Нація

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Нація, -ції, ж. Нація. Зібрані з усяких націй, студенти не могли ніяк погодитись між собою. Левиц. Пов. 6. Знялись... вгору до великого задуму воздвигнути рідну націю з духовного занепаду. К. ХП. 9.


«Словарь української мови»

Нація- нація,ції,ж. Нація Зібрані з усяких націй ,студенти не могли ніяк погодитись між собою .Левиц.Пов.6 Знятись вгору до великого задуму воздвинути різну націю з духовною занепаду .К.ХП.9.

Сучасні словники

Нація НАЦІЯ, ї, жін. 1. Конкретно-історична форма спільності людей, об'єднанихєдиноюмовою і територією, глибокимивнутрішнімиекономічнимизв'язками, певними рисами культури і характеру. Соціалізмпротинасильства над націями (Ленін, 28, 1956, 256); Українськанація.. будує свою культуру, національну формою, соціалістичнузмістом (Максим Рильський, III, 1956, 81). 2. Держава, країна. НайважливішезавданняОрганізаціїОб'єднанихНацій — забезпечити мир і безпеку для народів (РадянськаУкраїна, 10.XII 1946, 3).ГенеральнаАсамблеяОрганізаціїОб'єднанихНацій див.асамблея; Об'єднаніНації див. об'єднаний. 3. перен., ірон. Про яку-небудь групу людей. Він [міліціонер] повів невідомого громадянина ковальської нації, який шарпав на собі шкіряну фартушину, лаявся задьористо й вигадливо (Юрій Яновський, V, 1959, 140); Попів і тих, хто вірить в вас, Візьміть собі в небесну націю (Василь Еллан, I, 1958, 144).


НАЦiЯ,i',ж. 1.Конкретно-iсторична форма спiльностiлюдей, об'эднанихэдиною мовою iтериторiэю,глибокими внутрiшнiми економiчними зв'язками,певними рисами культури iхарактеру;нарiд плем'я,народнiсть.2.Держава,краi'на.3.перен.,iрон.Про яку-небудь групу людей;клан,Жiночанацiя.

Нація,ї,людська спільнота,яка проживає на певній території (найчастіше держави),розмовляє однією мовою,має спільну історію ,культуру,й національну свідомість ,а також спільну економіку та політику [ з лат.natio «народ»].

Нація,ї,ж.;у зверт.націє. 1.Історична спільність людей,об єднаних між собою спільною мовою,походженням,територією,психологією,культурою,побутом тощо.-народ. 2.Країна,держава.національний.

Нація,ї,ж.1.Конкретно –історична форма спільності людей,об єднаних єдиною мовою і територією,глибокими внутрішніми економічними звязками,певними рисами культури і характеру. 2.Держава,країна.3.перен.,ірон. Про яку-небудь групу людей .

Нація,ї,ж.1.Конкретно –історична форма спільності людей,об єднаних єдиною мовою і територією,глибокими внутрішніми економічними звязками,певними рисами культури і характеру. 2.Держава,країна.3.перен.,ірон. Про яку-небудь групу людей .

Рекомендовані джерела


  1. Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т.Словарь української мови
  2. Словник українськоїмови: В 11 т. / АН УРСР. Інститутмовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — Київ: Наукова думка, 1970—1980 Словник українськоїмови: В 11 т. / АН УРСР. Інститутмовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — Київ: Наукова думка, 1970—1980
  3. Новий тлумачний словник української мови.Рекомендовано Мiнiстерством освiти України.Видання друге,виправлене.Укладачi:Василь Яременко,Оксана Слiпушко. Новий тлумачний словник української мови
  4. Тлумачний словник української мови: Понад 12500статей(близько 40 000 слів)/За ред.д-ра філологічних наук,проф.В.С.Калашника:Прапор.2002.-992с.Тлумачний словник української мови
  5. Великий тлумачний словник сучасної української мови/Уклад.іголов.ред.В.Т.Бусел.-К.;Ірпінь:ВТФ «Перун»,2001.-1440с.Великий тлумачний словник сучасної української мови

Ілюстрації

Нация1.jpg Нация2.jpg Нация3.jpg Нация4.jpg Нация5.jpg

Інтернет-джерела