Оверчук Оксана Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика студентки Оверчук Оксани Олегівни групи ПВШм-1-18-1.4д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності 011 Науки про освіту (освітня програма: Педагогіка вищої школи) Педагогічного інституту.

База проходження практики: Факультет інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Емблема Київського університету імені Бориса Грінченка

Зміст

1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1.1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Для аналізу освітньої політики з питань впровадження ІКТ проінтерв'ювала з помічником декана з ІКТ Шульгою Марією Миколаївною.

Помічник декана з ІКТ Шульга Марія Миколаївна

 • Наскільки, на вашу думку, досконало розроблена ІКТ політика на вашому факультеті?

Досконало на скільки це можливо. Як приклад, улітку підписана трьохстороння угода між Київським університетом імені Бориса Грінченка, департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу КМДА та громадською організацією "СМАРТ СІТІ ХАБ".

 • Як ваше керівництво сприяє розвитку ІКТ політики на вашому факультеті?

Раз у рік подається список потрібного для факультету ПО та ІКТ.

 • Як сучасні комп’ютерні технології впливають на якість організації освітнього процесу, на вашу думку?

Допомагає прискорити співпрацю між викладачами, документообіг, створювати презентації, розробляти та реалізовувати проєкти тощо.

 • Чи підвищують свою кваліфікацію в цьому плані викладачі кафедри, щоб іти в ногу з часом?

Кожен рік проводяться різні курси (не обов'язкові). Викладач сам вирішує куди і коли.

 • Як побудована ІТ інфраструктура на вашій кафедрі?

На кафедрі працює системний адміністратор. Наявне апаратне, програмне та інформаційне забезпечення. Висновки. Отже, можемо зробити висновок, що освітня політика з питань впровадження ІКТ на Факультеті інформаційних технологій та управління впроваджена, а також постійно удосконалюється, що є позитивним у розвитку Факультету.

1.2. ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Для визначення ІКТ-компетентності працівників Факультету інформаційно-комунікаційних технологій було створено анкету для визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів Протягом тижня працівники заповнювали анкету. Анкета складалася із 10 різних за типом питань.

Зразок анкети

1.2.1. Аналіз результатів опитування

В анкетуванні взяли участь 19 респондентів.

Питання анкети №1


На питання: "Чи застосовуєте Ви інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у роботі?" 89,5% опитаних відповіли, що так, а 10.5% - частково. Варто зазначити, що жоден із опитаних респондентів не відповів, що не застосовує. Це свідчить, про те що викладачі використовують ІКТ у своїй педагогічній діяльності.Питання анкети №2

На питання: "Якщо Ви не використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності, вкажіть, будь ласка, причини" лише 1 викладач зазначив, що не вистачає часу для підготовки.

Питання анкети №3

На питання: "Як давно використовуєте засоби ІКТ у педагогічній діяльності? 84,2 % опитаних викладачів відповіли, що більше, наж 5 років, а 15,8 - 3 роки використовують ІКТ.


Питання анкети №4

На питання: "Як саме Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності?" були наступні відповіді від викладачів:
"Презентації, ЕНК, Google Диск (он-лайн документи), віртуальні лабораторії та ін.", "Ведення лекційних, практичних та лабораторних занять", "Оскільки, я викладач інформаційних дисциплін, використовуємо ІКТ під час занять зі студентами в роботі з різними онлайн-сервісами та сервісами для комунікації і співпраці. Проходжу відкриті масові онлайн курси", "Створення освітніх компютерних презентацій, робота з документами, підготовка та проведення електронного тестування" тощо.
На питання: "Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?" 84,2 % опитаних відповіли, що так, 10,5 - частково, 5.3% - ні.

Питання анкети №5

На питання: "Як саме Ви використовуєте ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?" 26,3 % опитаних відповіли: "Готую статті для публікації в лектронному вигляді" і це була відповідь, яка набрала найбільшу кількість голосів. (Інші відповіді можете переглянути детальніше у графіках).

