Наумчик Олександра Вадимівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Інтерв'ю проводили студенти групи ПОм-1-17-2.0д

РЕСПОНДЕНТ: Дзюба Сергій Миколайович заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель інформатики

Список поставлених запитань запитань:

1.Розкажіть, будь ласка, про програмне та апаратне забезпечення вашого навчального закладу? 2.Якими навичками мають володіти вчителі для роботи у НВК? 3.Які гуртки задля освоєння інформаційних технологій діють у вашій школі? 4.Як відбувається підвищення ІКТ-компетентності вчителів? 5.Чи існують труднощі з використання ІКТ у вчителів? Які? 6.Які складові ІТ-освіти реалізовано у навчальному закладі? 7.Чи потребує ОРТ модернізації ІТ-інфраструктури?

https://youtu.be/cfKbWrmMH4M

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.

Анкета

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

паратне забезпечення:

Апаратне забезпечення:

 • 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків);
 • 4 сервера
 • 30 роутерів;
 • 40 камер відеоспостереження;
 • 15 принтерів;
 • обладнання для відеомонтажу;
 • обладнання для CISCO:
  • 9 роутерів;
  • 9 маршрутизаторів;
  • 9 брандмауерів.
 • 45 проекторів.

Програмне забезпечення:

Ліцензійне програмне забезпечення Windows 10, Office 16, Visual Studio, Autodesk 3D MAX, Solidworks,Archicad.

Інформаційне забезпечення:

Завдання на вибір.

Сайт можна переглянути за посиланням.

[1]

Семінар (тренінг)

фотозвіт: https://docs.google.com/document/d/1tyDcRgLVfG2rDbHZRL_3Z8QeDYbrP1xj8XaJffxhWOc/edit

презентація: https://docs.google.com/presentation/d/1qPjVPTRi122Out2lst0qvxKNRnMP9jaK9lX3v_UsXQY/edit#slide=id.p11

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

- Модернізації ІТ інфраструктури

• Забезпечення навчального закладу навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними системами для підтримки навчальновиховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності керівників установ

• Забезпечення всієї комп’ютерної техніки ліцензійними базовими прикладними програмними засобами.

• Оптимізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання на основі новітніх технологій.

• Поліпшення середнього показника учнів на один персональний комп’ютер

• Введення посади системного адміністратора навчального закладу. - Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

• Регулярне відвідування трененгів, семінарів з підвищення компетенції вчителів

• Проведення тренінгів, на яких вчителі матимуть змогу практично попрацювати з новими сервісами.

• Проведення вебінарів для вчителів, які не можуть відвідувати їх в інших містах

• Проведення майстер-класів від провідних спеціалістів

• Проведення індивідуальних консультації за запитом

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

1. Брати участь у різноманітних семінарах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці.

2. Проведення індивідуальних консультацій за запитом.

3. Проведення майстер-класів, де вчителі матимуть змогу навчитись методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій.

4. Проведення тренінгів, на яких вчителі матимуть змогу практично попрацювати з новими сервісами.

5. Участь у вебінарах для обміну досвідом з іншими навчальними закладами щодо впровадження та використання ІКТ в навчально-виховній діяльності.

6. Проведення моніторингу ІТ-компетентності вчителів.

7. Відвідування спеціальних курсів з підвищення ІТ-компетентності педагогів.

Модернізації ІТ інфраструктури

1. Оновлювати технічну базу закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, програмного забезпечення і т.д.).

2. Підтримувати та оновлювати корпоративний сайт установи.

3. Спонукати педагогів використовувати новітні комп'ютерні технології в навчально-виховній діяльності.

4. Здійснювати розгорнутий моніторинг ефективності впровадження ІКТ в заклад освіти.

5. Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси.

6. Забезпечення навчання педагогічного колективу для підвищення рівня знань по роботі з ІКТ.