Непочатова Світлана Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Непочатової Світлани Петрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Дитячий садок.jpg
 Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.
 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв'ю з директором дошкільного навчального закладу.
 Інформатизація освіти - це великий простір для прояву творчості педагогів, яке спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи взаємодії з дітьми.
 Володіння новими інформаційними технологіями допоможуть педагогу почувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах.
 Використання ІКТ у дошкільному навчальному закладі є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам. 
  
 Було проведено інтерв'ю з директором дошкільного навчального закладу Возняк Лідією Петрівною.
 Лідія Петрівна, на Вашу думку, чи важливо впроваджувати ІКТ в дошкільному навчальному закладі?
 - Беззаперечно. Інформаційні технології дають змогу досягти якісно нових освітніх результатів, що прискорюють процес управлінської діяльності й підвищують її ефективність.
  Використання ІКТ в роботі закладів дошкільної освіти ставить перед педагогами завдання створення нової моделі освітнього процесу й освітнього середовища, яка б
  відповідала запитам сучасного суспільства.
 Яку мету Ви ставите перед собою, впроваджуючи ІКТ?
 - Головна мета - це створення інформаційного середовища, як засобу ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.
 Як Ви вважаєте, як можна використовувати ІКТ в садочку?
 - Інформаційно-комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, 
  комірника, завгоспа, медичної сестри.
 Лідія Петрівна повністю підтримує впровадження ІКТ в освітню сферу дошкільного навчального закладу.
ІК-компетентність вихователів закладу дошкільної освіти. Анкетування вихователів.
Анкета для визначення рівня ІКТ-компетентності вихователів.Розробила анкету: Непочатова Світлана Петрівна.
 Шановні колеги!
 Пропоную взяти участь в анкетуванні. що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань.
 Анкета https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5IB5rhcBiUHPZyCKUM2jDUisUc9rCtmDmHfuqOAxiKBCo9w/viewform
 Отримані результати анкетування свідчать про те, що рівень ІК-компетентності вихователів не досить високий. Більшість педагогів має бажання навчатися нового,
 підвищувати рівень своєї кваліфікації. Деякі вихователі використовують у своїй роботі програми Presi, Kahoot, Microsoft.
Аналіз ІТ-інфраструктури дошкільного навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне забезпечення)
Кабінет.jpg
20181031_151957.jpg
 Апаратне забезпечення:
 Комп'ютер - 3 шт.;
 Комп'ютерна переферія - 3 шт.;
 Ноутбук - 1 шт.;
 Проектор - 1 шт.;
 Інтерактивна дошка - 1 шт.;
 Принтер - 2 шт.;
 Сканер-принтер - 1 шт.;
 Камера відеоспостереження - 1 шт.
 
Програмне забезпечення:
 - операційна система Windows;
 - антивірусна програма Аvast Free Antivirus;
 - робота з документами в Microsoft Office;
 - Wi-Fi
Завдання 2. Блог консультацій для батьків.

https://sites.google.com/s/17LcrzzC5d6NCrMF-aPhx07Tnb8A5EOla/p/1EB7e7i8WOZWFdHyuDwqZC7v6kKfPmIGb/edit

Завдання 3.Семінар-практикум для вихователів з використанням ІКТ.
Тема семінару-практикуму "ІОС в дошкільному навчальному закладі. Використання Google-сервісів у своїй роботі.https://docs.google.com/presentation/d/1Kc9ksKF9xCqZ5EE7KsyHeve1bwBjy9jA1NWCGgRObuA/edit?usp=sharing
20181106_135125.jpg
20181106_135155.jpg
20181106_135316.jpg
Завдання 4. Методичні рекомендації.
Проектування інформаційного освітнього середовища установи:
 1. Створення для працівників закладу освіти корпоративної пошти (Google)
 2. Вільний доступ до інтернет-мережі
 3. Забезпечити кожну групу хоча б одним комп'ютером з доступом до інтернет-ресурсів та інтерактивною дошкою
 4. Користування працівниками закладу хмарними сервісами
 5. Сприяти залученню ІТ-спеціалістів до проведення семінарів-практикумів та тренінгів з працівниками закладу задля підвищення рівня їхньої ІК-компетентності
 
 Модернізація ІТ-інфраструктури:
 1. Урізноманітнити програмне забезпечення ЗДО
 2. Обладнати серверну кімнату
 3. Оновити апаратне забезпечення закладу освіти на більш сучасне (наприклад, комп'ютери) та збільшити кількість апаратного забезпечення (наприклад, смарт-дошок, проекторів)
 4. Створити умови для інформаційних технологій у педагогічному процесі.

Формування ІК-компетентності вихователів освітньої установи:
 1. Участь в конкурсах, майстер-класах, конференціях з використанням ІКТ
 2. Підвищення кваліфікації з ІКТ-компетентності. Проходження різноманітних онлайн-курсів
 3. Стажування у педагогів компетентних в ІКТ
 4. Проводити систематичні практичні заняття з використанням ІКТ
 5. Надання інформації про електронні сервіси для роботи з дітьми дошкільного віку (наприклад, про Ted-ed, Learning Apps, Mind Map)
Завдання 5. Презентація виконання.
 Презентація виробничої практики

https://docs.google.com/presentation/d/1tOgl3ZNsqeLJIOl-ly82Y8nRL2k_uP6UWkHvCazaTv0/edit?usp=sharing