1.3. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

 • Комп'ютерні аудиторії – 4 (більше 40 комп'ютерів);
 • Комп'ютери для адміністрації - 6 шт.
 • Комп'ютери в бібліотеці - 21 шт.
 • Проєктор і проєкційний екран – майже у кожній аудиторії.
 • Принтери – 6 шт
 • Інтернет

Програмне забезпечення:

 • Операційна система Windows 7.
 • Антивірус ESET NOD32 Antivirus 10.
 • Браузер Google Chrome.
 • Пакет Microsoft Office 2007.
 • Аудіо та відео плеєри.
 • Програми для перегляду зображень.
 • Відео та фото редактри, тощо.

Навчально-наукове забезпечення: складається із документації, збірників, дидактичних матеріалів, проєктів, сценаріїв конференцій, семінарів, тренінгів тощо.

Інформаційне забезпечення:

 • Електронне середовище університету:
UhPa71 yGqZyBI.png

Сайт університету
Сайт Факультету інформаційних технологій та управління
Сторінка у соціальній мережі Фейсбук

1.4. Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

Під час проходження практики було охарактеризвано освітньо-інформаційне середовище університету Бориса Грінченка.

Корпоративна пошта університету

Можливості корпоративної пошти Gmail:

 • Проглядання обговорень. Gmail відстежує окремі «обговорення» — початкове повідомлення з ланцюжком відповідей на нього;
 • Автозбереження. При редагуванні повідомлень кілька разів на хвилину виконується автоматичне збереження «чорнової» копії, для запобігання втраті даних у разі виключення живлення або інших збоїв;
 • Розвинений список контактів. Для кожного співрозмовника можуть задаватися фотографія, адреси і телефони. Адреса електронної пошти автоматично підставляється в рядок «кому» по імені користувача, набраного навіть частково;
 • Пошук по вмісту листів і прикріплених файлів. Дозволяє швидко знаходити потрібний лист за ключовими словами, що надзвичайно важливе при великому доступному обсязі пошти;
 • Вбудований чат. Повідомлення можуть доставлятися не тільки за допомогою поштових протоколів, але і через протокол jabber, завдяки чому користувачі можуть обмінюватися миттєвими повідомленнями.

Детальніше: рекомендації по роботі з поштою.

Е-навчання

Характристика:

Е-навчання — навчання на основі використання е-контенту (в тому числі ЕНК — електронних навчальних курсів) та е-співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу на основі створеного е-середовища Університету. Для входу на портал електронного навчання необхідно вибрати свій структурний підрозділ та авторизуватись — ввести відповідний логін та пароль. Доступ до е-навчання для нових співробітників надається при заповненні форми для створення особистої корпоративної поштової скриньки протягом декількох днів після заповнення заявки.

Інституційний репозиторій

Опис:
Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів наукового загалу Університету, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет- технологій, поширення наукових матеріалів у світовому науково-освітньому просторі. Це ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері Університету в мережі Інтернет і доступний з будь-якого місця і у будь-який час. Отримати більш детальну інформацію про інституційний репозиторій та як їм користуватися можливо за посиланням.

Електронні видання

Опис:
Електронні видання – це види періодичних журнальних видань, які подають публікації у певних електронних форматах. В Університеті створено 7 е-журналів, серед яких такі: «Педагогічна освіта: теорія і практика», «Синопсис: текст, контекст, медіа», «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», «Наукові доробки магістрантів», «Studia Philologica (Філологічні студії)», «Освітологічний дискурс», «Наукові здобутки студентів Інституту людини». Отримати більш детальну інформацію та перелік електронних видань можливо за посиланням.

Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка

Опис:
Бібліотека Університету Грінченка – це ресурс, єдиний бібліотечний фонд якого становить близько 349 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях, серед яких лише навчальних видань – 246 500 прим., наукових – 13 487 прим., літературно-художніх – 49 960 прим. Дізнатися більше можна за посиланням.

