Ситниченко Тетяна Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Ситниченко Тетяни Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Під час інтерв’ю директора закладу дошкільної освіти було зазначено, що необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому процесі регламентовано нормативно-правовою базою. Так, у Державній національній програмі "Освіта України XXI століття" у розділі "Дошкільне виховання" визначено основні положення: "забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень; ... підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професіонального та загальнокультурного рівня". Ці положення адресовані насамперед практичним працівникам і спонукають їх переорієнтувати власну роботу за новими підходами. Було відзначено, що інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі. Тобто, інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Керівництво ЗДО №798 значну увагу приділяє впровадженню та використанню ІТ-технологій у роботі закладу. ІКТ успішно використовують під час проведення різноманітних конкурсів, свят, інших виховних заходів. Стало традицією проводити батьківські збори з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація закладу дошкільної освіти документообіг веде в електронному вигляді. Вихователі використовують готові програмні педагогічні засоби, власні презентації, електронні проекти, забезпечуючи мультимедійний супровід на заняттях. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні засоби й дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу виховання дітей. Адміністрація закладу працює над активним залучення педагогів до використання інформаційних технологій не залежно від віку та вмінь користуватися комп'ютерною технікою. . Зараз дошкільний заклад та батьківський комітет шукають шляхи модернізації ІТ-інфраструктури.


Оскільки, вихователь-методист працює в закладі менше місяця, то вона окреслила основні свої майбутні напрямки діяльності в галузі застосування сучасних інформаційних технологій. Сучасна діяльність методистів поєднує існуючий педагогічний досвід з використанням сучасних технологій навчання. Ключову роль у процесі такого поєднання відіграють інформаційно-комунікаційні технології. Оскільки, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій впливає на систему освіти, це викликає значні зміни в змісті, методах навчання. Перед сучасним вихователем постає проблема пошуку нового педагогічного інструменту. Саме тому в педагогічній діяльності виникає можливість використання ІКТ в якості потужного інструменту розвитку мотивації освітнього процесу, враховуючи велику та серйозну зацікавленість дітей комп'ютером. Було зазначено, що застосування комп'ютера, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Це дозволяє зробити заняття емоційно забарвленими, привабливими, викликають у дитини живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє хорошій результативності заняття. При розгляді, обстеженні і зоровому виділенні ознак і властивостей предметів, формуються способи зорового сприйняття, обстеження, виділення у предметному світі якісних, кількісних і просторово-часових ознак і властивостей, розвиваються зорова увага і зорова пам'ять. Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботі дозволяє забезпечити: - оперативний доступ до інформації; - швидкий зворотній зв’язок та коригування роботи, можливість інтенсивної комунікації; - умови створення мотивації до роботи за рахунок активності у самоосвітній діяльності; - можливість надання постійних консультацій завдяки універсальності технологій Інтернет.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Було створенно анкету для визначення рівня ІКТ компетентності вихователів. Оскільки, не всі педагоги володіють компютером, анкету було надруковано. Обробка результатів відбувалась в ручному режимі.
Анкета: https://docs.google.com/forms/d/1LqLfy8xYum_7L7is6XPifSb7xoYv5Y-XjZ99zLnMu_k/edit
Аналіз результатів анкетування 27 вихователів показав, що рівень ІКТ компетентності вихователів є різним.
23% - має високий рівень. Вони з легкістю володіють комп’ютерними технологіями, використовують їх у своїй роботі та в повсякденному житті.
59% - має середній рівень. Вміють користуватися деякими технологіями, але не використовують їх у своїй роботі. Мають труднощі у оволодінні новими ІКТ.
18% - має низький рівень. Взагалі не вміють користуватися технологіями.
Результати анкетування вихователів ДНЗ№798 свідчать про те, що педагоги не завжди надають перевагу використанню ІКТ в навчально-виховному процесі. Але, бажання вдосконалювати свої знання та навички присутні у всіх вихователів ЗДо.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Технічне забезпечення:
• комп'ютер – 5 шт;
• ноутбук -1шт;
• проектор- 1шт;
• інтерактивна дошка -1шт;
• принтер -4 шт;
Програмне забезпечення:
• операційна система Windows XP;
• розвиваючі програми;
• пакет Microsoft Office;
• Wi-Fi в кабінеті директора і вихователя-методиста.
Навчально-наукове забезпечення складається з :
• документації,
• збірників,
• дидактичних матеріалів.
https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/4140897/1539071807&key=pri#

Гугл- календар для співробітників, керівників

Для вихователів було створено календар з розкладом майбутніх заходів, що планується провести в закладі. Це полегшує роботу і допомагає контролювати зміни, які відбуваються у розкладі. https://calendar.google.com/calendar/r/month/2018/11/1

Семінар-практикум

Seminar1.jpg
Seminar2.jpg

Під час практики було проведено семінар-практикум для педагогів "Використання хмарних технологій в роботі вихователя". Метою семінару було розширення знань педагогів про «хмарні технології», визначення переваг їх використання в роботі.Педагоги в практичній роботі опанували хмарні технології, створили корпоративний аккаунт та віртуальні кабінети різних служб ЗДО, папки з діловою документацією спеціаліста, навчилися завантажувати документи, надавати доступ до них, створювати документи Google, надавали доступ для спільної роботи, одночасно працювали в одному документі на різних комп'ютерах, складали нову форму Google для опитування тощо.
Матеріали до семінару - https://docs.google.com/document/d/1TCdiNGcGPCcuyXW2y-J2-BG1ZXQu-RNhC74EN-FP-uQ/edit
презентація - https://docs.google.com/presentation/d/1oW9oeSth1CyC3uyCudJBawYZ0tm_5ZQTwR-Raji0HZU/edit#slide=id.p1

Методичні рекомендації

Розроблено такі методичні рекомендації для педагогічних працівників ЗДО №798, а саме:

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

• створення портфоліо керівництва та педагогів;
• створення сховища передового педагогічного досвіду для спільного користування;
• створення планувань в електронному середовищі;
• створення сторінки навчального закладу в соціальних мережах;
• створення сайту навчального закладу.

Модернізація ІТ інфраструктури:

• Докупити необхідну кількість обладнання: комп'ютери, смарт-дошки та програмне забезпечення для цієї техніки.
• Інтернет (якісний, швидкісний)
• Вільний доступ до інтернет мережі
• Збільшення радіусу дії wi-fi мережі

Формування ІК- компетентності вихователів установи:

Формування ІК- компетентності вихователів можливе через такі заходи як:
• тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя;
• курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
• індивідуальні консультації за запитом;
• активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
• систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
• постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентації, табличних процесорів тощо;
• використовувати у роботі систему дистанційного навчання;
• забезпечення використання Інтернет-ресурсів.

Презентація виконання

https://docs.google.com/presentation/d/1qbSDSyjWY4Umb7ISdildsrzBzLfni3oAFNy492FtPm8/edit#slide=id.p1