Нєнашева Анастасія Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Нєнашевої Анастасії Юріївни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

База для проведення практики: Дошкільний навчальний заклад№247

(Дніпровський район, пр-т Генерала Ватутіна, 26-А)[ cms.dnz-247.webnode.com.ua

Завдання 1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі ДНЗ №247 ІКТ застосовуються для реалізації:

робота в освітній мережі ;
створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)
використання Інтернет.
розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів;
розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;
роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);

Засоби корпоративної комунікації:

E-mail Viber груп електронний запис дітей ДНЗ

ІТ інфраструктура дошкільного закладу

персональні комп*ютери ;
кольорові принтери;
ноутбуки
проектор;
аудіопрогравачі.
 

Завдання 2

блог   

suchasniyvihovatel.blogspot.com Анкета для педагогів днз https://docs.google.com/forms/d/1SAkQ9ItIA_TcZV4SLBWND7L_4YjUlPa1qK0x22qLMXY/edit] Календар

https://calendar.google.com/calendar/render#main_7%7Cmonth

Завдання 3 Проведення тренінгу для вихователів з використання ІКТ в закладі освіти

Завдання 4 Методичні рекомендації Проектування інформаційного освітнього середовища установи: − створення інформаційної бази навчального закладу; - оновлення віртуального методичного кабінету; − надання користувачам регламентованого доступу до інформації. - оновити технічну базу; - систематичні практичні заняття; - тренінги, круглі столи, семінари; - індивідуальні консультації; У результаті впровадження в роботу навчальних закладів ІКТ можна очікувати такі результати:  Підвищення ефективності процесу навчання.  Активізація пізнавальної діяльності дітей.  Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.  Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенціїбатьків.  Створення єдиного інформаційного середовища.  Створення активної, працездатної системи підтримкисімейного виховання, через використання інформаційно-комп’ютерних технологій.  Забезпечення активної участі батьків у освітньо-виховному процесі закладу.  Підвищення педагогічної культури членів родинвихованців.  


Завдання 5 Презентація

[[1]]