Скрипник Альона Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Скрипник Альони Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта»

 Проект розвитку і впровадження  ІКТ політики в ДНЗ “Сонечко”

а)Технічне та програмне забезпечення Ноут-бук - 1 шт Стаціонарний ПК- 1 шт Операційна система Windows 7 Програмне забезпечення Microsoft Office Принтер - 2 шт Принтер кольоровий Принтер чорно-білий проектор екран до проектора телевізор DVD акустична система

 б)Анкета для визначення рівня ІКТ-компетентності вихователів https://docs.google.com/forms/d/1HkY-hbyw3ir3v6zs-k7CY5uUnYEcgpzPzBYj4SYNTJU/edit

Шановні колеги! Пропонуємо взяти участь в анкетуванні, що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань. ПІБ__________________________________________________________________ 1. Чи застосовуєте Ви ІКТ у роботі?___________________ 2. Де Ви цього навчилися? • в Інституті педагогічної післядипломної освіти • у дошкільному навчальному закладі • самостійно • інше__________________________________________________________ 3. Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності? • друкую на комп’ютері матеріали для занять • шукаю інформацію у мережі інтернет • проводжу заняття з використанням комп’ютерної техніки • використовую інформаційні технології у проектній діяльності • інше__________________________________________________________ 4. Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?___________________ Якщо використовуєте, то як?

• готуюся до виступів (текст, наочні матеріали)
• використовую матеріали з мережі інтернет 

• готую статті для публікації в електронному вигляді

• публікую свої педагогічні розробки в мережі інтернет
• інше__________________________________________________________ 

5. Вам потрібен час для роботи за комп’ютером, щоб:

• створювати проекти в електронному вигляді 

• працювати у мережі інтернет

• готувати додаткові пізнавальні матеріали 

• готуватися до виступів та писати статті для публікації • створювати власні електронні розробки (демонстраційні матеріали, презентації тощо) • інше_____________________________________________________ 6. Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ: • в Інституті педагогічної післядипломної освіти • у дошкільному навчальному закладі • самостійно інше_____________________________________________________ 7. Чого саме Ви хотіли б навчитися:

• працювати з текстовим редактором Microsoft Word (з нуля або поглибити знання) 

• працювати з електронними таблицями Microsoft Excel (з нуля або поглибити знання) • створювати презентації у Microsoft PowerPoint (з нуля або поглибити знання)

• інше______________________________________________________
				Дякуємо за співпрацю!

в) Очікувані результати: для адміністрації дошкільного навчального закладу отримання інформації про рівень готовності вихователів працювати в умовах єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу, що дасть можливість внести зміни до перспективного та поточного планування методичної, виховної, навчальної роботи.Провівши анкетування ми виявили, що не всі вихователі готові до впровадження ІКТ політики у виховний процес. Найбільше це пов'язано з відсутністю знання та навичок, у сфері ІКТ. ⅙ вихователів немає у персональному користуванні ні ПК , ні ноутбука, ¼ хоча і мають комп'ютери, проте рівень знань і навичок у сфері ІКТ дуже низький. Також частина вихователів взагалі проти таких інновацій, аргументуючи це відсутністю часу, на здобуття таких знань. А інші вважають , що діти і так занадто багато часу проводять в телевізорах, телефонах , планшетах і в дошкільному закладі хоча б відпочивають від них. Але ⅓ вихователів погоджується з тим, що потрібно здобувати знання в ІКТ, використовувати їх у роботі з дітьми, а також розвиватися, самовдосконалюватись і йти в ногу з часом.

г) Залучення спонсорів для розширення ІКТ Система заходів спрямованих на підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників розробити систему заходів спрямованих на підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників, розробити чітку модель та ефективну систему методичної роботи в дошкільному навчальному закладі “Сонечко”, що забезпечить удосконалення та постійний розвиток компетентності вихователів в області застосування інформаційно-комунікаційних технологій, сприятиме реалізації особистісно орієнтованого і діяльного підходів, дозволилить вихователям сформувати новий рівень викладання, який заснований на цифрових технологіях. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів стане можливим через такі форми науково-методичної роботи, як: проходження дистанційних онлайн курсів МООС систему постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і впровадження ІКТ в навчально-виховному процесі; індивідуальні консультації за запитом; систему проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ; • систему майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ; систему дистанційного навчання; організацію та проведення курсів ІКТ-грамотності; самоосвітню діяльність педагогічних працівників;

проведення практичних занять у рамках роботи творчих груп з впровадження ІКТ.

https://www.mindmeister.com/1082746767?t=F1H8sn2xXx#meistertask

завдання 2.