Вікі портал

Опис:
Портал Вікі створено як платформу, призначену для реалізації освітніх технологій, орієнтованих на активну діяльність студентів та викладачів, всіх учасників навчально- виховного процесу. Наповнення ресурсу здійснюється спільними зусиллями великої кількості грінченківців. Дізнатися більше можна за посиланням.

Детально ознайомитися з е-середовищем Університету Грінченка можливо в розділі "Я — в інформаційному середовищі Університету" посібника "Я — студент", що є вільному доступі в Інституційному репозиторії за посиланням.

2. Завдання на вибір

2.1. Удосконалення сайту установи

Пропоную наступні ркомендації, щодо удосконалення сайту Київського університету імені Бориса Грінченка. Прописані рекомендації були відправленні на розгляд помічнику з ІКТ Шульзі Марії Миколаївні та погоджені.

1. Інтуїтивно зрозумілий пошук по публікаціях на основі автозаповнення. Нажаль, на сайті при пошуку інформації багато часу займає спроба знайти потрібне. Інколи, сайт відображає зовсім не актуальну інформацію, наприклад, за 2014 рік. Чи, наприклад, коли нам потрібно знайти інформацію про викладача ми вводимо прізвище та ім’я, а відомості про нього подаються в кінці пошукової сторінки. (Рис.1)

Рис 1.

2. Візуалізація даних

Представляти відкриті дані слід у такому форматі, щоб вони були максимально доступні користувачам. Малюнки сприймаються і запам'ятовуються краще тексту, чи наприклад схеми, чи структуровані блоки з інформацією. Наприклад, коли нам потрібно дізнатися хто працює на кафедрі, щоб не переходити із сторінки одного викладача на сторінку іншого можна зробити систему подачі цієї інформації у вигляді кіл (RadialBubbleTree). (Рис. 2) Коли при натисканні на коло із потрібним викладачем воно автоматично збільшуватиметься, а ми бачитимемо всю необхідну інформацію.

Рис 2.

3. Інтеграція у веб-спільноти

Створити канал Факультету інформаційних технологій та управління на YouTube для висвітлення відео трансляцій, розміщення інтерв’ю, стрім-трансляцій основних заходів, що відбуваються в рамках діяльності факультету; можливо створення єдиного каналу для всього університету за умови категоризації розміщення відео-матеріалів.

4. Мова подання матеріалів

Реалізувати повноцінну не лише англомовну версію сайту для висвітлення діяльності у міжнародних (іноземних) джерелах, а і французьку, німецьку, китайську тощо. Рекомендації щодо вдосконалення за бажанням:

 • Структура сторінок підрозділів університету, сторінки окремих інститутів розроблені за єдиним шаблоном; доцільно зняти дублювання даних, спростити структуру та формат подання даних з урахуванням сучасних тенденцій представлення даних у мережі;
 • Лише деякі матеріали можна повноцінно роздрукувати – потрібно передбачити повноцінну версію для друку.

2.2. Створення електронного on-line розкладу на Google Disk

Комарницька Олена Олегівна - методист

Разом із методистом Факультету інформаційних технологій та управління Комарницькою Оленою Олегівною удосконалюємо електронний on-line розклад на Google Disk. (Щоб переконатися у правдивості інформації, зверніться до Олени Олегівни).
3. Онлайн-семінар (тренінг)

Мною було проведено онлайн-семінар для викладачів та студентів Факультету інформаційних технологій та управління на тему: Тренди в освіті. Інструменти ІКТ сучасного педагога". В онлайн-семінарі взяли участь 7 людей. Серед них були викладачі: Шульга Марія Миколаївна, Сабліна Мілана Андріївна, Панченко Алла Гнатівна та студенти. Проводила семінар за допомогою додатку Zoom.

План семінару:

1. Тренди в ІКТ освіті.

2. Як добирати інструменти ІКТ?

3. Інструменти ІКТ сучасного педагога.

