Порошенко Діана Григорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Практика

Mcaticon.png
ТОВ "Академія сучасної освіти "Respublika kids"
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу

Проведено аналіз освітньої політики закладу дошкільної освіти "Respublika Kids" з питань впровадження ІКТ на основі інтерв'ю з керівником закладу освіти.

Завдання 1. Інтерв'ю було проведено з директором садочку Черненко Інною Миколаївною.

Чи використовуються ІКТ в садочку?

- Так, ми намагаємось йти в ногу з часом і постійно вдосконалюємо знання наших вихователів для подальшого впровадження сучасних методів навчання засобами ІКТ.

Чи змінюється освітній процес при використанні ІКТ?

- Звісно.Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.З використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, ми отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб зацікавити та мотивувати до навчання кожного з наших вихованців.

Як на Вашу думку, можна змотивувати вихователів, які не хочуть впроваджувати ІКТ на своїх заняттях ?

- Переконати,що це значно полегшує роботу як вихователя та прискорює засвоєння матеріалу дітьми.

Яка роль цифрових технологій в освітньому закладі

- Впровадження цифрових технологій в освітній процес істотно прискорює передачу і засвоєння знань, сприяє підвищенню якості навчання, що дає можливість фахівцям успішно і швидко адаптуватися в сучасному суспільстві.

Який рівень використання ІКТ мають Ваші працівники?

- В нашому закладі в більшість педагогічного складу, це молоде покоління, яке добре володіє навичками використання ІКТ, з кожним днем прагне розвивати та вдосконалювати свої навички.


Завдання 2. ІК-компетентності вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування


Проведено анкетування педагогічних працівників закладу освіти з метою визначення рівня сформованості ІК-компетентності за допомогою https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgQhjB2Lq_Z2_VfjNHLQQYCbvTom2vatw1HKtbHwJpB8l3Fw/viewform На основі аналізу результатів опитування вихователів, зроблено наступні висновки:

 • більшість опитаних досить часто використовують ІКТ в педагогічній діяльності
 • 100% респондентів вказали, що хотіли б Ви дізнатися більше про можливості використання ІКТ, в тому числі Google-додатків в освітньому процесі

Вихователі , які брали участь в опитуванні готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі. Результати опитування можна переглянути https://docs.google.com/forms/d/10IFVM_GfLQUxm25DFVG6y0RqPj0fPUMKTF3L1jeb7oA/edit#responses

Завдання 3 Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу

Апаратне забезпечення

 1. Ноутбуки – 10 од.
 2. Роутери – 4 од.
 3. Проектори – 10 од., мультимедійні дошки – 10 од.
 4. Принтери – 4 од.

Програмне забезпечення

 1. Операційна система: Windows 10.
 2. Пакет офісних програмних засобів: WPS Office.
 3. Пакет програм для створення та перегляду електронних публікацій у форматі PDF: Adobe Acrobat.
 4. Для роботи в мережі Internet встановлено браузери Google Chromе, Mozilla Firefox.
 5. Антивірусне програмне забезпечення

Інформаційне забезпечення

 1. Інформаційно-освітнє середовище садочку "Respublika Kids" представлене офіційним сайтом та офіційною сторінкою на Facebook
Створення е-ресурсу та впровадження його в діяльність дитячого садочку

Google help Respublika


Проаналізувавши отримані результати анкетування вихователів, можна зробити висновок, що більшість опитаних хотіли б більше дізнатися про Google-додатки, їхні можливості та способи їхнього використання. З огляду на це, було вирішено створити TELEGRAM-канал, який отримав назву «Google help Respublika».

Посилання на TELEGRAM-канал


Семінар для вихователів Respublika Kids Використання Google Apps у освітньому процесі

Відповідно до визначених потреб вихователів було проведено виступ


Мета виступу: ознайомлення вихователів закаладу освіти з можливостями, перевагами та недоліками використання додатків в освітньому процесі.

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Mr.jpg
 • покращити дизайн та контент офіційних сторінок закладу освіти;
 • cтворити персональні блоги/сайти із особистими розробками вчителів, матеріалами тощо;

Модернізація ІТ інфраструктури

 • збільшити кількість необхідної техніки, а саме принтерів;
 • оновити інформацію на сайті садочку;
 • встановити та використовувати у освітньому процесі різні навчальні комп’ютерні програми.

Формування цифрової компетентності співробітників, вихователів установи

 • залучати педагогічних працівників до різних форм підвищення кваліфікації у галузі ІКТ;
 • проходити курсів/семінарів тощо з метою підвищення професійних якостей педагога у використання ІКТ;
 • використовувати мультимедійні засоби та електронні освітні ресурси на різних етапах процесу навчання.