1. Розробити блог консультацій. http://cms.dnz-sonechko01.webnode.com.ua завдання 3.

Провести семінар для вихователів з використаням ІКТв освіті.

Семінар-практикум для педагогів ДНЗ «ІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку» Тема: «ІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку» Мета: Підвищувати професійну компетенцію педагогів в питаннях використання ІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку. завдання: 1. Уточнити знання слухачів про ІКТ 2. Ознайомити вихователів з поняттям: презентація. 3. Сприяти засвоєння практичних навичок створення презентацій і елементів ігор з використанням Microsoft Power Point для використання в роботі з дітьми Передбачуваний результат: 1. У слухачів сформовані теоретичні та практичні аспекти створення презентацій і елементів ігор з використанням Microsoft Power Point для використання в роботі з дітьми 2. Підвищення якості освіти дітей в ДНЗ. Категорія слухачів: вихователі ДНЗ. Форми організації навчального процесу: лекції, практичні заняття

Короткий зміст презентації (1 заняття). Слово "технологія" має грецьке коріння і в перекладі означає науку, сукупність методів і прийомів обробки або переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виробів і перетворення їх в предмети споживання. Поєднання ІКТ пов'язано з двома видами технологій: інформаційними і комунікаційними. «Інформаційна технологія - комплекс методів, способів і засобів, що забезпечують зберігання, обробку, передачу та відображення інформації і орієнтованих на підвищення ефективності і продуктивності праці». На сучасному етапі методи, способи і засоби безпосередньо взаємопов'язані з комп'ютером (комп'ютерні технології). Комунікаційні технології визначають методи, способи і засоби взаємодії людини з зовнішнім середовищем (зворотний процес також важливий). У цих комунікаціях комп'ютер займає своє місце. Він забезпечує, комфортне, індивідуальне, різноманітне, високоінтелектуальне взаємодія об'єктів комунікації. Слово "технологія" має грецьке коріння і в перекладі означає науку, сукупність методів і прийомів обробки або переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виробів і перетворення їх в предмети споживання. Поєднання ІКТ пов'язано з двома видами технологій: інформаційними і комунікаційними. «Інформаційна технологія - комплекс методів, способів і засобів, що забезпечують зберігання, обробку, передачу та відображення інформації і орієнтованих на підвищення ефективності і продуктивності праці». На сучасному етапі методи, способи і засоби безпосередньо взаємопов'язані з комп'ютером (комп'ютерні технології). Комунікаційні технології визначають методи, способи і засоби взаємодії людини з зовнішнім середовищем (зворотний процес також важливий). У цих комунікаціях комп'ютер займає своє місце. Він забезпечує, комфортне, індивідуальне, різноманітне, високоінтелектуальне взаємодія об'єктів комунікації. Основне завдання впровадження ІКТ: адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві. Основні напрямки використання ІКТ в ДНЗ: ІКТ як засіб інтерактивного навчання, яке дозволяє стимулювати пізнавальну активність дітей і брати участь в освоєнні нових знань. Використання комп'ютера з метою залучення дітей до сучасних технічних засобів передачі та зберігання інформації. ІКТ для батьків вихованців. Співпраця з родиною дитини в питаннях використання ІКТ будинку. ІКТ для організації педагогічного процесу, методичної служби. Дана технологія забезпечує планування, контроль, моніторинг, координацію роботи педагогів та фахівців. У цьому випадку використання ІКТ сприяє оптимізації діяльності ДНЗ. Всі кошти ІКТ, що застосовуються в системі освіти можна розділити на два типи: і програмні. Класифікація засобів ІКТ по області методичного призначення: ПРЕЗЕНТАЦІЯ - ЦЕ У перекладі з англійської означає представлення Візуальне уявлення чого-небудь. Акт розголошення. Спосіб представлення інформації. Всі варіанти вірні В яких програмах можна створювати презентацію? Можна навіть в Microsoft Word. А потім завантажити в переглядові програму. Але зараз багато зовсім нескладних більш цікавих програм. Таких, як Кіностудія Windows Live. У ній не тільки можна створювати презентації з картинок, але і відео ролики монтувати Як вихователь може використовувати комп'ютерні презентації? в роботі з дітьми для подачі нового матеріалу, закріплення пройденого, а також для перевірки знань; при виступах на семінарах, конференціях, батьківських зборах; висвітлення досвіду роботи в мережі інтернет під час презентації будь-якого конкурсного матеріалу Програма для презентацій Microsoft Office PowerPoint. Спробуйте знайти її в програмах на своєму комп'ютері. Увійдіть в меню Пуск (у лівому нижньому кутку, виберіть вкладку Всі програми, знайдіть папку Microsoft Office, в списку виберіть програму Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 або 2010. презентації зміст слайда Домашнє завдання переглянути ролики Створення презентації в програмі Power Point видио уроки: http://www.youtube.com/watch?v=_Ew4sxdcb3c http://www.youtube.com/watch?v=7SRuaBcmA3c http://www.youtube.com/watch?v=FnUQCHkr6r0 http://www.youtube.com/watch?v=AVYN99FKsFY http://www.youtube.com/watch?v=lpmPDX2JNlQ http://www.youtube.com/watch?v=hDVhgK3oiSw http://www.youtube.com/watch?v=KBYwLPhIKa4 Короткий зміст презентації (2 заняття). Програма для презентацій Microsoft Office PowerPoint. Спробуйте знайти її в програмах на своєму комп'ютері. Увійдіть в меню Пуск (у лівому нижньому кутку, виберіть вкладку Всі програми, знайдіть папку Microsoft Office, в списку виберіть програму Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 або 2010. вікно програми Слайд-основний елемент презентації зміст слайда Роботи зі слайдом Щоб додати слайд (команда створити слайд) Видалення (виділити мишкою ескіз слайда і вибрати команду видалити.) Зміна порядку слайдів Збереження і показ слайдів Після того, як всі операції над презентацією будуть проведені, нам необхідно зберегти її. Для цього вибираємо «Фаил» «Зберегти як» Для того, щоб приступити до запуску презентації, вибираємо пункт «Показ слайдів» Спробуйте зберегти презентацію і відкрийте її знову. Макет слайда (розташування елементів) ТЕКСТ Типи тексту: заголовки підзаголовки звичайний текст Маркери Як правильно? Оформіть титульний слайд і ще два слайди з текстом. Збережіть зміни, відкрийте презентацію і почніть її показ (Для того, щоб приступити до запуску презентації, вибираємо пункт «Показ слайдів»). Потренуйтеся вдома. Дякую за увагу! Короткий зміст презентація (3 заняття). Макет слайда (розташування елементів) малюнки Вирівнювання і розподіл Тема (загальне оформлення слайда) Тема (загальне оформлення слайда) Як правильно? Налаштування звуку (фільми - аналогічно) сортувальник слайдів

