентності вчителів здійснювалося за такими параметрами: А наявність загальних уявлення ІКТ B наяність уявлень про електронні та цифрові освітні ресурси; C володіння інтерфейсом операційної системи; D технології у сфері мультимедіа; E технології використання обладнання; F володіння навичками користувача офісних технологій у контексті підготовки дидактичних засобів у предметній галузі та робочих окументів; G олодіння технологією підготовки графічних зображень; H володіння базовими Інтернет-сервісами та технологіями; І володіння основами технології побудови WEB-сайтів.

 Методом ранжування параметрів ІКТ-компетентності було визначено такі пріоритетні напрямки діяльності вчителів щодо підвищення ІКТ- компетентності. 

1. Володіння основами технології побудови WEB-сайтів 2. Технології у сфері мультимедіа (технології створення озвучених слайд-шоу в спеціалізованих програмах, технології редагування відео та аудіо файлів). 3. Володіння базовими Інтернет-сервісами та технологіями. 4. Володіння технологією підготовки графічних зображень. Значно нижчі показники мали вчителі за параметрами: - технологія використання обладнання; - наявність загальних уявлень з ІКТ; - володіння інтерфейсом операційної системи. З метою визначення факторів, що впливають на рівень ІКТкомпетентності проведено анкетування вчителів за такими питаннями: 1.Причини, що заважають використовувати ІКТ: A.Немає комп’ютера в кабінеті. B.кмп’ютер, але немає проектора чи телевізора. C. Не володію потрібними навичками. D.Не бачу ефективності. E.Немає потрібного ППЗ. F.Великі затрати часу при підготовці. G.Завантаження кабінету інформатики. 2. Причини, які змотивували вас використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі: A.Примус адміністрації. B.Власне бажання бути ІКТ- компетентним вчителем. C.Курси ІКТ-грамотності. D.Ефективність роботи колег із впровадження ІКТ. E.Матеріальний зиск. F.Самоосвітня діяльність. G.Майстер-класи, семінари. Для визначення рівня ІКТ використано діагностичну карту сформованості інформаційно-комунікативної компетентності вчителя, відповідні анкети та тест на встановлення рівня володіння іформаційно-комунікаційними технологіями. Результати анкетування та тестування узагальнювались у відповідних таблицях. Отримані результати тестування та анкетування вчителів дали можливість визначити їхній рівень сформованості інформаційнокомунікаційних компетентностей

Дослідженням встановлено, що найбільш вагомими причинами, які заважають використовувати ІКТ є:

- великі затрати часу при підготовці; - відсутність потрібного ППЗ; - примус адміністрації; - відсутність повно комплектного технічного засобу. А найбільший вплив на мотивацію щодо використання ІКТ в навчальному процесі мають такі чинники: - власне бажання бути ІКТ - компетентним вчителем; - курси ІКТ-грамотності; - ефективність роботи колег із впровадження ІКТ. Після проведеного семінару-тренінг «Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі», яким було охоплено 30% бажаючих вчителів, та індивідуально-групових консультацій спостерігалась тенденція до позитивних змін у всіх компонентах, що складають рівень сформованості інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів. За рахунок зменшення загального показника початкового рівня, зросли показники середнього, достатнього і високого рівня, який зріз у 2,5 рази. Позитивна динаміка спостерігається у мотивації до використання вчителями ІКТ. Зокрема на 11% зріс високий рівень мотивації у вчителів з початковим рівнем ІКТ, а відсутність мотивації у цієї категорії меншилась на 13%. За наслідками проведення моніторингу ІКТ – компетентності та навчання вчителів основам ІКТ у нашому навчальному закладі СЗОШ ІІІІ ступенів №1 отримані позитивні результати щодо удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Результати моніторингового дослідження дають підстави зробити такі висновки: 1. Аналіз результатів дослідження показав, що вчителі мають в основному середній та достатній рівні сформованості ІКТ- компетентностей. 2. Моніторингове дослідження зумовило посилення мотивації вчителів щодо використання ІКТ у навчальний процес. 3. Мотивація щодо оволодіння ІКТ стимулювала у вчителів до самовдосконалення та саморозвитку. 4. Аналіз результатів моніторингового дослідження показав помірне підвищення рівня готовності педагогів працювати в умовах інформаційно-освітнього простору школи, бо тільки 30% вчителів пройшли курси ІКТ-грамотності, що дало змогу значно підвищити власний рівень ІКТ- компетентності та вплинути на зростання загального показника у загальноосвітньому навчальному закладі. 5. Результати педагогічної діагностики дають змогу стверджувати, що в межах реалізованої системи навчання вчителів ефективно відбувається формування мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів ІКТ- компетентностей. 6. Результати анкетування, семінару-тренінгу вчителів вказують на підвищення рівня компетентності що до впровадження ІКТ на своїх уроках.