Олійник Ольга Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Олійник Ольги Василівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

  • Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?

Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації.

  • Як ви впрваджуєте ІКТ в школі?

Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. Педагоги школи активно застосовують засоби мультимедіа в навчальному процесі, серед яких: використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій; розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту; моделювання процесів і явищ; забезпечення дистанційної форми навчання; проведення інтерактивних освітніх веб-конференцій; побудова систем контролю й перевірки знань і умінь учнів (використання контролюючих програм-тестів); створення і підтримка сайтів педагогів, учнів; створення презентацій навчального матеріалу; здійснення проектної та дослідницької діяльності учнів та педагогів тощо.

  • ЯК особисто ви використовуєте ІКТ технології?

Проведення засідань педради, методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань, батьківських лекторіїв та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації. На базі школи систематично проходять міські методичні заходи (майстер – класи, творчі майстерні, відкриті уроки, презентації досвіду), які також не обходяться без використання ІКТ.

  • Як використовують ІКТ Ваші колегт у своїй роботі, шо ви можете

сказати про це? Комплексне впровадження ІКТ технологій в життя школи останніми роками стало потужним стимулом для підвищення результативності навчально – виховного процесу, методичної та управлінської діяльності. За останні роки рівень успішності учнів школи за підсумками річного оцінювання та результатами ДПА стабільно зростає, про що свідчить позитивна динаміка якісного показника. В найближчих планах – створення локальної мережі в системі: директор - заступники директора – секретар - кабінет інформатики – шкільна бібліотека – педагоги. Організація освітнього процесу у школі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє успішній адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. Простір для діяльності надзвичайно широкий і вимагає від нас цілеспрямованої творчої праці і самовдосконалення. А це під силу тільки потужному, творчому, небайдужому, професійному педагогічному колективу, який постійно розвивається

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Анкету можна переглянути тут

Анкета22.png

Висновки Серед вчителів ЗШ І-ІІІ ступенів № 288 було проведено анкетування на тему «ІКТ-компетентність вчителя». Результати опитування та аналізу Ви можете побачити в наданих та опрацьованих нами діаграмах. Учителі охоче погодилися пройти дані анкети. Результати анкетування показали, що вчителі активно виеористовують ІКТ у своїй діяльності.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення

У школі діє 49 навчальних кабінетів, 30 з яких, обладнані мультимедійною технікою. А саме: комп’ютерний клас, клас нетбуків, мультимедійний кабінет, методичний кабінет, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи. Ці навчальні кабінети обладнані мультимедійною технікою: комп'ютерами, проекторами, екранами, периферійними пристроями. В школі є більше ніж 300 електронних програмних засобів навчального призначення. Використання комп’ютерних технологій у загальноосвітній школі можна розглядати за двома напрямками: інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності та інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі.

Програмне забезпечення

Напрями застосування комп’ютерних технологій в управлінській діяльності:

• електронний облік шкільної документації (програма SchoolDoc, електронна пошта);

• робота інформаційно-аналітичного центру школи;

• використання баз даних (учнів, учителів, технічного персоналу);

У закладі використовуються авторські програми (бази даних) «Педколектив» та «Учні», які допомагають вирішувати ряд управлінських питань.

Програма «Педколектив» дозволяє:

• створювати якнайповнішу базу даних педпрацівників як однієї школи, так і в розрізі багатьох шкіл;

• розподіляти та експортувати дані в документи MSWord та MSExcel;

• сортувати дані за спеціальністю, посадою, датою народження, віком, категорією та багато іншим з метою аналізу та підготовки повідомлень з кадрових питань тощо. Наступна програма, яка має широке застосування в школі, є автоматизований річний план роботи навчального закладу.

Програмний засіб:

• створює річний план роботи закладу та тижневі плани адміністратора;

• виконує автоматизоване планування тижневих планів на рік.

