Сарана Юлія Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Сарани Юлії Петрівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики у ДНЗ Академія щастя LeapKid з питань впровадження ІКТ

З метою з'ясування освітньої політики ЗДО з питань впровадження ІКТ було проведено бесіду з завідуючою - Пані Тетяною. Під час бесіди було з'ясовано, що у закладі на даний момент створені всі умови для впровадження ІКТ. Адміністрація та колектив садочка активно впроваджують ІКТ у свою роботу та вбачають в цьому велику необхідність.

На сьогодні в закладі використовують ІТ сферу за такими напрямами, як управлінська діяльність директором закладу (оформлення необхідної документації за допомогою програм Microsoft Word / аналіз та педагогічних онлайн-ресурсів для підвищення кваліфікації, створення бази даних працівників ЗДО, дітей та батьків); методична діяльність здійснюється вихователем-методистом (інформаційне наповнення методичного кабінету корисними ресурсами створення презентацій до методичних заходів (семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів)), англомовними та україномовними вихователями (під час проведення занять та підготовки до них)

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу

Для визначення ІК-компетентності виховатеів закладу було розроблено анкету з питань використання ІКТ у підготовці до занять та роботі з дітьми.

Аналіз результатів опитування показав наступне: Більшість респондентів періодично використовують ІКТ в освітньому процесі.

У повсякденному житті всі респонденти користуються гаджетами та мають доступ до інтернету.

У середньому актуальність оптимізації співпраці з колегами та комунікації з батьками засобами ІКТ оцінюється високим балом.

У роботі з дітьми використовуються різнопланові готові ІКТ дидактичні матеріали.(3D - кімната, та навчатьна кімната з проектором та дошкою)

Тому можна зробити висновок,що протягом проходження виробничої практики за спеціалізацією «Управління електронним навчанням», важливим є розширення знань вихователів з питань розробки та використання ІКТ дидактичних матеріалів у роботі з дітьми.

Апаратне забезпечення

Комп'ютер - 32 шт.

Принтер - 3 шт.

Мультимедійний проектор - 2 шт.

Мультимедійна дошка - 1 шт.

Колонки - наявні в кожній групі, рецепції та музичному залі.

Фотоапарат - 1 шт.

Телевізор - 14 шт.

Google-календар для співробітників

Google Календар дає змогу створювати для команд спільні календарі, пропонує оптимальний час для зустрічей і може легко інтегруватись із Gmail.

Події зберігаються онлайн. Це означає, що календар можна переглядати з з будь-якого місця, обладнаного доступом до мережі Інтернет. Програма може імпортувати файли календаря Microsoft Outlook. Можна додавати, та обмінюватись багатьма календарями з різними рівнями прав доступу. Це спрощує співпрацю та обмін розкладами між групами. Також до імпортування у персональний календар доступні календарі з національними святами різних країн, погодою тощо.

Google-календар для співробітників

Семінар (тренінг)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Для підвищення педагогічної компетентності співробітників в області застосування інформаційно-комунікаційних засобів в підготовці і проведенні освітньої діяльності в ЗДО проведено Тренінг на тему: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час навчально-виховного процесу в ЗДО»

Мета тренінгу:

• Створити доброзичливу атмосферу для ефективної співпраці;

• Прийняти правила для продуктивної роботи груп під час тренінгу;

• Провести роботу в групах з проблеми: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час навчально-виховного процесу в ЗДО» шляхом виконання ряду вправ;

• Підвести підсумки заняття.

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

  • Проектування портфоліо для кожного педагога;
  • Впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій навчання;
  • Підвищення ІКТ - обізнаності педагогів;
  • Розвивати співпрацю з батьками,зорієнтовану на всебічний розвиток дитини, з допомогою ІКТ.

Модернізація ІКТ - інфраструктури

Створення розвиваючого середовища:

  • Планшет для кожно дитини

Формування ІКТ компетентності

  • Моніторинг ІК-компетентності педагогічних працівників ЗДО.
  • Організація та відвідування тренінгів, семінарів, практикумів спрямованих формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів.
  • Заохочувати педагогічний колектив до вдосконалення вмінь та поглиблення знань у сфері ІТ-освіти.
  • Сприяти самоосвіті та саморозвитку педагогів: проходження відповідних МООС, аналіз сучасної літертури на тему ІКТ.
  • Створити доступ до різноманітних сайтів з інформацією про використання ІКТ