http://rozrobka.in.ua


Завдання 4. Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища навчальної установи Основні завдання для побудови ІОС:

розвиток та модернізація матеріальної бази інформатизації (придбання комп‘ютерів, розробка програмного забезпечення; створення корпоративної мережі, підключення до мережі Інтернет, обладнання відповідних приміщень); створення організаційної структури управління процесом інформатизації (внесення змін до посадових обов‘язків працівників установи, призначення відповідального); підготовка педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій; створення єдиної корпоративної бази даних; створення корпоративної пошти. Змістовним та структурним наповненням ІОС дошкільного закладу може бути: 1. індивідуальні портфоліо керівника та вихователів; 2. віртуальний методичний кабінет; 3. е-бібліотека 4. сторінки логопеда, психолога, медичної сестри 5. е-меню 6. створення та зберігання документації 7. зв'язок батьки-вихователі-адміністрація 8. електронна черга у ДНЗ Технологічна складова: 1. Система засобів, що забезпечує проведення робіт з усіма видами навчальної інформації, яка включає механізми її обробки, збереження, оперативного пошуку та тиражування. 2. Розгорнута система засобів масової інформації. 3. Система, що забезпечує введення в експлуатацію, сервісне обслуговування, ремонт і модифікацію використаних у роботі з освітньою інформацією технічних засобів. Інформація взята: http://ito.vspu.net/ENK/2015-2016/ikt_magistri/lections/lection_3.htm#2

Формування ІК- компетентності вихователів освітньої установи Формування ІК- компетентності вихователів можливе через такі заходи як: 1. тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя; 2. курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань); 3. система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі; 5. індивідуальні консультації за запитом; 6. система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ; 7. система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ; 9. наради – семінари, тренінги; 11. система дистанційного навчання.

Модернізації ІТ інфраструктури

1. Оновлення ноутбуків 2. Придбання: кабелів HDMI двох планшетних комп'ютерів impression SMART Board 3. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі 4. Оновлення програмного забезпечення