Прибатень Альона Михайлівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика студентки Прибатень Альони Михайлівни групи ПВШм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності 011 Науки про освіту (освітня програма: Педагогіка вищої школи) Педагогічного інституту.

База для проведення практики: ТОВ «Медіновація», м.Київ

Завдання №1 Моніторинг впровадження ІКТ

Моніторинг впровадження ІКТ в ТОВ «Медіновація». Інтерв’ю з керівником
Medinov 111.jpg


Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери суспільного життя. Неможливо стало уявити роботу будь-якої організації без застосування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.


Так, наприклад, директор ТОВ «Медіновація» Гузєєва Олена Віталіївна погодилась дати інтерв’ю стосовно впровадження ІКТ у ТОВ:


 - Доброго дня, Олена Віталіївна! Скажіть, будь ласка, чи використовуються ІКТ працівниками вашого ТОВ?

- Доброго дня! Так, ІКТ постійно використовуються нашими працівниками.

 - Яким чином можна визначити стан застосування інформаційних технологій у вашій організації?

- Стан застосування інформаційних технологій у нашій організації можна визначити за такими показниками:

  • забезпеченість технічними засобами (кількість комп’ютерів на одного працівника, відсоток комп’ютерів, що мають доступ до мережі Інтернет);
  • показники використання ІКТ (відсоток працівників, які використовують Інтернет в процесі роботи тощо);
  • інтенсивність використання ІКТ (середня кількість годин, які проводить працівник за комп’ютером у мережі Інтернет на тиждень або місяць).
 - Як впровадження ІКТ впливає на роботу вашого ТОВ?

- Забезпечення ІКТ дозволяє створити умови для підвищення ефективності пошуку й зберіганні необхідної інформації та організації роботи в цілому, допомагає формуванню інформаційного середовища ТОВ та упровадженню в ньому електронного документообігу. Використання ІКТ в організації дає можливість моделювати, вирішувати різні проблемні ситуації.


ІК-компетентності працівників ТОВ «Медіновація»

За допомогою онлайн-сервісу Google Forms було проведено опитування для визначення рівня ІК-компетентності працівників ТОВ «Медіновація».


Отже, працівники ТОВ «Медіновація» володіють такими ІК-компетентностями:

Розуміння базових принципів використання ІКТ,

Розуміння сутності поняття «інформаційна культура»,

Вміння працювати з ПЗ(Microsoft Office), ОС Windows,

Вміння використовувати цифрові пристрої (принтер, сканер, веб-камеру),

Вміння використовувати мережні ресурси,

Вміння використовувати засоби інформаційних технологій,

Вміння застосовувати елементи проектної діяльності,

Вміння організувати групову роботу працівників за допомогою ІКТ,

Активне використання різних Інтернет- сервісів,

Вміння використовувати цифрові ресурси для пошуку інформації,

Надання консультацій колегам щодо застосування ІКТ,

Постійне спілкування з колегами засобами ІКТ.


ТОВ «Медіновація»/ Medinnovation LLC

ІТ інфраструктура ТОВ «Медіновація»

ІКТ ТОВ «Медіновація» включають такі апаратні засоби, як персональні комп'ютери та ноутбуки, периферійне обладнання; різне програмне забезпечення (Microsoft, Dr.Web, Kaspersky, Adobe), персональні системи (ASUS, Lenovo, Samsung), інформаційне забезпечення, яке представлено сайтом організації (http://iminstrument.com), а також персонал, який є користувачем усієї цієї ІТ інфраструктури.


Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка

Результати анкетування для оцінювання ІОС Університету показали, що студенти найчастіше використують такі компоненти ІОС, як Корпоративна електронна пошта, Система дистанційного навчання, Хмарні сервіси. Та дуже малий відсоток студентів використовують Інформаційний портал університету, Електронний каталог бібліотеки, Інституційний репозиторій.

Щодо структурних елементів Інтернет-порталу Університету, то найбільше студенти користуються Е-середовищем та “Інформація” –> "Студентам", та найманше їх цікавлять: “Про Університет” –> "Дослідження" та “Анонси”, “Події університету”.

Проте усі учасники опитування вважають, що проектування високотехнологічного інформаційного освітнього середовища у ВНЗ має значний вплив на успішність навчального процесу студентів, тому його потрібно підтримувати та удосконалювати.

Завдання №2 Гугл- календар

Гугл- календар/Офіс/ Квітень 2018

Kalend na potochnyi misiats.png

Завдання №3 Семінар «Prezi» як альтернатива PowerPoint для створення та демонстрації проектних робіт

Prezi 1111111111111.jpg

Тема: «Prezi» як альтернатива PowerPoint для створення та демонстрації проектних робіт

Мета: сформувати у співробітників поняття про інтерактивні презентації Prezi та уявлення про їх призначення.

