Скалоокий

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Скалоокий, -а, -е. Имѣющій бѣльмо на глазу.

Сучасні словники

СКАЛОО́КИЙ, а, е, розм. Те саме, що більмастий. За гратами останню мичку допрядав скалоокий день (Михайло Драй-Хмара, Вибр., 1969, 27); // у знач. ім. скалоокий, кого, чол. Той, хто має більмо (більма) на оці (на очах). — Тільки про оковиту ніхто не згадав.. — Буде й оковита, — дружньо поляпав по плечі Чепіга скалоокого (Спиридон Добровольський, Очаківський розмир, 1965, 219). БІЛЬМА́СТИЙ, а, е, розм. Який має більмо; з більмом, з більмами. Кволе світло просочувалось крізь маленьке віконечко, що нагадувало більмасте око (Олександр Копиленко, Вибр., 1953, 255).

Ілюстрації

Більмасте око; Більмо на оці
Більмасті очі

Використані джерела

http://sum.in.ua/s/biljmastyj

http://ukrlit.org/slovnyk/скалоокий

http://sum.in.ua/s/skalookyj

http://ukrlit.org/slovnyk/більмастий


Переклад англійською мовою

SKALOOKY, a, e, pl. The same as FIGHTING. Over the latches the last blade was drowned by a rocky day (Michael Drei-Khmara, Vyborg., 1969, 27); // in the sign them clown, who, person He who has a pain (sore) on the eye (in the eyes). - Only about the occipital, nobody remembered .. - Will be okovita, - fell on the shoulder of Chepig rocky (Spiridon Dobrovolsky, Ochakivsky Zermir, 1965, 219). FIGHTING, a, e, p. Who has a pain; with blemish, with blemishes. light leaked through a small window that resembled a pale eyes (Alexander Kopylenko, Vyborg., 1953, 255).

Переклад польською мовою

SKALOOKY, a, e, pl. To samo co trochę. Ponad zatrzaskami ostatnie ostrze zostało zatopione przez skalisty dzień (Michael Drei-Khmara, Vyborg., 1969, 27); // w znaku ich klaun, który, osoba Ten, który ma ból (owrzodzenie) na oku (w oczach). - Tylko o potylicy, nikt nie pamiętał ... - Będzie okovita, - spadł na ramieniu Chepiga skalistego (Spiridon Dobrovolsky, Ochakivsky Zermir, 1965, 219). WALCZANIE, a, e, p. Kto ma ból; z skazą, z wadami. Światło Kvlo wyciekło przez małe okienko, które przypominało blade oczy (Alexander Kopylenko, Vyborg., 1953, 255).