Родіна Наталя Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Родіної Наталії Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».


                         Загальні відомості
               Заклад дошкільної освіти Печерського району № 325

Заклад дошкільної освіти (ЗДО) Печерського району № 325 «Барвінок», який знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів, 7-А, заснований у 1960 році від заводу «Комуніст». На даний час ЗДО № 325 підпорядкований Управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. Заклад дошкільної освіти загального типу розрахований на чотири вікові групи: 1-ясельного віку та 3-садового віку. Середня наповнюваність дитячого садка 95 дітей. Діючий режим роботи садочка зручний для працюючих батьків: з 7:30 до 19:30.

   <В ДНЗ № 325 працюють професійні педагоги:

Завідуюча – Марчукова Олена Володимирівна;
Методист;
Музичний керівник;
Фізкерівник;
8 вихователів;
12 працівників техперсоналу.

Колективу ЗДО № 325 вдалося створити для своїх вихованців доброзичливу сімейну атмосферу та всі умови для всебічного розвитку дітей.
                      В садочку «Барвінок» , квіти розквітають .
                      То не квіти , а то діти по садку гуляють .
                      Діточки маленькі , квітки голубенькі ,
                      Хай на славу Україні , діти підростають .


              Завдання 1.Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Після інтервю з завідувачем та вихователем-методистом, щодо ІКТ-політики в ЗДО, завідувач Марчукова Олена Володимірівна зазначає, що повністю підтримує впровадження ІКТ в освітню сферу, тому педагоги активно використовують технічні засоби на заняттях та поки на основі тих можливостей, що дозволяє технічно-матеріальне забезпечення.


Інтерактивні засоби навчання, такі як інтерактивні дошки, комп'ютери, стануть чудовими помічниками в діагностиці розвитку дітей: розвиток уваги,мислення, мовлення, особистості, навички навчальної діяльності. Залучення до інформаційної культури - це не тільки оволодіння комп'ютерною грамотністю, а й придбання етичної, естетичної та інтелектуальної чуйності.

Експериментально встановлено, що при усному викладі матеріалу дитина за хвилину сприймає і здатна переробити до 1 тисячі умовних одиниць інформації, а при "підключенні" органів зору до 100 тисяч таких одиниць. У старшого дошкільника краще розвинене мимовільне увагу, яке стає особливо концентрованим, коли йому цікаво, досліджуваний матеріал  відрізняється наочністю, яскравістю, викликає у дошкільника позитивні емоції.

Використання комп'ютерів у спільній і самостійної діяльності (з точки зору дитини) є одним з ефективних способів підвищення мотивації і індивідуалізації його навчання, розвитку творчих здібностей і створення сприятливого емоційного фону. З чого випливає очевидність високу ефективність використання в навчанні інформаційно-комунікаційних технологій.Тому на разі основна мета ЗДО № 325- це забезпечити педагогів всім необхідним для роботи.

                  Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу:
                      Апаратне забезпечення:

1 персональний комп'ютер;
3 ноутбуки;
4 плазмових телевізори;
1 музичний центр з колонками;
1 принтер;
1 Wi - Fi роутер.

Окрім цього, усі вихователі використовують особитсті ноутбуки, планшети, телефони, для того, щоб урізноманітнити навчально-виховний процес.

                      Програмне забезпечення

1.Операційна система Windows 10 ;
2.Антивірусна програма ‎"Avast”;
3.Робота з документами в "Microsoft Office";
4.Внутрішня корпоративна пошта dnz325@ukr.net.

                   Використання ІКТ в управлінській діяльності

1. Робота в освітній мережі ;
2. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
3. Робота з документацією (звіти, накази, довідки тощо);
4. Участь у форумах, чатах, конференціях;
5. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет.


                     Використання ІКТ у методичній роботі

1. Оформлення ділової документації;
2. Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);
3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу;
4. Оформлення атестаційних матеріалів;
5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);
7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;
8. Оформлення стендів, інформаційних куточків;
9. Оформлення буклетів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах;
10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.