З даним програмним засобом адміністрація не пропустить у плануванні жодної важливої сфери діяльності. ІКТ в роботі заступника директора школи Інформаційно-комунікаційні технології значно полегшують роботу заступника директора: складання розкладу уроків, тарифікації, комплектації – усе це можна виконувати, застосовуючи електронні програмні засоби. У школі використовуються програми «Ректор-3» та «SchoolSchedule» для складання розкладу уроків як в ручному, так і в автоматичному режимі. Бібліотека школи оснащена сучасними засобами інформаційних технологій, ми маємо три комп’ютери, під’єднані до мережі Інтернет,принтер,сканер, телевізор,DVD. Крім книжкових надбань бібліотека укомплектована електронними програмними засобами навчального призначення, власними електронними розробками вчителів та відеофільмами. Діяльність бібліотеки підпорядкована одній меті – створенню бібліотеки майбутнього. Найважливіше завдання – модернізація шкільної бібліотеки. Для цього була придбана програма “СОНАТА”. Вона дає можливість автоматизувати всі бібліотечні процеси.

Інформаційне забезпечення

Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи.

http://school288.kiev.sch.in.ua/ru/


Навчання інформатики починається з 2 класу і активно продовжується до 11 класу.

Навчально-наукове забезпечення

В школі був впроваджений проект «1 учень - 1 комп’ютер». Школа почала свою роботу над реалізацією проекту «1 учень – 1 комп’ютер» із введення курсу «Сходинки до інформатики», під час якого учні отримували елементарні уявлення про апаратну частину комп’ютера та нетбука та розвивали навички роботи, як користувачі. Індивідуальна робота учня за нетбуком сприяє розвитку самостійності, створює умови комфортності під час виконання завдань. Застосування нетбуків дає можливість диференціювати процес навчання, даючи можливість самостійно вибирати учням посильні для них завдання. Програма «Математика. Початкова школа» (автор А.Захлюпаний) застосовується для вироблення навичок розв’язувати вирази на додавання, віднімання, визначення більшого чи меншого числа в межах 10-100, розв’язування інших логічних задач. Ця програма також використовується для випереджувального навчання. Нестандартні завдання (ігри, цікаві квадрати, математичні диктанти, лічилки, віршовані задачі). Завдання логічного змісту (завдання на встановлення закономірностей, цікаві задачі). Нестандартні завдання на кмітливість. Творчі завдання геометричного змісту. Виконуючи ці завдання, учні вчаться мислити нестандартно. Учні школи активно приймають участь у Всеукраїнських районних учнівських олімпіадах з інформатики та займають призові місця

Завдання на вибір

Календар для вчителів школи

Календаррр.png

Семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті

Семінар “Використання ІКТ в освіті

Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем! (Конфуцій) Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно? Це потрібно для того щоб з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Мета і завдання ІКТ :

1.Формувати навички роботи з комп’ ютером.

2.Розширяти кругозір.

3. Розвивати пам' ять, увагу, творчі здібності.

4. Розвивати інтелектуальну активність дитини,пошук рішень проблемних ситуацій.

5. Розвивати особистість.

ІКТ слід використовувати для того щоб:

-забезпечити легкість сприймання інформації;

-знайти індивідуальний підхід;

-навчити освоювати, перетворювати і використовувати великі масиви інформації;

-зробити навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним;

-сприяє кращому оцінюванню знань.

Виникнення та розвиток інформаційного суспільства (ІС) припускає широке застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що визначається багатьма чинниками.

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві.

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і процесу модернізації традиційної системи освіти.

Під час роботи на комп’ютері:

★ Здійснюється індивідуальний підхід до кожного учня;

★ Знімається питання про суб’єктивну оцінку знань;

★ Відбувається аналіз відповіді, що дає можливість учневі впевнитися у своїх знаннях, або скоригувати неправильно виведену відповідь, або звернутися за допомогою до вчителя чи програми.

★ підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

★ підвищення продуктивності уроку;

★ установлення між предметних зв’язків;

Переваги використання ІКТ

★ Індивідуалізація навчання;

★ Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

★ Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

★ Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

★ Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади -відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви -продвінешь ближче до мети казкового героя.

ВИСНОВКИ

Отже, застосування комп'ютерів в освіті привело до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам з учнями. На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання. Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

Методичні рекомендації

Умови, необхідні для покращення процесів комп’ютеризації та інформатизації навчального закладу:

- забезпечення навчальних закладів новітньою коп’ютерною технікою. Для ефективної підтримки інформаційно навчального середовища школи потрібно розробити механізми її забезпечення достатньою кількістю одиниць сучасної комп’ютерної та цифрової техніки, а також її своєчасного оновлення. Доцільно забезпечити кожний навчальний клас мультимедійним комплексом (цифровий проектор, мультимедійна дошка та персональний комп’ютер педагога);

- забезпечення навчальних закладів доступом до мережі Інтернет. Для успішного впровадження коп’ютеризації навчальних шкіл України необхідно забезпечити кожний загальноосвітній навчальний заклад якісним доступом до мережі Інтернет. Якісне підключення до мережі Інтернет сприятиме формуванню й розвитку інформаційно-навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечить постійний доступ до сховища електронних освітніх ресурсів, дозволить реалізувати технології дистанційного й змішаного навчання. Для більш ефективного залучення й використання мобільних пристроїв, доцільно упровадити бездротові локальні мережі (Wi-Fi), що дозволить забезпечити й оптимізувати доступ до Інтернет з більшості навчальних класів;

- оновлення санітарно-гігієнічних вимог. Відкритим залишається питання розроблення санітарно-гігієнічних вимог до використання ІКТ у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Існуючі вимоги не відповідають умовам сучасності й потребують оновлення, зокрема розроблення вимог до використання, окрім ПК, й інших комп’ютерних пристроїв: ноутбуків, планшетів, електронних книжок та ін;

- стандартизація вимог до електронних освітніх ресурсів. Для забезпечення якості електронних освітніх ресурсів необхідне розроблення й упровадження на державному рівні процедур їх стандартизації та сертифікації, створення відповідних національних стандартів, їх гармонізація з міжнародними.

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності вчителів, вихователів освітньої установи

ІКТ-компетенції вчителя визначають як здатність педагога розв’язувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики й ІКТ, а саме: – здійснювати інформаційну діяльність зі збору, обробки, передавання, зберігання інформаційного ресурсу, з продукування інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;

– оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;

– організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ;

– створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні;

– здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета.

Науковці, які розробляють цю проблему, наголошують на тому, що вчитель, який використовує у своїй діяльності ІКТ, повинен психологічно бути готовим до постійного вдосконалення своїх знань. У зв'язку з цим ще в стінах ВНЗ (вищий навчальний заклад) у майбутнього вчителя необхідно формувати і професійну готовність до постійної самоосвіти і підвищення кваліфікації в галузі ІКТ.

Отже, щоб отримати ІКТ-компетентного вчителя, навчальному закладу необхідно організувати методичну, технічну та мотиваційну підтримку. Розв’язання задач формування і розвитку ІК-компетентності вчителів шкіл тісно пов'язане з урахуванням нових соціальних і особистісних запитів учнів, процесів інтеграції, багаторівневості і профілізації в шкільній освіті. Це спричиняє необхідність врахування нових факторів, що входять до методичного контексту підготовки майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти в галузі використання засобів і методів інформатики й ІК в освіті: організаційно-методичне забезпечення викладання предмета; стан предметної галузі в науковому і технологічному плані; спеціальну підготовку викладачів у галузі інформатики та ІКТ. Стає очевидним, що професійні якості вчителя істотно залежать від готовності освоювати і використовувати у своїй роботі нові методи, форми і засоби навчання, у тому числі на базі ІКТ.