Оксенчук Вікторія Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Оксенчук Вікторії Петрівни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 06.11.2017р. до 26.11.2017р.

База для проведення практики: Школа І-ІІІ ст. № 119 (Деснянський район, вул. Закревського, 15-Б)


Завдання 1: Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwJ477egy55zrEM5lkBMOjUa06Lv7EMTTsmpAM8nqKvQNDVg/viewform?c=0&w=1

Завдання 2: Тренінг на тему: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах» Мета: Познайомити учасників один з одним, створити доброзичливу атмосферу для ефективної співпраці; Прийняти правила для продуктивної роботи груп під час тренінгу; Провести роботу в групах з проблеми: „Використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі” шляхом виконання ряду вправ; Підвести підсумки заняття.

Методи роботи: робота в групах, «Мікрофон», демонстрація, презентація, асоціативний рядок, колаж.

Поняття і терміни: «інформатизація суспільства», «інформатизація освіти», «комп’ютерні технології навчання» Хід заняття:

Вступне слово: Суспільство і час ставлять перед школою нові завдання, вирішення яких вимагає нових підходів до навчання. Змінюються програми, з’являються нові підручники, технології, моделі навчання, що пред’являють до вчителя вимоги з оволодіння та застосування в своїй практиці інновацій. Поняття «інформаційне суспільство» та «інформаційний простір» пов’язують, здебільшого, з новим суспільним станом, який склався внаслідок розповсюдження персональних комп’ютерів та всесвітньої мережі Internet. Основою освітньої системи є високоякісне і високотехнологічне інформаційно-освітнє середовище. Його створення і розвиток – технічно складне завдання. Але саме воно дозволяє системі освіти докорінно модернізувати свою технологічну базу, перейти до освітньої технології в широкому значенні цього слова і здійснити прорив до відкритої освітньої системи, що відповідає сучасним вимогам. Ми зібралися в цій залі (аудиторії), щоб провести засідання творчої групи «Технологія моделювання уроку з використанням ІКТ» у формі тренінгу з проблеми: «Використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) та телекомунікаційних технологій (ТКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі нового типу». Отож почнімо!

Орієнтовані відповіді:  Ми тут зібралися, щоб обговорити проблему інформатизації освіти. Розширити свої знання з цієї теми.  Ми тут, щоб розширити свій кругозір, щоб глибше пізнати, що таке „ІКТ” та „ТКТ”, поділитися власним досвідом із запровадження даної методики.  Ми очікуємо від цього заняття свіжих думок, раціональних прикладів вирішення поставлених завдань та проблем.

Тренер пропонує правила роботи в малих групах (на окремих аркушах), які допоможуть працювати під час виконання завдань в таких групах: Правила роботи в групах: 1. Необхідно швидко розподілити „ролі” (краще за бажанням кожного). 2. У процесі роботи групи кожен може виражати власну думку (наприклад, по черзі). 3. Коли один говорить – інші слухають. 4. Обговорюють ідеї, а не особистість. 5. Група прагне дійти спільної думки. Ролі в групі: Обов’язки спікера:  Зачитувати групові завдання.  Встановлювати порядок виконання.  Визначати того, хто буде стежити за часом.  Пропонувати членам групи виступати по черзі.  Стежити за записами, які робить секретар, допомагати йому чіткими формулюваннями; узагальнювати думки інших членів групи.  Активізувати роботу групи.  Якщо необхідно, підсумовувати роботу.  Визначати доповідача або самому відповідати про підсумки роботи групи.  Підтримувати дисципліну під час групової роботи. Обов’язки секретаря:  Вести записи результатів групової роботи; чітко визначати відповіді групи на кожне питання.  Вимагати від групи або більшої її частини вироблення єдиної думки.  Вести записи чітко і розбірливо.  Бути готовим висловити думку групи під час підведення підсумків або допомогти тому, хто відповідає.

Інформаційне повідомлення (на окремому аркуші): Термін „тренінг” походить від англійського „to train” – навчати, тренувати. Тренінг – це запланований процес, призначений надати або поновити знання та навички і перевірити ставлення до проблеми, ідеї, поведінку з метою їхньої зміни чи оновлення. Тренінг – це: o Ефективна форма роботи для засвоєння знань; o Інструмент для формування умінь і навичок; o Спілкування в довірчій атмосфері і неформальній обстановці; o Пізнання себе і навколишнього світу. Специфічні риси тренінгу:  Дотримання певних принципів групової роботи;  Наявність більш-менш постійної групи (переважно від 15 до 20 осіб, що періодично збираються на зустрічі чи працюють безперервно протягом двох-п’яти днів);  Певна просторова організація (частіше за все – робота у зручному ізольованому приміщенні, де учасники переважну частину часу сидять у колі);  Використання активних та інтерактивних методів роботи;  Об’єктивація суб’єктивних почуттів, емоцій, думок, знань учасників групи стосовно подій, які відбуваються в групі. Тренінги бувають різних видів: соціально-просвітницькі, соціально-педагогічні, особистісного росту, комунікативні. Тренер рекомендує учасникам самостійно ознайомитись з вищезазначеними матеріалами (Інформаційне повідомлення (на окремому аркуші)). Запитання для обговорення:  Чим відрізняється тренінг від традиційного навчання? (метод „Мікрофон”) Орієнтовані відповіді:

 Тренінг відрізняється від традиційного навчання тим, що створюється неформальна обстановка, що дозволяє учасникам повністю розкритися, більше поглинути знань.