             В результаті аналізу ІТ-інфраструктури було виявлено такі недоліки:

1.Недостатннє апаратне забезпечення ;
2.Дуже мало є ліцензійних програм;
3.Немає сайту дитячого закладу;
4.Немає серверної кімнати;

З метою визначення рівня ІКТ компетентності педагогічних працівників дошкільного закладу розроблено анкету за допомогою Google Form.

Анкета для вихователів ЗДО https://docs.google.com/forms/d/1F6WyAANqRklHbX4FgLN_Js-BA_QK7gN5ItLKU6BpNBo/edit?usp=sharing

Отримані результати опитування свідчать про те, що рівень ІКТ-компетентності вихователів на середньому рівні. Працівники добре вміють користуватися технічними засобами, проте не використовують їх у повній мірі для створення інтерактивних занять, ігор, відео тощо. Більшість має бажання навчитися нового, прийняти участь у навчаннях чи майстер-класах, підвищити рівень своєї кваліфікації. Отже, Дошкільний заклад, прийнявши до уваги такого роду опитування працівників, поставив за мету впровадження ІКТ технології у роботу вихователів та модернізацію ІТ інфраструктури закладу.

Відповідно до гіпотези сланували заходи, які необхідно здійснити для покращення стану впровадження ІКТ в обраному закладі освіти. Для того щоб покращити стан впровадження ІКТ в ЗДО № 325 потрібно провести ряд заходів, а зокрема:
1. Закупити інтерактивні дошки та програмне забезпечення.
2. Провести навчання персоналу, щодо роботи з інтерактивними дошками.
3. Вихователю – методисту потрібно використовувати різні форми роботи з педагогами:
- тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;
- майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;
- педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;
-навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів.
4. Адміністрація закладу може також організувати та провести в дошкільному закладі такі конкурси:
-цифрових презентацій «Моя група»;
-електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;
-інформаційних буклетів для батьків;
-електронних групових газет тощо.
5. Заохочувати педагогів пройти навчання на сервісах неформальної освіти.
6. Провести загальний майстер-клас “Основи інформаційної безпеки”

                              ЗАВДАННЯ 2

Так як одним з основних недоліків ЗДО № 325 є відсутність сайту ,що є досить актуальним в наш час, тому я вирішила із запропонованих варіантів,обрати саме створення сайту

   СТВОРЕННЯ САЙТУ ЗДО № 325

ОПИС:
- За допомогою даного сайту, ви можете дізнатися інформацію про заклад, переглянути фотографії та відео.
- Даний сайт дає можливість поспілкуватися один з одним , поділитися інформацією з ішими .
- Є змога розміщати інформацію про вихователів та дітей, та багато іншої корисної інформації.


РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- Вчителям видітити невелику частину робочого часу для підготовки інформації для сайту: фотозвіти, відео, цікава інформація для батьків, сповіщення про майбутні події, заходи і т.д.
- Адміністації - пояснити важливість та перваги цікавого, яскравого та інформативного сайту закладу вихователям, спонукати їх до спільної роботи над сайтом.
- Використовувати сайт у роботі з батьками, зацікавити їх.
- Після активного впровадження сайту в роботу, можна додати інші важливі функції, такі як: електронний журнал, електронна бібліотека (з творами, які вивчаються за програмою) , для вихователів та ін.
НЕДОЛІКИ:
- Якщо немає наповненості сайту, відвідування сайту мінімальне, так як сайт був щойно створен, але будемо спільними зусиллями працювати над його подальшим розвитком.САЙТ ЗДО № 325:

https://sites.google.com/view/barvinok325/


                         ЗАВДАННЯ №3

               Семінар для вихователів щодо можливостей онлайн навчання. 