Обладнання: (дана) інструкція, відеоматеріали з прикладами презентацій Prezi.

Prezi - це хмарний сервіс, який служить для створення інтерактивних презентацій. Для початку використання цього інструменту перейдіть за адресою //prezi.com і пройдіть нескладний процес реєстрації. Зробити це можна за допомогою своєї адреси електронної пошти або використовуючи облікові дані в соціальній мережі Facebook. Для початку створення нової презентації натисніть кнопку New Prezi. Після цього відкриється нова вкладка браузера, в якій в першу чергу вам запропонують вибрати один з безлічі шаблонів. Якщо ви хочете почати свою роботу з чистого аркуша, то виберіть варіант Start blank prezi.

Medin 1212.jpg

Вибравши варіант оформлення, ми отримуємо основу, яку залишиться налаштувати на свій смак і заповнити необхідними матеріалами. Для цього існує редактор презентації. Будь-який елемент в робочій області можна виділити клацанням миші, після чого він стає доступний для зміни. Таким чином можна відредагувати наявні в шаблоні заголовки, текстові блоки і замінити зображення. Основні інструменти, які вам знадобляться в роботі над презентацією, розташовані у верхній частині вікна і згруповані в три меню.

Frames and Arrows: дозволяє виділяти області різної форми (кола, прямокутники) і додавати їх у вигляді нових слайдів в презентацію.

Insert: дозволяє додавати зображення, відео та інші файли, які вам необхідні для представлення своєї інформації. Зверніть увагу на велику галерею клипарта, доступну для використання. Тут же можна задати музичний супровід, яке буде супроводжувати презентацію.

Theme: відповідає за візуальне оформлення. За допомогою цього меню ми маємо можливість в будь-який момент вибрати іншу тему для презентації або просто змінити оформлення і кольору окремих її елементів.

Medin 12123.jpg


На будь-якому етапі роботи можна переглянути її результати в дії, для чого присутній кнопка Present в лівому верхньому кутку. Поруч з нею є кнопки для відміни і затримки дій, а також кнопка збереження. Хоча сервіс Prezi вміє автоматично зберігати вашу роботу, все ж не забудьте натиснути цю кнопку при виході з редактора.

На опціях збереження готової роботи треба зупинитися трохи докладніше. Перш за все, вам видається посилання на сторінку з презентацією, яку ви можете поширювати будь-яким зручним способом. По-друге, ви маєте можливість проведення онлайн-презентації. Для цього генерується спеціальна сторінка, яка працює протягом обмеженого часу і на якій запрошені вами люди (до 30 осіб) можуть стежити за вашою презентацією. Ще однією можливістю збереження своєї праці є завантаження його в форматі PDF. І нарешті останній варіант - завантажити на свій комп'ютер автономний варіант презентації для використання в тих випадках, коли немає з'єднання з Інтернетом.

Завдання №4 Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного середовища організації, модернізації її ІТ інфраструктури та формування ІК-компетентності співробітників

Однією з базових умов забезпечення формування компетентностей, необхідних для успішного життя в сучасному суспільстві, є створення відповідного інформаційного середовища організації, де працює сучасна людина, а також модернізації її ІТ інфраструктури та формування ІК-компетентності співробітників. Це дає змогу людям більш ефективно набувати навичок, необхідних в повсякденному житті для вирішення різних проблем.

Таким чином, сьогодні виникла необхідність у якісно новій підготовці працівників, яка дозволяє поєднувати його професійні базові знання із інноваційністю мислення й практико-орієнтованим підходом для вирішення конкретних проблем.

Тому необхідно розвивати ІКТ компетентності людей для їх успішної професійної діяльності. Це може бути досягнуто завдяки сучасному інформаційному і технічному оснащенню основних видів діяльності в кожній організації.

Наприклад, у ТОВ «Медіновація» я пропоную більш наповнити сайт організації для кращого інформаційного забезпечення ІТ інфраструктури; постійно оновлювати програмне забезпечення усіх комп'ютерів в офісі; збільшити кількість периферійних компонентів ІТ інфраструктури, щоб вони були завжди доступними для усіх працівників, а також частіше використовувати мультимедійні презентації для демонстрації менеджерами своїх проектів.

Завдання №5 Презентація виконання

  • Презентація результатів практики на Вікі-порталі
  • Оцінювання виконаних завдань