Побережна Вікторія Віталіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика студентки Побережної Вікторії Віталіївни групи ПВШм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності 011 Науки про освіту (освітня програма: Педагогіка вищої школи) Педагогічного інституту.

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Університетський коледж – це інноваційний багатопрофільний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який є складовою Університетського комплексу та здійснює професійну підготовку відповідно до ОКР «молодший спеціаліст» у поєднанні з наданням повної загальної середньої освіти.

Метою освітньої діяльності Університетського коледжу є:

- відповідна професійна підготовка майбутнього спеціаліста; - сприяння ефективному розвитку індивідуальних здібностей особистості; - формування особистісної системи цінностей та інтересів, професійних компетенцій, що забезпечать конкурентні переваги на ринку праці, побудову та реалізацію успішної професійної кар’єри; - надбання відповідного соціального статусу; - залучення студента до багатовимірного університетського освітнього середовища.

Випускник коледжу має бути готовим до подальшого навчання в Університеті (у відповідному інституті за профілем спеціальності), роботи за фахом на робочому місці, навчання упродовж життя, побудови власної життєвої траєкторії.

Освітній процес у коледжі забезпечує досвідчений педагогічний колектив, до складу якого входять 16 кандидатів наук, 23 аспірантів та здобувачів, 72 викладачів, що мають вищу кваліфікаційну категорію, 23 викладачів-методистів та 11 старших викладачів.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Впровадження інформаційних технологій вимагає наявності трьох компонентів: - програмно-апаратної організації інформаційного середовища; - учбово-методичного наповнення її інформаційних ресурсів; - організації діяльності педагогічного колективу в самім середовищі. Технічну інфраструктуру ВНЗ становлять: - комп'ютерна техніка (комп'ютерні класи, окремі комп'ютери, виділений сервер); -периферійне й проекційне устаткування(принтери, сканери, проектори й ін.); - телекомунікаційне устаткування (модеми, маршрутизатори й ін.); - корпоративна обчислювальна мережа; - системне й спеціалізоване програмне забезпечення. ІТ-інфраструктура нашого університету побудована на основі виділених серверів, які забезпечують: - обмін даними між окремими сегментами локальної мережі; - контроль доступу до зовнішніх мереж та Інтернету; - автентифікацію користувачів локальної мережі; - функціонування веб-сайту (порталу) навчального закладу; - функціонування навчальних веб-сервісів, таких як сервер електронних курсів, форум, портал відеохостингу, соціальна мережа, вікіпедія, електронна бібліотека, інституційний репозитарій тощо; – рух електронних документів установи від моменту їх створення до моменту передавання на зберігання до архіву. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів став можливим через такі форми науково-методичної роботи, як:

• систему постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і впровадження ІКТ в навчально-виховному процесі;

• індивідуальні консультації за запитом;

• систему проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;

• систему майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ; • систему дистанційного навчання; • організацію та проведення курсів ІКТ-грамотності;

• самоосвітню діяльність педагогічних працівників;

• проведення практичних занять у рамках роботи творчих груп з впровадження ІКТ.

Гугл-група для відображення основної діяльності установи

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/-kubg_colegge

Науково-практичний семінар «Шляхи формування навичок 21-го століття за допомогою ІКТ»

Учасники семінару мали можливість переконатись у доцільності формування у студентів навичок 21 століття, дізнались про методи їх формування у вищій школі, ознайомились із технологією перевернутого класу, моделлю змішаного навчання, систему оцінювання “peer-to-peer” від модератора Варченко-Троценко Лілії Олександрівни, наукового співробітника НДЛ інформатизації освіти. Колеги визнали, що пірінгове оцінювання є дуже цікавою та ефективною педагогічною технологією. На прикладі ресурсу "Семінар" у системі "е-навчання" усі учасники спочатку спробували себе у ролі "Студент" для кращого розуміння всіх основних параметрів ресурсу: відповідь на завдання, розподіл рецензентів, оцінювання робіт тощо. Для закріплення отриманих навичок у своїх власних ЕНК викладачі самостійно створили новий ресурс "Семінар", що викликав велику кількість позитивних емоцій та дискусій. Зокрема усі зазначили, що правильно прописані завдання та форма оцінювання практичних робіт (самостійних, лабораторних тощо) значно полегшує роботу викладача та допомагає студенту формувати навички мислення високого рівня (аналіз, синтез та оцінювання). Учасники також опанували технологію перевернутого класу, ознайомились із процедурою встановлення спеціальних надбудов для створення відео-презентацій. Отримали доступ до великої кількості навчальних матеріалів з семінару та додаткових ресурсів у спеціально створеному для цього ЕНК, що допоможуть впроваджувати в освітній процес інноваційні педагогічні технології та формувати навички 21 століття з використанням ІКТ. На звершення для рефлексії учасники поринули в «мобільні технології», використовуючи власні смартфони, відповідали на запитання модератора, створені на ресурсі Kahoot! – звернули увагу на те, що так працювати дуже зручно і вони обов’язково спробують такий вид діяльності зі своїми студентами.

Методичні рекомендації

Технічна складова (ресурси) Забезпечити університет якісною системою електромереж для посиленого навантаження, та системою захисту від перебоїв енергії. Технічне забезпечення вузу (комп’ютерні класи), програмне забезпечення спеціальних дисциплін. В ідеалі забезпечити технікою всіх студентів (робочі комп*ютери\ноутбуки\планшети). Контроль відвідування студентів не лише викладачем, а й мережею при введені особистого паролю. Щоб інтернет був в усіх аудиторіях. Забезпечення студентів новітніми гаджетами (не тільки компютерами , а й смарт дошками , електронними книгами ) ІКТ компетентність, розвиток компетентності засобами ІКТ Підвищення кваліфікації випускників. Щомісячні або щотижневі курси для педагогів для того, щоб вони були в тренді новинок. Аналізувати досвід колег з інших країн. Спілкування, спільна робота, спільне навчання Брати участь у конкурсах, грантах для отримання можливості стажуватись за кордоном. Проведення тренінгів для студентів та викладачів, з користування внутрішнім середовищем. Проведення онлайн вебінарів ( прямі трансляції Hongauts on Air які дозволять студенти навчатись дома ,одна із форм дистанційного навчання) Організаційні і фінансові питання Зосередження уваги адміністрації на розвиток ІКТ інфраструктури, а саме фінансова підтримка. Створення робочого місця для відповідальної особи, яка займається ІКТ у ВНЗ. Інформаційно-освітнє середовище дистанційна платформа навчання організація взаємодії (корпоративна пошта, хмара, онлайнконференції) сильні сторони наявність сервера інституту, адміністратора вай фай он лайн розклад; слабкі: на низькому рівні програмне забезпечення з спеціалізованих дисциплін . є потреба в консультантах з ІКТ (онлайн навчання, курси з ІКТ). недостатнє ознайомлення всіх викладачів з електронними ресурсами університету, іна важливістю їх використання; застаріла техніка в аудиторіях відсутність електронного навчання; відсутній доступ до електронної бібліотеки в корпусі; якісний портал університету з необхідною інформацією; відсутня корпоративна електронна пошта, для студентів та викладачів; Що нам треба щоб забезпечити “прогноз майбутнього” Гроші Підбір необхідних програм, для забезпечення виконання поставлених цілей. Моніторинг відповідності забезпечення комп’ютерних програм і навчальних планів Навчання кадрів Методики використання