Пашко Наталія Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Пашко Наталії Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта»з 19.11.2018р. до 09.12.2018р.
База для проходження практики: Глевахівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Київська обл., смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 20)

Зміст

Завдання : Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

- Як ви вважаєте, чи потрібні інновації сучасній освіті? І чи готова школа до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій?
- ІКТ школі – потрібні. Щодо цього існує багато думок, але я – за інновації: життя летить так в швидкому темпі – юних потрібно готувати, щоб вони не загубилися в потоці. Інша справа, що школа сьогодні не зовсім готова до впровадження ІКТ. Є різні проблеми. Це і психологічна непідготовленість вчителів, батьків і навіть учнів. (Причому в усіх ці своєрідні «фобії» різного характеру, але все ж вони існують). Звичайно, тут і суто побутові труднощі, такі, як, наприклад, брак часу. Але головні складнощі, які відомі усім, лежать в економічній площині, і, на мій погляд, поки рівень життя в країні в цілому буде такий, як нині, школа не буде готова до реального, дієвого, ефективного впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.
-Розкажіть про про вплив ІКТ на якість освіти у вашому навчальному закладі, чи є результати? І завдяки яким інструментам вони досягаються?
- На мій погляд,ІКТ має позитивний вплив, тому ми маємо такі ж самі результати. В першу чергу ІКТ дозволили об’єднати усіх учасників навчально-виховного процесу в єдине комунікаційне та освітнє середовище і безпосередньо надали нам низку зручних та корисних сервісів. У кожного вчителя збільшилися можливості управління індивідуальною роботою учня при підготовці до уроку (домашні завдання, інтерактивні додатки, бібліотека, тести та ін.), що звичайно принесло позитивні якісні зміни у процес засвоєння знань, умінь та навичок. Окрім цього, тепер ми можемо розсилати документи всім вчителям на пошту, користуватися різними Google інструментами та маємо в більшості класах мультимедійні засоби.
-Щоб Ви хотіли змінити чи створити в школі з ІКТ?
- Забезпечити кожний клас Smart Board, провести інтернет щоб був доступ в кожному класі.
- Які перешкоди трапляються під час впровадження ІКТ в школі?
- Спостерігаючи за всім перешкодами є: низький рівень заробітної плати працівників освіти, недостатня кількість техніки в навчальних закладах, відсутність Інтернету. Вирішення цих глобальних питань полягає в об’єднанні зусиль чиновників, батьків, вчителів та провайдерів необхідних ІТ-технологій.
- Дякую! Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися.
Отже, школа забезпечена мультимедійними комплексами на задовільному рівні. Не в усіх класах є проектори, смарт дошки та ПК. Але директор дуже переймається цим питанням і шукає способи розв`язання данної проблеми.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.


Вчитель загальноосвітнього навчального закладу має володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для відповідного, безпечного і ефективного їх застосування з метою навчання і виховання, забезпечення співпраці з батьками і колегами, а також в повсякденному житті.
ІК-компетентність вчителя може бути охарактеризована наступними показниками:

 • наявністю загальних уявлень про ІКТ;
 • сформованістю навичок користувача, що передбачає набуття основних навиків роботи на персональному комп’ютері без застосування мережі Інтернет (використання графічного і текстового редакторів MS Word, електронними таблицями MS Excel, презентаційних інструментів MS PowerPoint та інструментів для створення і обробки мультимедійних файлів;
 • володінням Інтернет-сервісами та технологіями (електронною поштою, пошуковими сервісами тощо), використання соціальних сітей для професійного розвитку;
 • наявністю уявлень про існуючі електронні освітні ресурси, експертну оцінку їх психолого-педагогічної значимості;
 • уміннями усвідомленого використання різних електронних засобів в навчально-виховному процесі, володінням методичними прийомами їх застосування;
 • вмінням забезпечити безпеку і здоров’я дітей під час використання ІКТ.

Для перевірки ІК- компетентності вчителів була створена анкета та проведено анкетування.

Anketa-na-sozdanie-sayta.png


Анкету можна побачити тут

З результатами анкетування можна ознайомитись тут
Висновки: Проаналізувавши результати анкетування можна сказати, що школа забезпечена засобами ІКТ на достатньому рівні, що дає можливості вчителям вливатися в сучасний розвиток новітніх технологій. Можна побачити, що більшість вчителів використовують новітні засоби в роботі на уроках. І саме головне те, що всі, без винятку, готові до навчання та впровадження ІКТ.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).


Апаратне забезпечення:

 • 3 комп’ютерні кабінети (45 комп’ютери);
 • 3 ноутбуки та 2 комп'ютери для адміністрації;
 • 1 комп’ютер в бібліотеці;
 • майже в кожному класі у вчителя є комп'ютер, в 10 класах та холлі - Smart-телевізори;
 • комп’ютери в кабінетах інформатики підключені до інтернету;
 • 5 інтерактивних дошок;
 • принтери, сканери.


Програмне забезпечення:

 1. Microsoft office;
 2. Windows;
 3. Антивірусна програма;
 4. Текстові редактори;
 5. Графічні редактори;
 6. Браузери.


Інформаційно-освітнє середовище школи. Інформаційно-освітнє середовище школи представлено офіційним сайтом школи сайт школи
2 вчителя інформатики підтримують ІТ інфраструктуру школи і забезпечують використання ІКТ в навчально-виховному процесі.
Навчально – наукове забезпечення.
В нашій школі інформатика активно вивчається з 2 класу. В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також кабінети інформатики оснащені головним (локальним) комп'ютером.

Завдання : Гугл- календар для співробітників, керівників

З Гугл- календарем для вчителів Глевахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів можна ознайомитись тут

Завдання : Семінар для вчителів початкових класів

Саме використання інформаційно-комп’ютерних технологій в навчальному процесі сприяє підвищенню зацікавленості школярів і, як наслідок, якості навчального процесу. Новітні технології потребують широкого використання як при підготовці до уроку, так і при його проведенні. В такому випадку увага та інтерес школярів гарантовані. Сучасне життя неможливо уявити без інформаційних технологій, так само без них і не може обійтись якісний навчальний процес.Для цього був проведений семінар для вчителів початкових класів Глевахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему "Використання ІКТ в початковій школі".
З презентацією можна ознайомитись тут
З текстовим документом можна ознайомитись тут

Завдання: Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи.

Якщо врахувати ті можливості, що має наша школа зараз, то доцільно було б створити:

 • проведення моніторингу навчального закладу за такими критеріями:
 • завантаженість комп’ютерних аудиторій;
 • використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесі та управлінській діяльності;
 • робота інформаційно-освітнього середовища;
 • наявність та підтримка електронного документообігу.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури.

 • якісна WI-FI мережа;
 • створення мобільного додатку для смартфонів у якому можливо переглядати розклад та ділитися інформацією;
 • закупівля достатньої кількості технічного забезпечення (комп'ютери,інтерактивні комплекси, плазмові телевізори).

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вчителів установи.

 • курси підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності;
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • активна участь у семінарах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • самоосвіта за допомогою Educational Era(EdEra) ;
 • розробка проектів із використанням ІКТ.