                 Онлайн навчання педагога — навчання з задоволенням

Дистанційне навчання (онлайн та оффлайн) Дедалі більшає доступних ресурсів, які пропонують дистанційне навчання. На відміну від, приміром, класичних курсів підвищення кваліфікації — місце й тематику яких визначає не педагог, а, фактично, графік атестації, — тут можна самостійно обрати тему й викладача. У програмі дистанційних курсів зазвичай передбачають низку семінарів чи вебінарів онлайн. Вони можуть відбуватися наживо (онлайн) чи в записі.

   Перевагами онлайн-навчання є:

За дистанційного навчання більшість інформації сприймають на слух, що найліпше для людей з аудіальною модальністю. Проте, залежно від тематики курсу, викладач може надавати і візуальну інформацію — презентації, фото, інфографіку. Оскільки дистанційне навчання зазвичай відбувається вдома (перед комп’ютером), а зворотній зв’язок передбачає мінімальне спілкування (викладачі надсилають завдання поштою), такий вид навчання комфортний для інтровертів.

 Перевагами дистанційного навчання є такі можливості:
опановувати одночасно кілька дисциплін, тем тощо;
планувати навчання;
відмовитися від навчання в будь-який момент.


За дистанційного навчання важливо вміти самоорганізовуватися, планувати, обирати важливе, корисне, необхідне. Є платні і безплатні дистанційні курси, тому, обравши напрям самоосвіти, визначайте, на що спрямовувати свої фінансові та часо-просторові ресурси. Так, можна використовувати безкоштовні варіанти дистанційної освіти, як-от:
1.Громадський проект «Prometheus»;
2.Навчальні проекти від Microsoft, зокрема «Учителі в онлайні»;
3.Курси для вчителів англійської мови на платформі Британської Ради;
4.Вебінари на освітніх сайтах;
5.Тематичні канали в YouTube.

 Фестивалі

Програми фестивалі включають майстер-класи, тренінги, семінари, об’єднані спільною ідеєю. Це можуть бути фестивалі дитячо-батьківських стосунків, педагогічної креативності тощо. Заходи тривають кілька днів і зазвичай відбуваються в доволі комфортній демократичній атмосфері. Протягом фестивального дня передбачають кілька лінійок, а в кожній — майстер-класи абощо. Учасники самі обирають, що відвідати, без попереднього запису, ознайомившись із розкладом чи й випадково потрапивши на захід. Фестивалі імпонують для екстравертів, які полюбляють спілкування, масовість, легко й позитивно сприймають постійні зміни, загальну динаміку.

 Реалізація власних (творчих) проектів

Як не дивно, результати досліджень свідчать про зв’язок професійного вигорання педагогів та рівня розвитку творчого потенціалу. Так, серед респондентів із високим рівнем розвитку творчого потенціалу у 20% засвідчено низький рівень емоційного виснаження, у 65% — середній, і лише у 15% — високий. Водночас 72% опитаних педагогів із низьким рівнем розвитку творчого потенціалу мають високий рівень емоційного виснаження. Що вищий творчий потенціал, то менше педагог схильний до емоційного виснаження, емоційної спустошеності та втоми, спричинених роботою. Творчість загалом позитивно впливає на психологічне й фізичне здоров’я. Які ж можливості для творчої реалізації педагога у сучасному інформаційному просторі?

Створіть певний продукт, який можна використати і у власній практиці, і розповсюдити чи опублікувати, наприклад, на Порталі освітян України «Педрада».
Приміром:
1.Створіть програму гуртка чи виховної роботи
2.Напишіть статтю до фахового видання
3.Розробіть пакет творчих робіт

Подібна робота, звісно, більше до душі інтроверту. Якщо ж ви екстраверт, надаєте перевагу спілкуванню над монотонною роботою, то в інтернет можна завантажити хоч би й:
1.Соціальний проект, концерт або екскурсію, зняті на відео
2.Конкурсні малюнки дітей
3.Вебінар, записаний для колег.

