Полякова Наталія Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Полякової Наталії Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта». База практики: НВК № 141 «ОРТ»

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу

Список питань:

 • Розкажіть, будь ласка, про програмне та апаратне забезпечення вашого навчального закладу?
 • Якими навичками мають володіти вчителі для роботи у НВК?
 • Які гуртки задля освоєння інформаційних технологій діють у вашій школі?
 • Як відбувається підвищення ІКТ-компетентності вчителів?
 • Чи існують труднощі з використання ІКТ у вчителів? Які?
 • Які складові ІТ-освіти реалізовано у навчальному закладі?
 • Чи потребує ОРТ модернізації ІТ-інфраструктури?

Інтерв'ю з директором

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Для встановлення ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу була створена анкета, на тему "ІКТ-як вимога сьогодення". Для перегляду анкети перейдіть за посиланням

Для перегляду результатів перейдіть за посиланням

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

 • 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків);
 • 4 сервера
 • 30 роутерів;
 • 40 камер відеоспостереження;
 • 15 принтерів;
 • 8 мультимедійних дошок;
 • 35 екранів;
 • 45 проекторів;
 • обладнання для відеомонтажу;
 • Обладнання для CISCO:
  • 9 роутерів;
  • 9 маршрутизаторів;
  • 9 брандмауерів.

Програмне забезпечення:

 • Ліцензійне програмне забезпечення Windows 10;
 • Office 16;
 • Visual Studio;
 • Autodesk 3D MAX;
 • Solidworks;
 • Archicad.

Інформаційне забезпечення:

Навчально-наукове забезпечення:

 • Підручники;
 • Посібники;
 • Електронні ресурси;
 • Для викладання предметів з кібербезпеки використовуються електронні ресурси і, більшість із них англійською мовою.

Завдання на вибір

Гугл-календар для співробітників

Для перегляду календаря перейдіть за посиланням

Семінар(тренінг)

Інформаційна компетентність вчителя передбачає широке використання комп'ютерної техніки, електронних варіантів навчальних матеріалів, навчальних програм, педагогічних технологій творчого характеру. Вчитель повинен володіти необхідною підготовкою для конкретної диференціації можливостей учнів залежно від індивідуальних особливостей, мотивації, вікових і психологічних особливостей. То ж на базі ОРТ № 141 був проведений семінар, з вчителями початкової школи.

Внутрішкільна система підвищення кваліфікації учителів щодо використання інформаційно комунікативних технологій

Методичні рекомендації

Можна виділити такі загальні положення формування єдиного інформаційного середовища:

 • під час формування інформаційного освітнього середовища необхідно розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційнихскладових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища,
 • інформаційне освітнє середовище включає технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси.

Рекомендації:

 • створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;
 • розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти;

Модернізаціїя ІТ інфраструктури

 • Технічна база школи є досить потужною, за умови правильного використання, учні школи мали б без сумніву сильну як теоретичну, так і практичну базу. Але за результатами анкетування чітко видно, що не всі вчителі використовують можливості повністю.

Формування ІК- компетентності вчителів, вихователів освітньої установи

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • Застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • Обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці; 4. будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • Давати оцінку процесу й досягнутим результатам технологічної діяльності;
 • Проходити курси підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності;
 • Систематично приймати участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • Відвідувати тренінги, на яких вчителі матимуть змогу практично попрацювати з новими сервісами та майстер-класів від провідних спеціалістів
 • Брати індивідуальні консультацій, за необхідністю