Учасники онлайн-семінару "Тренди в ІКТ освіті. Інструменти ІКТ сучасного педагога"

Бесіда з учасниками

Короткі тези онлайн семінару:

1. Тренди в ІКТ освіті

Перший тренд в IT-освіті – відхід від державного навчання: швидка зміна програм, адаптація їх до сучасних реалій – це все те, що роблять недержавні установи і те, що не під силу державі.

Другий тренд – перехід від офлайн освіти до онлайн – кордони стираються за допомогою Інтернету, люди отримують інформацію, не залежно від країни, у зручний для них час. Знання стають надбанням не одного держави, а всього людства.

Але у такій доступності є і зворотна сторона. Наприклад, Coursera – чудовий майданчик для онлайн освіти, але тільки 2% студентів проходять навчання до кінця. Подібна статистика пригнічує. І в той же час, тільки онлайн-освіту дозволяє працювати з найактуальнішою інформацією і кращими професіоналами в своїй галузі.

Третій тренд – зменшення часу на отримання освіти – чим менше часу ми витрачаємо, і чим швидше ми можемо застосувати наші знання на практиці, тим швидше ми станемо хорошими фахівцями і зможемо пишається реальними результатами, а не дипломом на полиці. В IT це особливо помітно – ти можеш стати професіоналом свого діла і в 23 роки, якщо у тебе для цього досить навичок.

І так, все більше навчальних центрів навчають саме ІТ професіям: тестування, програмування, дизайну. Ще кілька років тому Ви навряд чи б знайшли хоч один центр, який навчив би вас професії тестувальника. Сьогодні це доступно кожному.

Четвертий тренд – швидка розробка релевантних освітніх програм. Команда викладачів-практиків може розробити програму, з огляду на повну зайнятість, за півроку та впровадити її. Крім того, швидка реакція на зміни в IT-галузі дозволить підтримувати її актуальність.

У п’ятому тренді об’єднані відразу кілька речей, які вже широко використовуються в айтішной освіті:

 • Автоматизація (тепер тести і контрольні не потрібно перевіряти викладачеві – це робить за нього програма);
 • LMS – використання Learning Management System (тепер навчальні матеріали, домашні завдання і розклад у вас завжди під рукою);
 • Навчання з мобільного пристрою (тепер наявність всього лише телефону вже дозволить вам вчиться, де завгодно);
 • Гейміфікація (то, що робить освіту не нудним і захоплюючим);
 • Персоналізація або адаптивне навчання (швидкість навчання і завдання, які отримує людина, залежать від його рівня, а не рівня групи).

Матеріали підготовлено за допомогою онллайн-джерела.

2. Як добирати інструменти ІКТ?

 • Крок 1. Почніть з кінця. Дпйтевідровідь на питання ЩО? Визначте, який результат ви хочете досягти, які знання, якості розвинути, яку проблему вирішити?
 • Крок 2. Вирішіть ЯК? Якими способами, за допомогою яких прийомів, через які види діяльності можна досягти поставлених цілей?
 • Крок 3. За допомогою чого? Обдумуємо, які інструменти можуть допомогти вирішити наші завдання? Звужуємо пошук до конкретного набору, що відповідає поставленим цілям і завданням.
 • Крок 4. Вивчаємо досвід. Як тільки поставлені чіткі цілі, визначені способи їх досягнення і з'ясовані потреби - які ж інструменти нам для цього потрібні - має сенс звернутися до досвіду інших педагогів, пошукати в професійній мережі і вивчити досвід і відгуки про тих чи інших додатках. Ви напевно не тільки отримаєте корисну інформацію про використання різних інструментів, а й відкриєте багато нових, про існування яких і не підозрювали.
 • Крок 5. Оцінюємо додатки. Перш, ніж прийняти рішення про використання того чи іншого додатка, необхідно оцінити, наскільки його використання може бути доцільним для вирішення ваших завдань, порівняти з іншими.