  Інтервізія

Інтервізія також може бути дієвим інструментом неформальної освіти, адже педагог має змогу отримати «ексклюзивну» інформацію, яка здебільшого здобувається досвідом. Звертаючись до інтервізії, група колег — рівних за досвідом і статусом — обговорює, розв’язує певні складні ситуації. Оскільки інтервізія відбувається менш формально і регламентовано , то педагоги мають змогу:
висловити власні переживання, пов’язані з проблемною ситуацією;
звернутися за порадою до колег;
розраховувати на довіру та конфіденційність.

Можна стверджувати, що інтервізія — це, загалом:

міжколегіальний спосіб навчання;
групова консультація;
взаємоспрямований процес пошуку шляхів розв’язання професійної проблеми;
можливість професійного зростання, удосконалення знань, поліпшення професійних навичок;
міжособистісний обмін досвідом.

Окрім того, інтервізія — ефективна «піґулка» для профілактики емоційного вигорання педагога.

 Освітні подорожі

Задля неформальної освіти йдеться про подорож як можливість учитися і розвиватися і навіть шукати натхнення (творчого та професійного). Звісно, для подорожей необхідні фінансові затрати, тому цей спосіб здебільшого й застосовний у неформальній освіті. Наразі педагог має кілька варіантів малобюджетних подорожей, які дадуть змогу сумістити професійний розвиток зі здобуттям нових вражень, приміром: ґ​рантові програми:
програма «Відкритий Світ», спрямована на обмін досвідом між лідерами України та США в різних галузях, зокрема й в освіті;
освітні тури:
екскурсії до навчальних закладів, ознайомлення з системою навчання Польщі

Як бачимо, сучасний інформаційний простір дає більше можливостей для розвитку педагога, ніж, наприклад, двадцять років тому. Беручи участь у неформальних заходах, педагог матиме змогу:
знаходити — чи не інтуїтивно! — способи підвищення самоефективності та професійного зростання;
самостійно будувати траєкторію особистісного розвитку;
враховувати свої вподобання, індивідуальні особливості та можливості. Погодьтеся, така освіта не нав’язливий обов’язок, а задоволення…

Також запропонувала шляхи підвищення кваліфікації для вихователів закладу освіти ЗДО № 325 за допомогою онлайн курсів

Список багатомовних МВОК-платформ:
1. Coursera (https://www.coursera.org/)
2. Edx (https://www.edx.org/)
3. Udacity (https://www.udacity.com/)
4. Kadenze (https://www.kadenze.com/)
5. Udemy (https://www.udemy.com/ )
Список україномовних МВОК-платформ:
1. Prometheus (http://prometheus.org.ua/)
2. EdEra (https://www.ed-era.com/)
3. Відкритий Університет Майдану (http://vum.org.ua/)
4. MOOCs від Британської Ради в Україні (http://www.britishcouncil.org.ua/english/mooc)

На мою думку, головною метою підвищення кваліфікації педагога, крім розвинення профільних навичок, є так звані Soft Skills. Тобто, комплекс неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих навичок, не пов'язані з конкретною сферою.

    Для розвитку м’яких навичок я вважаю необхідним наступні курси:

1. Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+LHTL101+2018_T3/about)
Український переклад найпопулярнішого в світі онлайн-курсу «Навчаймось вчитись!» дає можливість одержати доступ до неоціненних навчальних методів від провідних експертів у математиці, літературі, природничих науках, музиці та спорті. Разом з тим дає можливість дізнатись, як наш мозок використовує два абсолютно різні способи навчання та як групує інформацію.
2. Медіаграмотність для освітян (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+MEDIA101+2018_T3/about)
Курс містить багато корисних інструментів, які можна використовувати для формування позитивного іміджу закладу освіти, у процесі спілкування з медіа та ефективного використання медіаресурсів у освітньому процесі.
3. ДНК Лідерів (http://leader.ed-era.com/) Онлайн-курс, що надихне на розвиток власного лідерського потенціалу. У коротких відео курсу спікери поділяються історіями успіхів та невдач.

