Ситник Ірина Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошукПерсональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ситник Ірина Володимирівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТЬ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Ситник І.В., "Погляд мистецтвознавців ХХІ століття на творчість Тетяни Яблонської". VII Всеукраїнська заочна науково-практична конференція "Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації", 07-08 квітня 2020р., Харків, Україна.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність