Попович Карина Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (фахова) практика студентки Попович Карини Петрівни VІ курсу другого (магістерського) освітнього рівня заочної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі" Факультету інформаційних технологій та управління.

Використання навчальних планів в системі Moodle

При створенні курсу, заняття чи дисципліни обов’язково створюється план за яким будуть працювати викладачі.

Навчальний план - документ, який визначає склад навчальних предметів, що вивчаються в навчальному закладі, порядок (послідовність) їх вивчення і кількість навчальних годин, що відводяться на кожен предмет в рік, тиждень; тривалість навчального року та канікул. Виділяють базового навчального плану як типовий і навчальний план, розроблений конкретним навчальним закладом.

У базисному навчальному плані представлений перелік всіх навчальних дисциплін за роками навчання в школі (вузі). Предмети, що вивчаються в навчальному плані поділяються на три групи: обов'язкові (базовий - федеральний компонент), за вибором учнів (регіональний компонент) і предмети, вивчення яких визначається радою школи, вузу (шкільний, вузівський компоненти). У базисному навчальному плані встановлюється розподіл годин на різні освітні області, факультативи, курси за вибором.

На основі базисного розробляються навчальні плани шкіл (ВНЗ) з урахуванням їх специфіки. Ці плани різні для денних, вечірніх, заочних, дистанційних форм навчання.

На основі навчальних планів складаються навчальні програми.

Презентація до теми

Відео

Зворотній зв'язок

Анкета