Поглибити свої професійні навички я пропоную за допомогою наступних курсів:

1. Стань кращим викладачем: Розшир свої професійні горизонти (http://www.britishcouncil.org.ua/english/mooc/becoming-a-better-teacher)
В основі курсу лежить багаторічна експертиза Британської Ради в галузі підвищення кваліфікації викладачів у всьому світі. Курс було створено спільно з Інститутом освіти Університетського коледжу Лондону (UCL) - кращою школою в галузі освіти у світі. Курс "Вecoming a better teacher. Exploring Professional Development" потребує від вас не більше трьох годин на тиждень. Він побудований таким чином, що протягом усіх шести тижнів (тривалість курсу) ви зможете повертатися до курсу в любий зручний для вас час.
2. Онлайн-курс для вчителів початкової школи (https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about)
Дистанційний курс ознайомить вчителів з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання. Це один із обов'язкових етапів підвищення кваліфікації педагогів, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року та 2019 року (Наказ МОНУ від 15.01.2018 р. № 34 та №36)
Під час навчання передбачається виконання різноманітних теоретичних і практичних завдань, результати яких впливають на отримання електронного сертифікату. У разі успішного проходження курсу, його наявність буде обов’язковою для тих, хто набирає 1 клас, і він зараховуватиметься як підвищення кваліфікації.
3. Колошкільне дитинознавство зі Світланою Ройз (https://www.ed-era.com/children-ua/)
«Колошкільне дитинознавство» складається з 7 блоків — з іграми, практиками адаптації до школи (садочку), трансформації тривоги, агресії, секретами повернення концентрації уваги, «направлення» активності на перерві та «входу» в урок. А також — практичними думками з турботою про самого вчителя, вихователя, батька чи матір. Весь курс супроводжують субтитри українською мовою.


              ЗАВДАННЯ 4. Методичні рекомендації

         Проектування інформаційного освітнього середовища навчальної установи
                 Основні завдання для побудови ІОС:

- Розвиток та модернізація матеріальної бази інформатизації (придбання комп‘ютерів, інтерактивної дошки,розробка програмного забезпечення; 
- Створення корпоративної мережі; 
- Створення організаційної структури управління процесом інформатизації (внесення змін до посадових обов‘язків працівників установи, призначення відповідального); 
- Підготовка педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій; 
- Створення єдиної корпоративної бази даних.

           Змістовним та структурним наповненням ІОС дошкільного закладу може бути: 

1. Індивідуальні портфоліо керівника та вихователів; 
2. Віртуальний методичний кабінет; 
3. Е-бібліотека 
4. Сторінки логопеда, медичної сестри
5. Е-меню 
6. Створення та зберігання документації
7. Зв'язок батьки-вихователі-адміністрація
8. Розвивати сайт ЗДО;
9. Організувати гугл каледар для зручного та своєчасного отримання інформації усіма членами навчально-виховного процесу

                 Технологічна складова: 

1. Система засобів, що забезпечує проведення робіт з усіма видами навчальної інформації, яка включає механізми її обробки, збереження, оперативного пошуку та тиражування. 
2. Розгорнута система засобів масової інформації. 
3. Система, що забезпечує введення в експлуатацію, сервісне обслуговування, ремонт і модифікацію використаних у роботі з освітньою інформацією технічних засобів. 

                  Модернізації ІТ інфраструктури

1. Організувати покриття wi-fi мережею всієї території ЗДО;
2. Придбання ноутбуків ;
3. Забезпечити заклад інтерактивними дошками ;
4. Оновлення програмного забезпечення .

           Формування ІК- компетентності вихователів освітньої установи
            Формування ІК- компетентності вихователів можливе через такі заходи як: 

1. Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя; 
2. Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань); 
3. Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі; 
4. Індивідуальні консультації за запитом;
5. Система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ; 
6. Система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;
7. Наради – семінари, тренінги; 
8. Система дистанційного навчання.


                      ЗАВДАННЯ 5

Презентація результатів практики Результат практики