3. Інструменти ІКТ сучасного педагога

 • Ning дозволяє будь-якому користувачеві створювати персоналізовані соціальні мережі, які можна чудово використовувати як викладачам, так і студентам.
 • Animoto дозволяє легко створювати відео-уроки або презентації для школи та обмінюватися ними з учнями.
 • Timetoast є досить-таки відмінним інструментом для студентських проєктів, що дозволяє їм створити зручний, інтерактивний графік реалізації проєкту по хвилинах.
 • Prezi: хочете створити презентації, від яких ваші студенти будуть у захваті? Скористайтеся таким онлайн-інструментом як Prezi, який дозволяє легко перетворити ваш урок у щось неймовірне, і навіть дозволяє співпрацювати з викладачами.
 • TED є не тільки прекрасним сайтом для отримання натхнення, але також містить численне відео, яке структурується за темою і неодмінно стане корисним для навчання буквально всьому: починаючи з того, як працює болезаспокійливий засіб до шекспірівських сонетів.

Відгуки про онлайн-семінар:

Сабліна Милана Андріївна - викладач кафедри комп’ютерних наук і математики

Відгук

Сабліна Мілана Андріївна: "Доброго вечора, Оксано! Дуже сподобався семінар, для себе записала на майбутнє ІКТ інструменти) Дякую Вам!"

Додатково:
Учасники онлайн-семінару:

Учасники онлайн-семінару, що заповнювали реєстраційну форму
4. Методичні рекомендації

4.1. Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Однією з умов реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Варто зазначити, що на Факультеті інформаційних технологій та управління уже на високому рівні функціонує ІОС. Але, навіть, високий рівень, можна зробити ще вищим:)

Як можна покращити ІОС?

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище освітнього закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, а ще краще створити власне хмарне середовище;
 • ввести і користуватися електронним розкладом за допомогою хмарних технологій;
 • підвищити рівень володіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій, формування інформаційної компетентності адміністрації та викладачів;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів (нажаль, зараз усе в паперовому вигляді, що дуже не зручно і займає багато часу для впорядкування, заповнення тощо).
 • підтримувати сайт Факультету інформаційних технологій та управління, Веб-сторінки навчальних проєктів;
 • розробити власний модуль для проведення онлайн-вебінарів для інших викладачів, студентів тощо.
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими освітніми закладами та закладами інших країн.

4.2. Модернізації ІТ інфраструктури

Пропонуємо вжити наступні кроки для модернізації ІТ інфраструктури:

 • забезпечити всіх викладачів оновленими персональними робочими комп’ютерами;
 • забезпечити усіх студентів комп’ютерами, адже на сьогоднішній день на Факультеті є аудиторії, де усім студентам комп’ютерів не вистачає. Наприклад, вони є, але один на двох;
 • поставити для студентів Факультету принаймні дві робочі WiFi точки, щоб інтернет був швидкісний;
 • проєктування та налаштування систем зберігання даних на різних програмах;
 • удосконалити програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечать високий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі;
 • удосконалити електронне навчання.

4.3. Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Завдання:

 • Вміти підбирати інструменти ІКТ до занять, для цього за потреби проходження відповідного навчання.
 • Використовувати під час проведення лекцій, семінарів, тренінгів - інструменти ІКТ, щоб ознайомитися за потреби із цими інструментами пройти відповідний анвчальний курс.
 • Пропонувати викладачам проходити онлайн-семінари, тренінги.
 • Залучати викладачів до проходження електронних курсів, наприклад, Едера, Прометеус, Курсера тощо.
 • Підвищувати ІК-компетентність викладачів за допомогою проходження відповідних курсів.
 • Надавати викладачам можливості проходження курсів підвищення ІКТ-компетентності.
 • Оновлення літератури, робочих планів, методичних документів по застосуванню ІКТ.
 • Проведення зустрічей з співробітниками інших закладів, для переймання досвіду.
 • Аналізувати власний розвиток та прогрес у сфері використання ІКТ.


5. Презентація виконання

5.1 Презентація результатів практики на Вікі-порталі

Дякую за можливість! Звіт з практики