Прокопенко Тетяна Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Прокопенко Тетяни Вікторівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Заклад дошкільної освіти №423 Шевченківського району м. Києва, знаходиться за адресою вул Дегтярівська 43 а. Дошкільний заклад введено в експлуатацію 21 грудня 2016 року. Очолює дошкільний навчальний заклад директор Куліш Валентина Василівна - педагогічний стаж керівника вже понад 20 років, На посаді директора 10 років, а в даному закладі –2 роки. Проектна потужність закладу - 9 груп на 170 дітей. Фактична - 9 груп в яких виховуються 185 дошкільників, а саме: 1 група : перша молодша – ‘17 дитей та 8 груп дошкільного віку - 168 дітей. Пріоритетний напрям роботи - розвиток мовлення дітей, режим роботи - з 7.00 до 19.00 . В закладі організовано 3-х разове якісне, збалансоване харчування.Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється з 2- х років. Освітньо-виховну роботу проводять вихователі, практичний психолог, музичні керівники, інструктор з фізкультури. Колектив дошкільного закладу своїм пріоритетним завданням вважає всебічний розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, формування у дитини моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Надає платні додаткові освітні послуги ( англійська мова, хореографія, логопед, театральна діяльність), співпрацюючи з підготовчою школою"Лелека".


На сьогоднішній день в ЗДО №423 активно використовується ІКТ технології за всіми освітніми лініями. Застосування комп ' ютерів в управлінській діяльності дає можливість забезпечити своєчасне надання оперативної інформації працівнику, який приймає рішення з урахуванням її характеру Надання оптимального обсягу інформації Надання рекомендацій за вибором рішень та скорочення тривалості процесу виробленого рішення. В закладі застосовуються різні технічні засоби, інтернет ресурси, для здійснення таких основних напрямках діяльності закладу:

       Управлінська

 • Робота в міській освітній мережі ;
 • Розрахунок стажу роботи працівників;
 • Співпраця з дошкільними закладами інших міст України;
 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо);
 • Участь у форумах, чатах, конференціях;
 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання мережі Інтернет;
 • Створення портфоліо педагогічних працівників;
 • Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.
     Методична робота
 • Оформлення ділової документації;
 • Проведення контрольно - аналітичної діяльності;
 • Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.
 • Оформлення атестаційних матеріалів;
 • Розробка презентацій до семінарів, методичних обєднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
 • Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів та у роботі з батьками;
 • Оформлення картотек методичного кабінету;
 • Оформлення стендів, інформаційних куточків;
 • Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів, матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.
 • Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.
 • Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами
     Навчально - пізнавальна робота
 • Створення дидактичного матеріалу
 • Створення презентації для виступів на семінарі
 • Оформлення планування
 • Перегляд пізнавальних відео
 • розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм

Свої знання з ІКТ працівники закладу здобувають в своїй роботі, також самоосвіта, організовані колективні навчання під час проведення конференцій, вебінарів, методоб’єднань, круглих столів, на курсах підвищення кваліфікації, залучаються до вебінарів на порталі «Педрада».

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

За допомогою Google «Форми» була створена анкета для опитування працівників закладу дошкільної освіти №423. Тема опитування "Визначення рівня ІКТ-компетентність працівників ЗДО"

 https://docs.google.com/forms/d/1jNMRhwtoyVe7eoDVcJnv1Bvwofb6T45hB4HDIy0vUTo/edit

Отримавши відповіді на запитання в анкеті , можна зробити висновки що більшість працівників ЗДО вміють та використовують ІКТ технології у своїй роботі.( 71%) Також педагогічні працівники бажають і надалі підвищувати свою ІКТ компенентність(100%).

ІТ інфраструктура ЗДО №423

У ЗДО функціонує 7 комп'ютерів: 7 стаціонарних комп’ютерів у щоденному користуванні завідуючої, діловода, медичної сестри, психолога, вихователі, музичного керівника. Всі комп’ютери оснащені необхідною технічною периферією. Вихователі для проведення занять періодично використовують інтерактивну дошку для індивідуальної або групової роботи в групах. В закладі працюють 4 ксерокси : 1 кольоровий 3 чорно-білі. Інтернет в Дошкільному закладі розповсюджується як провідними мережами,. Музична зала оснащена проектором та акустичною системою, саббуфером та ямахою для проведення занять, розваг, свят тощо. Також в музичній залі є караоке система – дітки розучують та співають пісні, проводяться свята та розваги. Усі групові приміщення оснащені телевізором, за допомогою яких проводяться навчальна діяльність, в другу половину дня, у вільні години проводяться розваги, перегляд пізнавальних відео та передач. Також у декількох групах є магнітофон для слухання музики, пісень та казок.


Завдання 2

Сайт

Дитячий садок має свою групу у Facebook https://www.facebook.com/dnz423/ (закрита група) та розроблений студенктом-практикантом (Прокопенко Тетяна) сайт для працівників ЗДО №423 та батьків

https://sites.google.com/view/zdo423/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F?authuser=1

Наразі сайт повністю не заповнений, але поступово він буде активно використовуватись в роботі закладу та буде корисним та цікавим як для вихователів так і для батьків.

Завдання 3

Семінар

Тема : Ікт –Технології в освітньому процесі вихователя. Застосування новітніх нехнологій В ході семінару педагогічні працівники були ознайомлені з основними поняттями ІКТ, та окремими цікавими сервісами та додатками Google. D кінці семінару був проведений майстер клас по створенню дидактичних ігор за допомогою інтернет сервісів.

https://drive.google.com/file/d/156-jBoRA7rZ9SvJGtRvi0lVfqlMRvqPJ/view?usp=sharing]

Завдання 4

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища

 • Налаштування мережевої інфраструктури закладу
 • Користування працівниками закладу хмарними сервісами та можливе застосування Офісу 365;
 • Створення віртуального методичного кабінету, доступного для всіх співробітників закладу.
 • Залучати ІТ спеціалістів для проведення семінарів, тренінгів для підвищення рівня ІК-компетентності педагогічних працівників;
Модернізація ІТ-інфраструктури
 • Оновлювати технічну базу закладу
 • Підтримувати та оновлювати сайт установи.
 • Забезпечення навчання педагогічного колективу для підвищення рівня знань по роботі з ІКТ.
Формування ІКТ-компетентності педагогів
 • Брати участь у різноманітних семінарах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці.
 • Надихати педагогів використовувати новітні комп'ютерні технології в навчально-виховній діяльності.
 • Проведення майстер-класів,тренінгів де вихователі матимуть змогу навчитись прийомам роботи з використанням інформаційних технологій та інтернет ресурсів.
 • Надихати брати участь у вебінарах для обміну досвідом з іншими навчальними закладами щодо впровадження та використання ІКТ в навчально-виховній діяльності.
 • Відвідування курсів з підвищення ІТ-компетентності педагогів