Ніколаєнко Олена Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Ніколаєнко Олени Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

-На вашу думку школа достатньо розвинена з ІКТ? -Ми намагаємося іти «в ногу» з часом. Але не завжди виходить і з-за низького рівня обізнаності вчителів у роботі з комп’ютером і інтернет середовищем . Також низький рівень фінансування школи. Ми своїми зусиллями оснащали комп’ютерний клас.
-Як ви вважаєте використання ІКТ підвищують якість навчання?

-Використання комп‘ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в нашій школі виникають такі проблеми:

 • недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;
 • недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів;
 • недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання.

Впровадження інформаційних технологій у навчально-пізнавальну діяльність учнів – це один із шляхів.
-Як розвиток сучасних інформаційних технологій впливає на рівень освітнього процесу школи?

-Звісно, існує певна проблема оновлення ІКТ засобів навчання, але ми вирішуємо це питання. Діти дуже швидко опановують сучасні технології ком п’ютеризованого навчання – за ними майбутнє. Інша річ – методика викладання з використанням ІКТ. Це питання потребує особливої уваги.
Щодо підготовки вчителів, можна сказати, що наші педагоги оволоділи різними формами навчання з опанування інформаційно-комп’ютерних технологій і мультимедійних систем і сьогодні активно їх використовують у педагогічній практиці.

Визначення ІКТ- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Аналіз результатів анкетування

Для того щоб дізнатись рівень ІТ-компетентності вчителів була розроблена анкета. Для перегляду перейдіть за посиланням. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedFGRXoakzW3GNqL6Zb2qU2RNewZ3o6oEFzRTueQbYXow8OQ/viewform?usp=sf_link

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).


Апаратне забезпечення:

1.Інтерактивна дошка (1);
2.Комп’ютери;
3.Принтери, сканери
Оснащення комп’ютерами Для управління: директор (1), завуч школи (1), Для навчання: 1 комп’ютерний клас , початкова школа (1 шт.)
Програмне забезпечення:

1.Microsoft office
2.Windows
3. Антивірусна програма Kaspersky.
4.Текстові редактори
5.Графічні редактори
6.Браузери
Інформаційно-освітнє середовище школи

Навчальний заклад забезпечений вчителем інформатики. Кількість вчителів інформатики за штатним розписом - 1. Вчитель інформатики підтримує ІТ інфраструктуру школи і забезпечує використання ІКТ в навчально-виховному процесі. Взагалі діти починають вивчати інформатику з 1 класу. У наявності підручники та робочі зошити за новою програмою.. Як початкова, так і с середня школи забезпеченні підручниками "Інформатика".

Завдання 3


Семінар на тему "Упровадження ІКТ технологій на уроках у початковій школі". Щоб переглянути презентацію перейдіть за посиланням https://docs.google.com/presentation/d/1UEcW5K2YC-AZYaKJdnD9v4JUgBdOC7lnVimhAs61opU/edit?usp=sharing

Завдання 4

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • Для ефективного використання ІКТ у навчальному процесі необхідні мережні координатори – педагоги, які здійснюють управління цим процесом. Ці координатори створюють ІОС навчального закладу, надають консультації, запускають та наповнюють телекомунікаційні проекти. Не менш важливою є підготовка відповідних педагогічних працівників до використання ІКТ.
 • Система підготовки та підвищення кваліфікації педагогів висвітлювалась у роботах Р. Гуревича, Гж. Кедровича, В. Олійника, Є. Полат та ін. Наведемо основні групи задач ІОС навчального закладу.

Інформаційне середовище має відповідати запитам сучасного суспільстваю. Тому до проектування потрібно ставитись відповідально та раціонально,а саме :

 1. Провести моніторинг навчального закладу за такими критеріями: завантаженість комп’ютерних аудиторій,готовність педагогічних кадрів у галузі інформаційних технологій, використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесу та управлінській діяльності.
 2. Запровадити інформаційні технології
 3. Підготувати педагогічні кадри
 4. Проводити моніторинг роботи інформаційно-освітнього середовища
 5. Швидко та якісно виправляти недоліки роботи ІОС.

Модернізація ІТ інфраструктури

За результатами моніторингу було виявлено такі проблеми:

 • педагоги не готові до активного використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
 • початкова школа і середня мають різний рівень готовності до впровадження інформаційних технологій. Зрозуміло, що без вирішення цих проблем неможливо якісно сформувати ІОС.

Для цього, необхідно розв’язати наступні завдання:

 1. Удосконалити модель ІОС навчального закладу.
 2. Створити умови для активного використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі.
 3. Надати педагогам можливість вивчення нових інформаційних технологій.
 4. Забезпечити доступ до освітніх ресурсів і обміну інформацією для здійснення контактів і участі в проектах.
 5. Надати можливість створення та публікації в електронному вигляді навчальних і методичних матеріалів.

Упровадження інформаційних технологій та підготовка педагогічних кадрів є найважливішими для розв’язання вищезазначених завдань. Ці процеси взаємопов’язані і мають відбуватися паралельно.