 Тренінг – це певний вид діяльності, в процесі роботи якого покращуються якості спільної взаємодії. Розвивається якість мислити логічно, глобально, неординарно. Розвивається уява та творчі здібності. Підвищується рівень моральної самосвідомості. Основна особливість тренінгу – непідготовленість, що спонукає до власне мислення та розвитку власних ідей.

 Це метод вдосконалення знань з певного предмету або теми. Тренінг має „суспільні риси” і поділяється на індивідуальний і колективний. Ми вважаємо, що відмінність тренінгу від звичайного уроку полягає в тому, що під час уроку учні більше спілкуються з вчителем, а під час тренінгу - один з одним.

 Тренінг – це певні вправи, призначені для вдосконалення вмінь та навичок. Така форма роботи сприяє розвитку уяви, мислення, інтелекту. В тренінгах виділяються конкретні проблеми і питання. Тренінг – це спілкування в довірчій атмосфері та неформальній обстановці.

 Тренінг – це практика з певного виду діяльності з метою її поглиблення та вдосконалення. Види: індивідуальний, колективний, практичний, теоретичний.

Інформатизація суспільства є процесом активного повсюдного використання інформаційної техніки для виробництва, переробки, збереження й поширення інформації, особливо знань.

Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання та виховання.

Комп’ютерні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації учневі, засобом здійснення яких є комп’ютер.

Після презентації спікерами думки групи, тренер узагальнює зміст поняття „мета НІТ” (підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства).

„Використання інформаційних технологій надає учням можливість заглянути в сутність науки...”

„Метод проектів стимулює самостійну пізнавальну думку учнів...”

„Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи...”

"Використання методу проектів, їх поєднання з інформаційними технологіями дає можливість організувати навчальний процес, орієнтований на особистість учня, з урахуванням його індивідуальних особливостей і здібностей..."

Висновок: Основною професійно значимою якістю сучасного вчителя є інноваційний стиль науково-педагогічного мислення (зокрема використання ІКТ та ТКТ), готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень. Робота з епіграфом: Прокоментуйте вислів В.О.Сухомлинського

Обміркуйте та виконайте: Завдання групам: Звичайно, в сучасних педагогічних технологіях є як переваги, так і недоліки. Окресліть доцільність та недоліки використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі (3 хв. – обмірковування; 2 хв. – озвучення та коментарі) – ведучий робить записи на ватмані ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ Є можливість заощадити час (контрольні роботи, тестові програми) Використання комп’ютерної техніки робить урок цікавим і по-справжньому сучасним Індивідуалізація навчання Контроль і підбиття підсумків проходять об’єктивно і своєчасно

Висновок: Отже, шановне товариство, суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості ІКТ і навчитися грамотно застосовувати їх. Насамперед в освіті. Основним завданням впровадження ІКТ у навчально-виховний процес є підвищення зацікавленості учнів навчанням, зростання результативності і якості навчальних досягнень учнів, розвиток їх пізнавальних інтересів, підготовка покоління, спроможного активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформатизацією. Наше ж завдання – бути вчителями, яких чекають...


Завдання 4:

Рекомендації щодо розвитку ІКТ структури навчальних закладів:

1. Органам виконавчої влади обласних, районних і міських рад: а. Стовідсотково забезпечити загальноосвітні навчальні заклади сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та системами і прикладними програмними продуктами; в. Надати всім загальноосвітнім навчальним закладам швидкісний доступ до Інтернету з використанням сучасних технологій з’єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів; с. Створити систему ресурсних центрів технічної, інформаційної та науково-методичної підтримки використання інформаційно-комунікаційних технологій у НВП.

2. Закладам післядипломної педагогічної освіти: а. Удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками; в. Надати методичну допомогу у створенні системи веб-сайтів всіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об'єднань; с. Узагальнювати і поширювати досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій та впровадження новітнього навчально-наукового обладнання.

3. Науково-дослідним установам: а. Продовжити наукові дослідження, спрямовані на наукове обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і новітнього навчально-наукового обладнання у навчально-виховний процес вищої, спеціальної і загальноосвітньої школи; в. Підвищити ефективність взаємодії науково-дослідних установ з навчальними закладами; с. Розробляти полікомпонентні системи засобів навчання, на основі яких можна реалізувати діяльність учнів у навчальних середовищах різного типу (предметно-просторове, предметно-інформаційне та інфокомунікативне навчальні середовища).

4. Навчальним закладам: а. Активніше впроваджувати у навчання та виховання студентів, учнів, вихованців інформаційно-комунікаційні технології; в. Створювати системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.